Valgmuligheder og pension

Du kan sammensætte din pension på mange måder. De valg har indflydelse på dit liv som pensionist

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der er forskel på valgmulighederne afhængigt af, hvilken pensionstype der er tale om. Du har flere valgmuligheder i forhold til individuelle pensioner og færre i forhold til de lovbaserede pensioner som fx folkepension:

 • I forhold til de lovbaserede pensioner kan du typisk vælge at udskyde din pension
 • I forhold til arbejdsmarkedspensioner kan du fx i nogle tilfælde vælge, hvor længe pensionen skal udbetales, og hvor meget dine forsikringer skal dække. Det er meget forskelligt for arbejdsmarkedspensioner, hvilke muligheder du har for at vælge selv. For tjenestemandspensioner er der fx ikke den form for valgmuligheder
 • I forhold til de individuelle pensioner har du mange muligheder for at vælge selv. Du kan bestemme, hvornår din pension skal udbetales og hvilke situationer forsikringerne skal dække; og hvordan pengene skal investeres.

Du har forskellige valgmuligheder i forhold til de lovbaserede ordninger.

 • Folkepension: Du ret til at vente med at gå på pension, selvom du har nået folkepensionsalderen. På den måde bliver din folkepension større, når du senere får den udbetalt.
 • ATP Livslang Pension: Du kan tidligst få din pension fra ATP, når du har nået folkepensionsalderen. Du kan ikke udskyde udbetalingen af din ATP Livslang Pension i mere end 10 år regnet fra folkepensionsalderen. Du forhøjer din pension for hver måned, du udskyder den.
 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond: Hvis du har opsparede dyrtidsmidler hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond, LD Fonde, har du siden 2000 haft mulighed for selv at placere pengene i investeringspuljer, som LD Fonde tilbyder. Din pensionsopsparing afhænger af, hvordan afkastet har været i de puljer, du har valgt. Du kan også vælge at flytte din LD–konto med dyrtidsmidler til en anden pensionsordning. Endelig kan du selv vælge, hvornår du ønsker at få dine opsparede dyrtidsmidler udbetalt, efter at du er fyldt 60 år. 

​Det er meget forskelligt, hvordan en arbejdsmarkedspension er sat sammen. Nogle arbejdsmarkedspensioner indeholder ingen valgmuligheder. Andre arbejdsmarkedspensioner giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige ting. Det kommer an på, hvilken arbejdsmarkedspension du har.

I de fleste arbejdsmarkedspensioner sparer du op til din pension, samtidig med at du er dækket af en forsikring, hvis du får nedsat arbejdsevne, bliver alvorligt syg eller dør.

Din arbejdsmarkedspension er obligatorisk, så du kan ikke frit flytte til en anden pensionsudbyder, medmindre det fx er i forbindelse med et jobskifte. Men der kommer flere og flere muligheder for, at du kan sætte dit personlige præg på din arbejdsmarkedspension.

Dine valgmuligheder kan fx være:

 • hvornår vil du have pensionen udbetalt?
 • hvor længe skal pensionen udbetales? Som udbetalinger resten af livet, som et engangsbeløb eller som rater i fx 20 år?
 • hvor meget skal du eller dine nærmeste have udbetalt i tilfælde af tab af arbejdsevne, invaliditet, kritisk sygdom eller død?
 • hvem skal være dækket – fx børn eller ægtefælle?
 • hvordan skal pengene forvaltes og investeres? Vil du selv have indflydelse på, hvordan din opsparing investeres, eller foretrækker du at overlade det til
 • din pensionsudbyder?
 • vil du indbetale ekstra?
 • vil du lade din pensionsopsparing stå i din gamle pensionsordning, når du skifter job, eller flytte den til den nye pensionsordning, som dit nye arbejde er omfattet af?

Du kan spørge din arbejdsgiver eller dit eventuelle fagforbund, hvis du er i tvivl om, hvor du har din arbejdsmarkedspension, eller hvilke valgmuligheder du har. Du kan også få oplysninger om din arbejdsmarkedspension på Pensionsinfo.

Hvis du vil oprette en pension i et pensionsselskab eller pengeinstitut, har du en række valgmuligheder.

Du skal typisk tage stilling til følgende:

 • hvilket selskab vil du vælge?
 • hvor meget vil du indbetale?
 • hvornår vil du have pensionen udbetalt?
 • hvor længe skal pensionen udbetales? Som udbetalinger resten af livet, som et engangsbeløb eller som rater i fx 20 år?
 • hvor meget skal du eller dine nærmeste have udbetalt i tilfælde af tab af arbejdsevne, invaliditet, kritisk sygdom eller død?
 • hvem skal være dækket, fx børn eller ægtefælle?
 • hvordan skal pengene forvaltes og investeres? Vil du selv have indflydelse på, hvordan din opsparing investeres, eller foretrækker du at overlade det til din pensionsudbyder?

Du vil ofte også kunne vælge at flytte din pensionsordning til et andet selskab. Det kan dog koste et gebyr. Gebyret er forskelligt fra selskab til selskab.

Du har mulighed for at tale med en pensionsrådgiver om de forskellige valg, inden du beslutter dig.

Dine valg har forskellige konsekvenser. Derfor er det en god idé, at du i forhold til alle typer af pensioner løbende overvejer, om de valg, du har truffet, stadig passer til din situation.

Det gælder især, når der sker større ændringer i dit liv: Du bliver gift eller får en samlever, du får børn, eller du køber fast ejendom.