Opgørelse og tilbagebetaling af folke- og førtidspension i udlandet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du skal betale folke- eller førtidspension tilbage og vil betale hele beløbet på én gang, kan du overføre beløbet til Udbetaling Danmarks bankkonto:

 • Danske Bank, Statens betalinger, Girostræde 1, 0800 Høje Tåstrup. 
 • Reg. nr. 0216
 • Konto nr. 4069046312
 • SWIFT-adresse: DABADKKK
 • IBAN nr.: DK7102164069046312
 • Husk at skrive dit cpr-nr.

Hvis du vil betale beløbet via en afdragsordning, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Opkrævningen på tlf. +45 70 12 80 65.

Har du NemID og dansk betalingskort?

Hvis du har NemID og et dansk betalingskort kan du også betale beløbet her:

En gang om året gør Udbetaling Danmark din pension op for at se, om du har fået den pension, du havde ret til året før. Det kaldes opgørelse af pension eller efterregulering.

Udbetaling Danmark laver opgørelsen af din pension i 2. kvartal på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen, og de oplysninger vi har modtaget fra dig. Hvis du eller din ægtefælle/samlever har en selvstændig virksomheder, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op i 3. kvartal, når begge jeres årsopgørelser fra Skattestyrelsen er klar.

Når Udbetaling Danmark har gjort din pension op, får du et brev, hvor der enten vil stå, at du:

 1. har fået den pension, som du havde ret til året før
 2. har fået for lidt i pension for året før og derfor skal have pension udbetalt
 3. har fået for meget i pension for året før og derfor skal betale penge tilbage. 

Det skal du gøre, når du får opgørelsen af din pension

Når du får brevet om opgørelse af din pension, skal du tjekke, om du er enig i de indkomstoplysninger, der er blevet brugt til beregningen af din pension. Hvis ikke du er enig, er det vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked inden den frist, der står i brevet.

Hvis du skal have mere pension udbetalt, får du det med din næste pensionsudbetaling. På din næste pensionsmeddelelse kan du se, hvor meget du får udbetalt efter skat.

Hvis du skal betale pension tilbage, kan du overføre beløbet til Udbetaling Danmarks bankkonto:

 • Danske Bank
 • Reg. nr. 0216Konto nr. 4069046312
 • SWIFT-adresse: DABADKKK
 • IBAN nr.: DK7102164069046312
 • Husk at skrive dit cpr. nr.

Du skal kun betale tilbage, hvis beløbet er over 249 kr.

Udbetaling Danmark pålægger ikke renter på den pension, du skal betale tilbage.

Hvis din samlede indkomst har været lavere end den, din pension blev beregnet på baggrund af i løbet af året, kan det betyde, at du skal have mere pension udbetalt.

Hvis opgørelsen af din pension viser, at din samlede indkomst var højere end den, din pension blev beregnet på baggrund af i løbet af året, kan det betyde, at du skal betale pension tilbage.

Vær opmærksom på, at din ægtefælle/samlevers indkomst også indgår i beregningen af din pension. Vær samtidig opmærksom på, at både din indkomst fra Danmark og din indkomst fra andre lande end Danmark, indgår i beregningen. Dette gælder også, selvom du ikke skal betale skat i Danmark.

Eksempler

Her kan du se eksempler på, hvor man skal have mere pension udbetalt, og hvor man skal betale pension tilbage.

Udbetaling Danmark beregner din pension ud fra oplysninger, som du giver. Derfor kan du være med til at sikre, at du får den rigtige pension i løbet af året, så du ikke skal betale tilbage, når Udbetaling Danmark gør din pension op.

Hvis du får pension hele kalenderåret, og hvis din situation ikke ændrer sig undervejs, beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse. Det er derfor vigtigt, at du altid opdaterer den med dine nyeste oplysninger. Når Udbetaling Danmark gør din pension op, bliver din årsopgørelse sammenholdt med din forskudsopgørelse. Hvis oplysningerne ikke er ens, kan det være, at du skal betale pension tilbage.

Hvis du bliver pensionist i årets løb, eller hvis din situation ændrer sig undervejs, beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra oplysninger, som du giver direkte til dem. Du skal derfor sikre, at Udbetaling Danmark altid har de rette oplysninger. Når Udbetaling Danmark gør din pension op, bliver dine oplysninger sammenholdt med Skattestyrelsens oplysninger. Hvis oplysningerne ikke er ens, kan det være, at du skal betale pension tilbage.

Udbetaling Danmark giver både Skattestyrelsen besked om opgørelsen af din pension, hvis du skal have pension udbetalt, og hvis du skal betale pension tilbage.

Hvis du skal have pension udbetalt

Du får ikke en ny årsopgørelse fra Skattestyrelsen, hvis du skal have pension udbetalt, fordi beløbet bliver regnet som en del af din indkomst i det indeværende år.

Hvis du skal betale pension tilbage

Skattestyrelsen sender dig en ny årsopgørelse, hvis du skal betale pension tilbage. I den nye årsopgørelse vil din indkomst være sat ned med det beløb, du har fået for meget i pension for 2017.

Når Udbetaling Danmark gør din pension op, bliver din ældrecheck, mediecheck og dit varmetillæg også gjort op.

Det er din endelige tillægsprocent, der afgør, om du har ret til varmetillæg og ældrecheck, og hvor meget du i så fald kan få udbetalt. Din endelige tillægsprocent bliver gjort op ud fra din årsopgørelse samtidig med, at Udbetaling Danmark gør din pension op.

I brevet om opgørelse af pension er der indkomster, under 'Oversigt over indkomstgrundlag', som kan være svære at genkende, hvis din opgørelse har flere perioder.

Udbetaling Danmark har lavet et eksempel, som kan hjælpe dig med at forstå dine tal. Forklaringen er på side 3 i eksemplet.

Hvis du vil se de beregninger, som er brugt til opgørelsen af din pension, er du velkommen til at ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 55.

På din pensionsmeddelelse/dine pensionsmeddelelser kan du se, hvor meget du har fået udbetalt i pension i hver måned og hvilke indkomster, der ligger til grund for beregningen.   

Du kan se de generelle satser for folkepension og førtidspension her:

Folkepension pr. måned i kr. før skat (2018)

Enlige

Gifte/samlevende

Grundbeløb

6.237

6.237

Pensionstillæg

6.728

3.333

I alt

12.965

9.570

Førtidspension tilkendt før 1. januar 2003 pr. måned i kr. før skat (2018)

Enlige

Gifte/samlevende

Grundbeløb

6.237

6.237

Pensionstillæg

6.479 

3.131

I alt

12.716

9.368

Førtidspension tilkendt efter 1. januar 2013 pr. måned i kr. før skat (2018)

  Enlige  Gifte/samlevende 
Førtidspension 18.642  15.846