Sådan behandler Seniorpension dine oplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du søger om seniorpension giver du samtykke til, at Seniorpension behandler oplysninger om dig. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.  

Her kan du læse, hvilke oplysninger Seniorpension behandler, hvordan oplysningerne behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. 

Seniorpension indhenter og behandler de oplysninger, der er nødvendige for behandling af din sag om seniorpension. 

Seniorpension kan fx behandle oplysninger om: 

 • Personnummer 
 • Statsborgerskab, flygtningestatus og bopæl
 • Beskæftigelse og indkomst 
 • Helbred

Det er oplysninger, som Seniorpension kan få fra dig, kommunen, Udbetaling Danmark, SKAT, ATP, Regionens kliniske funktion, sygehus, læger samt oplysninger fra registre som CPR, CVR, og UIP. 

Seniorpension behandler dine personoplysninger på baggrund af Lov om Seniorpension og andre love (se lovgrundlag længere nede). 

Seniorpension kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder og private, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Seniorpensions samarbejder med, herunder videregivelse af helbredsoplysninger til regionens kliniske funktion. 

Seniorpension gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på baggrund af dokumentationskrav i forældelses- og arkivloven.  

Hvis du ringer til Seniorpension, kan du blive spurgt, om Seniorpension må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Samtalen slettes efter to måneder, men du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Seniorpension.  

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Seniorpension kan indhente oplysninger om dig, tilbage. Det gør du ved at kontakte os. Trækker du samtykket tilbage kan det betyde, du får afslag eller at din seniorpension gøres hvilende.   

Du kan gøre indsigelse over, at Seniorpension behandler personoplysninger om dig. Du kan få en kopi af de oplysninger, som Seniorpension behandler om dig.  Du kan også anmode om: 

 • at få dine personoplysninger korrigeret eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden 
 • at Seniorpension sætter behandlingen af oplysningerne i bero. 

Hvis du beder om at få slettet dine personoplysninger, er det ikke sikkert, at Seniorpension kan efterkomme din anmodning.  

Har du spørgsmål til Seniorpensions behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder, om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Seniorpensionsordningen.  

Hvis du mener,  

 • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger  
 • at Seniorpensionsenheden ikke har overholdt dine rettigheder 

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren 

Er du uenig i den måde, Seniorpensionsenheden behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. 

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om seniorpension. 

Er du uenig i Seniorpensionsenhedens håndtering af din sag, skal du kontakte Seniorpensionsenheden. 

Du kan læse mere i:

 • Retssikkerhedslovens § 10, § 11, stk. 1, § 11 a, stk. 1-5, § 11 b, § 12, nr. 1 og 3.  
 • Lov om Seniorpensionsenheden  
 • Lov om social pension   
 • Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven