Oplys civilstand som pensionist i udlandet

Brug denne blanket, hvis du bor i udlandet og søger om dansk pension, eller hvis du modtager dansk pension i udlandet, og der er sket ændringer i dine personlige forhold. Ændringer kan fx være, at du har fået en samlever, er blevet gift/skilt eller er blevet enke/enkemand.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten. International Pension arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, International Pension.

Sådan gør du

  • Klik på 'Videre'
  • Udfyld blanketten så udførligt som muligt
  • Send blanketten til Udbetaling Danmark

Kontakt