Ferieydelse - Barn født den 2. august 2022 eller senere

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Ferieydelse er for dig, der ikke kan få løn, feriegodtgørelse eller feriedagpenge under din ferie, og som har været på orlov.  

Retten til ferieydelse omfatter først og fremmest dig, der er lønmodtager i et ansættelsesforhold, mens du holder orlov. Det gælder uanset, om du modtager barselsdagpenge under orloven eller ej. 

Disse sider om ferieydelse er til dig, der er forælder til et barn født den 2. august 2022 eller senere. Hvis dit barn er født før den 2. august 2022, skal du i stedet læse her: 

Hvornår optjener jeg ferieydelse, og hvornår kan jeg få udbetalt ferieydelse? 

Du optjener ferieydelse under din orlov i op til 14 uger i ferieåret, dvs. fra den 1. september til og med den 31. august året efter. 

Du kan holde ferie og få udbetalt ferieydelse fra den 1. september og frem til den 31. december året efter. 

Optjeningsperioder 

For forældre til børn født den 2. august 2022 eller senere gælder der nye regler om optjeningsperioderne. 

Du optjener ferieydelse under din orlov i følgende perioder:

 • 4 uger før termin 
 • 10 uger lige efter fødslen for mor
 • op til 10 uger efter fødslen for far/medmor, der indtræder i mors 10 uger lige efter fødslen 
 • op til 8 uger for far/medmor, når en beskæftiget mor overdrager orlov inden for de første 10 uger
 • 10 uger efter fødslen for mor , hvis mor har overdraget op til 8 uger til far/medmor for at begynde næste orlovsperiode
 • 6 uger inden for de første 10 uger efter modtagelsen af barnet for adoptanter
 • 10 uger efter barnets fødsel eller modtagelse for en soloforælder. 

For sociale forældre til børn født den 1. januar 2024 eller senere:

Som social forælder optjener du ferieydelse under din orlov i følgende periode:

 • op til 8 uger, som den juridiske mor har overdraget til dig ud af sine 8 uger, som ligger inden for de første 10 uger efter barnets fødsel, fordi hun i stedet genoptager sit arbejde fuldt ud.

Du optjener kun ret til ferieydelse, når du holder orlov. Det betyder, at du ikke kan optjene ferieydelse, mens du arbejder under din orlov. 

Hvem kan få ferieydelse?

Du har ret til ferieydelse:

 • som mor
 • som far/medmor, hvis du indtræder i mors orlov
 • som far/medmor, hvis mor har overdraget orlov i de første 10 uger efter barnets fødsel
 • hvis du har adopteret barnet
 • som social forælder.

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du have ret til feriedagpenge i stedet for ferieydelse. Du skal derfor kontakte din a-kasse for at høre mere om dine muligheder for feriedagpenge. 

Du kan også læse mere om feriedagpenge her:

Hvis du er selvstændig

Som selvstændig kan du kun få ferieydelse, hvis du modtog barselsdagpenge under din orlov. Det gælder, hvis du på tidspunktet for din ferie, arbejder som lønmodtager og opfylder beskæftigelseskravet som lønmodtager.

Læs mere om beskæftigelseskravet under 'Kan jeg få barselsdagpenge?'

Hvis du er ledig

Som ledig optjener du feriedagpenge under din orlov. Hvis du mister dagpengeretten i din a-kasse, inden du holder ferie, kan du i stedet være berettiget til ferieydelse. Det gælder, hvis du får et arbejde som lønmodtager og opfylder beskæftigelseskravet som lønmodtager. 

Læs mere om beskæftigelseskravet under 'Kan jeg få barselsdagpenge?'

Du kan højst få udbetalt den maksimale barselsdagpengesats, som i 2023 er 4.550 kr. om ugen.

Du kan højst optjene 6,86 feriedage med ferieydelse.

Pengene bliver udbetalt på én gang, når du holder ferien. Beløbet beregnes ud fra en 5-dages uge og afrundes til et helt kronebeløb.

Ifølge satsen for barselsdagpenge i 2023 kan der i alt højst udbetales 6.243 kr. før skat i ferieydelse for de maksimale 6,86 feriedage.

Hvis du var lønmodtager

Var du i arbejde, mens du holdt orlov, bliver din ferieydelse beregnet ud fra din daværende indkomst og arbejdstid. 

Supplerende ferieydelse

Hvis du under orloven har haft en lavere indkomst end før, har du måske ret til supplerende ferieydelse.

Hvis du ikke var lønmodtager

Din ferieydelse bliver beregnet ud fra forholdene på det tidspunkt, du holder ferie.

Sådan får du pengene udbetalt

Du skal selv søge om at få ferieydelsen udbetalt hos Udbetaling Danmark.

Du skal søge om at få pengene udbetalt senest 1. maj. 

Vær opmærksom på, at du skal søge om ferieydelse for hver periode, hvis du har haft orlov henover 1. september. 

Søger du ikke inden fristen, mister du retten til pengene. 

Lønmodtager: Hvis du er forhindret i at holde ferie

Hvis du bliver forhindret i at holde dine ferie op til den 31. december, kan du holde den året efter. 

Ifølge ferieloven er det kun særlige grunde, der kan forhindre dig i at holde ferie. Se, hvilke særlige grunde det drejer sig om:

Lønmodtager: Hvis du stopper med at arbejde

Stopper du med at arbejde, inden du har holdt din ferie, kan du søge Udbetaling Danmark om at få udbetalt ferieydelsen alligevel.