Børnetilskud

Du kan få forskellige børnetilskud afhængig af din situation

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får børnetilskud udbetalt hvert kvartal, når du opfylder betingelserne. Børnetilskuddet bliver udbetalt den:

20. januar, 20. april, 20. juli og 20. oktober.

Hvis en af datoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Første gang du får børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne.

Supplerende børnetilskud til forældre i praktik

Hvis du får supplerende børnetilskud for forældre i praktik, vil tilskuddet blive udbetalt sidste hverdag i måneden. Første gang du får børnetilskud, er måneden efter, du har søgt om det og opfylder betingelserne.

Hvis en af datoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Er du pensionist og betaler bidrag?

Hvis du er pensionist og betaler bidrag gennem Udbetaling Danmark samtidig med, at du får særligt børnetilskud, vil du ikke få udbetalt tilskuddet. Tilskuddet vil i stedet blive trukket fra det beløb, du skal betale i bidrag.

Børnetilskud til enlige

Start Søg børnetilskud til enlige

Hvornår kan jeg få børnetilskud første gang?

Første gang du får børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne.

Hvis du søger senest Har du ret til det fra
31. december

1. januar

31. marts 1. april
30. juni 1. juli
30. september 1. oktober

Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning, senest dagen inden kvartalet begynder. Hvis du sender ansøgningen som papirpost, skal du huske at tage højde for den tid, din ansøgning er undervejs.

For at få børnetilskud til enlige skal du være enlig forsørger.

Du kan se en kort film, der forklarer, hvad Udbetaling Danmark bl.a. lægger vægt på, når Udbetaling Danmark vurderer, om du er enlig forsørger eller samlevende. Det har bl.a. betydning, om du har fælles økonomi, fælles husholdning osv. med en anden voksen.

Se en kort film, der forklarer, hvad Udbetaling Danmark bl.a. lægger vægt på, når Udbetaling Danmark vurderer, om du er enlig forsørger eller samlevende(nyt vindue).

 

Du kan få børnetilskud, hvis:

 • du er enlig forsørger
 • du enten ikke er gift, er gået fra din ægtefælle på grund af uoverensstemmelser, din samlever er i fængsel, eller din ægtefælle er i fængsel og har været det i minimum tre måneder
 • du har bopæl i Danmark
 • dit barn opholder sig i Danmark og bor hos dig
 • du eller dit barn har dansk statsborgerskab eller har haft bopæl i Danmark i minimum et år
 • dit barn ikke bliver forsørget af det offentlige eller er anbragt
 • dit barn ikke er gift.

Du kan ikke få børnetilskud, hvis:

 • du bor sammen med din kæreste
 • du bor sammen med en anden voksen, som du har væsentlige økonomiske og praktiske fordele af at bo sammen med (du kan dog godt få børnetilskud, hvis du bor med din mor, far, bror, søster eller dine bedsteforældre)
 • du har en kæreste, og du har væsentlige økonomiske og praktiske fordele af relationen (også selvom I ikke bor sammen). 

Er du omfattet af optjeningsprincippet, dvs. hvor du optjener ret til fuldt børnetilskud, kan du få fuldt tilskud, hvis du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Når du får børnetilskud til enlige, skal du en gang om året erklære dig enlig. Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark, når du skal erklære dig enlig.

Hvis I har fælles forældremyndighed

Har du og barnets anden forælder fælles forældremyndighed, er det den af jer, som barnet er mest hos, der kan få børnetilskuddet udbetalt.

Hvis barnet er lige meget hos jer begge, fx en 7/7-ordning, er det den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, der kan få børnetilskud, også selvom barnet bor lige meget hos jer begge.

Særlige regler

Der gælder særlige regler, hvis du:

Hvis du bor alene med dit barn, kan du søge om et børnetilskud. For at få tilskud skal du være det, man kalder enlig forsørger. Det betyder, at du ikke er gift, eller er gået fra din ægtefælle på grund af uoverensstemmelser.

Børnetilskud til enlige består af to tilskud, som du søger på samme tid:

Et børnetilskud som du kan få for hvert barn under 18 år, som du forsørger
Et ekstra børnetilskud som du kan få samlet for de børn, som bor på samme adresse som dig

Du kan også få et hurtigt overblik over børnetilskud med vejledningen:

Vær opmærksom på, at børnetilskud ikke er det samme som børne- og ungeydelse eller børnebidrag.

Så meget kan du få i børnetilskud som enlig 2020
Børnetilskud - pr. barn 1.470 kr. pr. kvartal
Ekstra børnetilskud - uanset antal børn

1.498 kr. pr. kvartal

Du kan få udbetalt ét børnetilskud pr. barn, som du forsørger og ét ekstra børnetilskud, uanset hvor mange børn du har boende. Begge tilskud er skattefrie.

Du kan få udbetalt børnetilskud, til og med det kvartal hvor barnet fylder 18 år.

Hvis du får børnetilskud som enlig til et eller flere børn, og der flytter et nyt barn ind på din adresse, skal du lave en ny ansøgning om børnetilskud til det barn, der flytter ind.

Når du får børnetilskud, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Eksempler på ændringer, du skal give besked om:

 • Du er ikke længere enlig forsørger
 • Du bliver gift, også selvom du ikke lever sammen med din ægtefælle
 • Dit barn bor ikke længere hos dig
 • Dit barn begynder at opholde sig mere hos den anden forælder end hos dig
 • Du får arbejde eller bopæl i udlandet
 • Dit barn bliver adopteret
 • Dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet
 • Dit barn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvis du får børnetilskud som enlig til et eller flere børn, og der flytter et nyt barn ind på din adresse, skal du lave en ny ansøgning om børnetilskud til det barn, der flytter ind.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Hvis du er enlig og har adopteret, har du også mulighed for at få et særligt børnetilskud. Du får automatisk børnetilskuddet udbetalt, når du har adopteret barnet som enlig.

Det særlige tilskud er på 4.245 kr. pr. kvartal (2020) og er skattefrit.

Du får børnetilskud udbetalt hvert kvartal:

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Du kan få udbetalt børnetilskud, til og med det kvartal hvor barnet fylder 18 år.

Hvis du ikke automatisk får udbetalt det særlige børnetilskud, men mener du har ret til det, skal du kontakte Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 62 eller via Digital Post til "Familieydelser":

Hvis du søger om børnetilskud til enlige, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 6 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om børnetilskud til enlige færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 3 uger om at behandle en ansøgning om børnetilskud til enlige.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt

Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Hvis du har søgt om børnetilskud, kan du se status på din ansøgning:

Børnetilskud, hvis du har flerlinger

Du får automatisk udbetalt børnetilskud, hvis dine børn er født samtidig, fx en tvillinge- eller trillingefødsel. Du får også automatisk udbetalt børnetilskud, hvis du har adopteret flerlinger. Du kan få børnetilskud til og med det kvartal, hvor børnene fylder 7 år.

Du kan få tilskud, hvis:

 • dine børn bor sammen
 • du har fast bopæl i Danmark
 • dine børn opholder sig i Danmark
 • du eller dine børn har dansk statsborgerskab eller har haft fast bopæl i Danmark i minimum et år
 • dine børn ikke bliver forsørget af det offentlige eller er anbragt
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Vær opmærksom på, at børnetilskud ikke er det samme som børne- og ungeydelse eller børnebidrag. 

Særlige regler

Der gælder særlige regler, hvis du:

Du kan få et tilskud på 2.425 kr. pr. kvartal (2020) for hvert barn, ud over det første barn.

Hvis du fx har tvillinger, kan du få tilskud for den ene tvilling. Ved trillinger kan du få tilskud for to af trillingerne, osv.

Så meget kan du få i tilskud 2020
Tvillinger - et tilskud 2.425 kr. pr. kvartal

Trillinger - to tilskud

4.850 kr. pr. kvartal

Tilskuddet er skattefrit.

Du kan få udbetalt børnetilskud, til og med det kvartal hvor børnene fylder 7 år.

Når du får børnetilskud, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Eksempler på ændringer, du skal give besked om:

 • Et eller flere af dine børn begynder at opholde sig mere hos den anden forælder end hos dig
 • Et eller flere af dine børn skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet
 • Et eller flere af dine børn flytter, så de ikke længere bor sammen
 • Et eller flere af dine børn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige
 • Du får arbejde eller bopæl i udlandet

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Børnetilskud, hvis du er pensioneret

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler, kan du få et børnetilskud, når du har børn under 18 år.

Du får automatisk børnetilskud, hvis:

 • du og/eller barnets anden forælder er folkepensionist eller er tilkendt førtidspension efter reglerne, der gjaldt før 1. januar 2003
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • dit barn er under 18 år
 • du eller dit barn har dansk statsborgerskab
 • dit barn ikke er forsørget af det offentlige eller er anbragt
 • dit barn ikke er gift
 • der ikke kan fastsættes børnebidrag for barnet
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de seneste 10 år.

Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Hvor meget kan jeg få?

Du kan få udbetalt ét børnetilskud pr. barn. Tilskuddet er skattefrit. Du kan få udbetalt børnetilskud, til og med det kvartal hvor barnet fylder 18 år.

Så meget kan du få i tilskud 2020
Hvis i begge er pensionister børnetilskud på 1.470 kr. pr. kvartal og særligt børnetilskud på 4.245 kr. pr. kvartal

Hvis kun én af jer er pensionist

særligt børnetilskud på 3.759 kr. pr. kvartal

Tilskuddets størrelse afhænger også af din indkomst. Hvis din indkomst overstiger beløbsgrænsen for, hvornår dit pensionstillæg bortfalder, bliver dit børnetilskud sat ned. Tilskuddet nedsættes med et beløb, der svarer til 3 pct. af den indkomst, der ligger ud over beløbsgrænsen.

Hvis du mener, at du har ret til tilskud, men ikke automatisk får det udbetalt, skal du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 62 eller via Digital Post til "Familieydelser":

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler, kan du måske få et børnetilskud, når du betaler børnebidrag.

Du kan få tilskud, hvis:

 • du er folkepensionist eller førtidspensionist efter reglerne, der gjaldt før 1. januar 2003
 • du betaler børnebidrag
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • dit barn er under 18 år
 • du, dit barn eller barnets anden forældre har dansk statsborgerskab
 • dit barn ikke er gift
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Du kan kun få børnetilskud, hvis det børnebidrag, som du betaler, er fastsat af Familieretshuset. Hvis du har en privat aftale om at betale børnebidrag, har du ikke mulighed for at få tilskuddet.

Hvor meget kan jeg få?

Børnetilskud til pensionister, der betaler bidrag, er på højst 3.759 kr. pr. kvartal (2020) og kan ikke overstige det beløb, du betaler i børnebidrag.

Du kan få udbetalt børnetilskud, til og med dagen før barnet fylder 18 år. Tilskuddet er skattefrit.

Hvis du betaler børnebidrag direkte til barnets anden forælder, får du tilskuddet udbetalt en gang i kvartalet. Hvis du betaler børnebidrag igennem Udbetaling Danmark, bliver dit tilskud trukket fra opkrævningen af bidraget, så du i stedet får en mindre opkrævning.

Hvornår kan jeg få børnetilskud første gang?

Første gang du får børnetilskud, er i kvartalet efter, du opfylder betingelserne.

Hvis du søger senest Har du ret til det fra
31. december

1. januar

31. marts 1. april
30. juni 1. juli
30. september 1. oktober

Udbetaling Danmark skal have modtaget din ansøgning, senest dagen inden kvartalet begynder. Hvis du sender ansøgningen som papirpost, skal du huske at tage højde for den tid, din ansøgning er undervejs.

Når du får børnetilskud, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Eksempler på ændringer, du skal give besked om:

 • Din bidragspligt bortfalder eller ændres
 • Du får bopæl i udlandet
 • Din indkomst ændrer sig
 • Dit barn ikke længere bor hos dig
 • Dit barn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige
 • Dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Hvis du søger om børnetilskud som pensionist, der betaler bidrag, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 9 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om børnetilskud til pensionister færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 2 uger om at behandle en ansøgning om børnetilskud til pensionister, der betaler bidrag. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt

Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Hvis du har søgt om børnetilskud, kan du se status på din ansøgning:

Børnetilskud til forældre under uddannelse

Hvis du er studerende, har du mulighed for at søge om et børnetilskud til forældre under uddannelse.

Du kan få tilskud, hvis:

 • du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller en uddannelse, som giver ret til optagelse i en a-kasse
 • du som enlig ikke modtager forsørgertillæg til SU
 • dit barn bor hos dig
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • dit barn, du eller barnets anden forælder har dansk statsborgerskab
 • dit barn ikke er anbragt eller på anden måde forsørget af det offentlige
 • dit barn ikke er gift.

For at få det fulde tilskud, skal du hav boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år. Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, skal du i stedet have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år for at få det fulde tilskud.

Derudover afhænger tilskuddet også af din situation:

Når du er enlig forsørger

Du kan få tilskud, hvis du enten får
 • fødselsklip
 • dobbelt fødselsklip
 • praktikløn
 • elevløn
 • skolepraktikløn.
Du kan ikke få tilskud, hvis
 • du har ret til SU med forsørgertillæg
 • din indkomst før skat er over 231.800 kr. (2020) om året.

Når du er samlevende og har et barn

Du kan få tilskud, hvis du enten får
 • fødselsklip
 • dobbelt fødselsklip
 • mixklip
 • praktikløn
 • elevløn
 • skolepraktikløn.         
Du kan ikke få tilskud, hvis
 • I begge får SU med forsørgertillæg
 • I har ret til ét tilskud, og jeres indkomst før skat tilsammen er over 309.000 kr. (2020) om året
 • I har ret til to tilskud, og jeres indkomst før skat tilsammen er over 386.200 kr. (2020) om året.

Når du er samlevende og har to eller flere børn

Du kan få tilskud, hvis du enten får           
 • forsørgertillæg
 • fødselsklip
 • dobbelt fødselsklip
 • mixklip
 • praktikløn
 • elevløn
 • skolepraktikløn.
Du kan ikke få tilskud, hvis
 • I har ret til et tilskud, og jeres indkomst før skat tilsammen er over 309.000 kr. (2020) om året
 • I har ret til to tilskud, og jeres indkomst før skat tilsammen er over 386.200 kr. (2020) om året.

Hvis I begge er under uddannelse, og der i en periode kun er én af jer, der får SU med forsørgertillæg, har I begge mulighed for at søge tilskuddet. Får I begge forsørgertillæg, kan I kun få et tilskud.

Har du spørgsmål til netop din situation, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark.

Særlige regler

Der gælder særlige regler, hvis du:

Hvis du er forælder og er eller skal i praktik, kan du søge om et supplerende børnetilskud i stedet for børnetilskud til forældre under uddannelse. Når du søger, beregner Udbetaling Danmark automatisk, hvilket af de to børnetilskud du kan få.

Du kan få det supplerende tilskud, hvis:

 • du er i en skole- eller praktikperiode med løn/praktikydelse, og
 • du er enlig forsørger eller samlevende/gift med en, der også går på en SU-berettiget uddannelse, eller som får uddannelseshjælp af kommunen

Derudover:

 • skal dit barn bo hos dig
 • skal dit barn opholde sig i Danmark
 • må dit barn ikke være forsørget af det offentlige eller anbragt
 • må dit barn ikke være gift
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Børnetilskud til forældre under uddannelse

Du kan få et tilskud på op til 1.930 kr. pr. kvartal (2020).

Selvom både du og barnets anden forælder er under uddannelse, kan I kun modtage ét tilskud. Har I to børn, kan I få to tilskud, hvis I begge er under uddannelse og ingen eller kun én af jer får SU med forsørgertillæg. Hvis I begge får SU med forsørgertillæg og har to børn eller flere, kan I få ét tilskud.

Tilskuddets størrelse afhænger af din indkomst, og om du er enlig eller samlevende. Når indkomsten er højere end et vist beløb, bliver dit tilskud nedsat. Bor du sammen med barnets anden forælder eller en anden voksen, afhænger nedsættelsen af jeres samlede indkomst.

Herunder kan du se, hvor meget tilskuddet falder i forhold til din indkomst og din situation (2020):

Børnetilskuddet Enlig Par – ét tilskud Par – to tilskud

Nedsættes med 10 pct. af det beløb, som indkomsten overstiger:

154.600 kr. 231.800 kr. 231.800 kr.
Bortfalder ved indkomst over: 231.800 kr. 309.000 kr. 386.200 kr.

Børnetilskud til forældre i praktik

Det supplerende børnetilskud beregnes som 55 pct. af forskellen mellem satsen for SU med forsørgertillæg og din aktuelle indkomst, fx praktikløn og anden løn eller personlig indkomst.

Du kan få udbetalt ét tilskud, uanset hvor mange børn du har. Hvis I er to forældre, der begge er i praktik, kan I få ét tilskud pr. forælder.

Eksempler på, hvordan tilskuddet bliver beregnet:

Hvis du er enlig  

SU som enlig forsørger
Praktikløn
Anden personlig indkomst


Supplerende børnetilskud

12.180,00 kr.
- 10.000,00 kr.
- 500,00 kr.
= 1.680,00 kr.

55 pct. af 1.680, 00 kr.
Udbetales = 924,00 kr. pr. måned
Hvis du er samlevende  
SU + forsørgertillæg
Praktikløn
Anden personlig indkomst


Supplerende børnetilskud

8.523,00 kr.
- 6.100,00 kr.
- 1.000,00 kr.
= 1.423,00 kr.

55 pct. af 1.423,00 kr.

Udbetales = 783,00 kr. pr. måned

Tilskuddet er skattefrit.

Når du får børnetilskud, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Eksempler på ændringer, du skal give besked om:

 • Du afbryder dit studium eller din praktik
 • Din indkomst ændrer sig
 • Du får arbejde eller bopæl i udlandet
 • Du bliver enlig forsørger, flytter sammen med nogen, eller der sker andre ændringer i din bolig- eller familiemæssige situation
 • Dit barn bor ikke længere hos dig, bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige
 • Dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Børnetilskud til forældre under uddannelse

Hvis du søger om børnetilskud til forældre under uddannelse, skal din ansøgning af behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 9 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om børnetilskud til forældre under uddannelse færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 3 uger om at behandle en ansøgning om børnetilskud til forældre under uddannelse.

Børnetilskud til forældre i praktik

Hvis du søger om børnetilskud til forældre i praktik, skal din ansøgning af behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 20 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om børnetilskud til forældre i praktik færdig. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt

Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Hvis du har søgt om børnetilskud, kan du se status på din ansøgning:

Børnetilskud ved faderskabssag eller ukendt far

Du har mulighed for at søge om et særligt børnetilskud, hvis der er en faderskabssag i gang, eller det er blevet fastslået af Familieretshuset eller retten, at barnets far er ukendt. Du kan også søge, hvis du har fået et barn ved kunstig befrugtning med hjælp fra en donor.

Vær opmærksom på, at børnetilskud ved faderskabssag eller ukendt far ikke er det samme som børnebidrag eller børnetilskud til enlige.

Du kan få tilskud, hvis:

 • faderskabet ikke kan fastslås, eller der er en faderskabssag i gang ved Familieretshuset eller retten
 • du er blevet kunstig befrugtet med hjælp fra en donor
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børnetilskud før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Når du søger, skal du vedhæfte dokumentation fra Familieretshuset eller retten.

Særlige regler

Der gælder særlige regler, hvis du:

Hvis Familieretshuset eller retten fastslår faderskabet som kendt, kan du ikke længere få det særlige børnetilskud, og du kan risikere at skulle betale hele eller dele af børnetilskuddet tilbage.

Det bliver i stedet farens pligt at være med til at forsørge jeres barn – i nogle tilfælde også for den periode, hvor du har modtaget børnetilskud ved ukendt far.

Hvis faderskabet bliver fastslået som kendt eller ukendt, er det vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked.

Når du får børnetilskud, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Eksempler på ændringer, du skal give besked om:

 • Faderskabet bliver fastslået
 • Dit barn bliver adopteret
 • Dit barn bor ikke længere hos dig, bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige
 • Dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet
 • Du får arbejde eller bopæl i udlandet

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Hvis du søger om et børnetilskud ved ukendt far, skal din ansøgning af behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 9 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Det er den tid, det må tage at behandle din ansøgning om børnetilskud ved ukendt far færdig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 4 uger om at behandle en ansøgning om børnetilskud ved ukendt far.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt

Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte.

Hvis du har søgt om børnetilskud, kan du se status på din ansøgning:

Børnetilskud, hvis en eller begge forældre er døde

Udbetaling Danmark udbetaler automatisk et særligt børnetilskud, hvis en eller begge af barnets forældre er døde. Hvis begge forældre er døde, udbetales tilskuddet til den, der forsørger barnet.

Hvis du mener, at du har ret til børnetilskuddet, men ikke automatisk får det udbetalt, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Familieydelser på telefon 70 12 80 62.

Vær opmærksom på, at børnetilskud ikke er det samme som børne- og ungeydelse eller børnebidrag. 

Særlige regler

Der gælder særlige regler, hvis du:

Information til dig, der har mistet

Der er mange forhold at tage stilling til, når man har mistet. Du kan få mere information og svar på de typiske spørgsmål her:

Børnetilskuddet er på 4.245 kr. pr. kvartal (2020) pr. barn. Hvis ingen af barnets forældre lever, udbetales to tilskud.

Så meget kan du få i tilskud 2020
Ved én forælder 4.245 kr. pr. kvartal

Ved ingen forældre

8.490 kr. pr. kvartal

Tilskuddet er skattefrit.

Du kan få udbetalt børnetilskud, til og med det kvartal hvor barnet fylder 18 år.

Når du får børnetilskud, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for det børnetilskud, du modtager.

Eksempler på ændringer, du skal give besked om:

 • Barnet bliver adopteret
 • Barnet bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige
 • Barnet skal opholde sig i udlandet i en længere periode eller får bopæl i udlandet
 • Barnet bor ikke længere hos dig
 • Du får arbejde eller bopæl i udlandet

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan det betyde, at du skal betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Giv fuldmagt til selvbetjening

Du kan give en anden person fuldmagt til at søge og give oplysninger på dine vegne i selvbetjeningsløsningerne om familieydelser.

Giv fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt.

Hvis du vil vide mere om, hvad Udbetaling Danmark lægger vægt på i vurderingen af, om du er enlig forsørger, kan du læse mere i denne vejledning:

Få et overblik over dine familieydelser

Når du er logget på, kan du få et overblik over, hvilke ydelser du får og dine kommende udbetalinger. Du kan også læse dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om børnetilskud, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Hvis du har mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om, at en person snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivningen om børnetilskud på retsinformation.dk: