Konfirmations- og beklædningsbidrag

Du kan søge om bidrag fra barnets anden forælder til konfirmation og beklædning

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis I som forældre ikke bor sammen, når barnet skal konfirmeres, har den af jer, som barnet bor sammen med, mulighed for at få den anden forælder til at dække dele af udgifterne til konfirmationen. Er det dig, som har barnet boende, er det altså dig, der eventuelt kan modtage et konfirmations-/beklædningsbidrag fra barnets anden forælder.

Du kan også søge om bidraget, hvis barnet vælger ikke at blive konfirmeret. Konfirmations-/beklædningsbidrag er et engangsbeløb, som er fastsat til  4.110 kr. i 2024.

Der er en række kriterier, som bestemmer, om du kan få bidraget. Dem kan du læse mere om på Familieretshusets hjemmeside under konfirmationsbidrag.

Der kan ikke fastsættes bidrag, hvis den anden forælder er afgået ved døden, eller hvis faderskabet til barnet ikke er retligt fastslået.

Du og barnets anden forælder kan selv lave en aftale om et konfirmations-/beklædningsbidrag. Det er en god idé at lave en skriftlig aftale.

Konfirmations-/beklædningsbidrag er et engangsbeløb, som er fastsat til  4.110 kr. i 2024. Når I selv laver en aftale, behøver I ikke at inddrage Familieretshuset i aftalen.

Hvis I ikke kan blive enige om en aftale, kan du søge om konfirmations-/beklædningsbidrag i Familieretshuset. Så er det Familieretshuset, der afgør, om du er berettiget til bidraget.

Hvis et konfirmations-/beklædningsbidrag, som Familieretshuset har truffet en afgørelse om, ikke bliver betalt til tiden, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at udbetale bidraget.

Udbetaling Danmark vil på baggrund af din bidragsafgørelse kunne udbetale bidraget på forskud – altså inden det er blevet betalt af bidragsbetaleren.

Du kan først søge om udbetaling af konfirmations-/beklædningsbidrag dagen efter den dato, Familieretshuset skriver, at bidraget skal betales.

Der gælder samme betingelser for forskudsvist udbetalt konfirmations-/beklædningsbidrag som for forskudsvist udbetalt børnebidrag.

Læs om betingelserne for forskudsvist udbetalt børnebidrag under punktet 'Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke har modtaget mit børnebidrag?' på siden om børnebidrag.

Du skal selv søge om opkrævning og forskudsvis udbetaling af konfirmations-/beklædningsbidrag. Læs hvordan du gør under punktet 'Søg om opkrævning og forskudsvis udbetaling af bidrag?'.

Start Søg hjælp til udbetaling og opkrævning af børnebidrag og øvrige bidrag

Hvis du ikke har fået udbetalt bidrag til det aftalte tidspunkt, kan du søge om at få Udbetaling Danmark til at udbetale det på forskud. Ordningen kaldes forskudsvist udbetalt bidrag.

Det vil sige, at Udbetaling Danmark udbetaler det særlige bidrag til dig på forskud. Udbetaling Danmark vil herefter opkræve bidraget hos den anden forælder.

Inden du søger, skal du først selv skal forsøge at opkræve bidraget fra dit barns anden forælder.

For at søge om at få særlige bidrag udbetalt på forskud, er det en betingelse, at bidraget er blevet fastsat af Familieretshuset. Når du søger, skal du derfor vedhæfte det bidragsdokument, du har fået fra Familieretshuset.

Hvis du søger om opkrævning og udbetaling af konfirmationsbidrag, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 10 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 5 uger om at behandle en ansøgning om opkrævning og udbetaling af konfirmationsbidrag.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

  • vedhæfte den nødvendige dokumentation
  • sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Hvis Familieretshuset afgør, at du kan få et bidrag fra dit barns anden forælder, vil du få en bidragsafgørelse. Bidragsafgørelsen er din dokumentation for, at du har ret til bidraget, og her vil der blandt andet stå, hvor meget du skal have i bidrag, og hvornår du skal have det.

Du får bidragsafgørelsen, når din sag er blevet behandlet.

Når du får hjælp fra Udbetaling Danmark til udbetaling og opkrævning af bidrag, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den ydelse, du modtager.

Eksempler på ændringer, du skal give besked om:

  • Du får udbetalt bidraget direkte fra bidragsbetaler.
  • Bidraget bliver nedsat, øget eller bortfalder.
  • Du flytter til udlandet.
  • Dit barn skal opholde sig i udlandet i en periode.
  • Hvis du genoptager samlivet med bidragsbetaler.
  • Dit barn ikke længere bor hos dig, bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige.

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Det er Familieretshuset, der fastsætter og regulerer særlige bidrag, mens Udbetaling Danmark opkræver særlige bidrag og evt. udbetaler dem forskudsvist.

Har du spørgsmål til bidragsafgørelsen eller selve størrelsen af bidraget, skal du kontakte Familieretshuset.

Hvis du har spørgsmål til opkrævningen af bidraget, skal du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 62 eller via Digital Post til "Familieydelser".

Få et overblik over dine familieydelser

Når du er logget på, kan du få et overblik over, hvilke ydelser du får og dine kommende udbetalinger. Du kan også læse dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser.

Giv fuldmagt til dine familieydelser

Du kan give en anden person fuldmagt til at søge og give oplysninger på dine vegne i selvbetjeningsløsningerne om familieydelser.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er Familieretshuset, der træffer afgørelse om børnebidrag, ægtefællebidrag og andre bidrag. Hvis du er uenig i Familieretshusets afgørelse om bidrag, kan du klage over den. 

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om forskudsvis udbetaling og opkrævning særlige bidrag. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med udbetalingen eller opkrævningen af bidrag. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den.

Sådan gør du, hvis du er utilfreds eller vil klage over Udbetaling Danmarks afgørelse

Familieretshuset eller Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Hvis du har mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om, at en person snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for særlige bidrag.