Oplys særlige skatteforhold

Her kan du indsende dokumentation, hvis du har særlige skatteforhold, der kan have betydning for udbetaling af dine feriemidler.

Det kan fx være, hvis du under optjeningen af dine feriemidler var ansat på Færøerne eller Grønland, var søfarende med DIS-indkomst, samt hvis du betalte eller betaler skat i et andet land.