Leveattest for pensionister i udlandet - med MitID

Som pensionist i udlandet skal du hvert år bekræfte, at du er i live. Det gør du ved at udfylde en leveattest, når Udbetaling Danmark beder dig om det. Du skal kun indsende leveattesten, hvis Udbetaling Danmark beder dig om det. 

Fra den 23. maj 2024 udsender Udbetaling Danmark leveattester ud for 2024. Er du pensionist i udlandet, skal du udfylde leveattesten, så Udbetaling Danmark har den senest den 31. august 2024.

Vær opmærksom på, at Udbetaling Danmark International Pension videregiver din udfyldte leveattest til nedenstående myndigheder, hvis du modtager ydelser fra en eller flere af følgende:

ATP Livslang Pension, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og/eller Udbetaling Danmark Tjenestemandspension. 

Det betyder, at du kun behøver at udfylde leveattesten én gang. 

Sådan gør du

  • Klik på ‘Videre’
  • Log på med MitID
  • Bekræft, du er i live

Du får en kvittering, når Udbetaling Danmark har modtaget din bekræftelse.

 

Kontakt