Ansøg om ferieydelse

Hvem har ret til ferieydelse?

Du optjener ferieydelse, hvis du hverken optjener feriepenge fra en arbejdsgiver eller feriedagpenge fra en a-kasse i de første 14 ugers barselsorlov efter fødslen eller modtagelsen af barnet.

Det er også en betingelse, at du får barselsdagpenge i den periode. Derudover skal du opfylde betingelserne for at modtage ferieydelse, når ferieydelsen skal udbetales.

Vær opmærksom på, at hvis du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse de første 14 uger efter fødslen, skal du søge feriedagpenge i a-kassen.

Sådan gør du

Du skal finde dokumentation for din beskæftigelse frem, fx lønsedler. Dokumentationen skal vise, hvor og hvor længe du har været ansat de sidste 13 uger før fraværsdagen. Hvis du har været i arbejdsturnus i perioden op til, du søger ferieydelse, skal du bruge en opgørelse over dine arbejdstimer.

  • Klik på 'Videre'
  • Udfyld ansøgningen, og vedhæft dokumentation.

Kontakt