ATP Livslang Pension i udlandet

Bor du i udlandet, kan du få din ATP Livslang Pension. Du skal dog have nået folkepensionsalderen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start ATP Livslang Pension når du bor i udlandet

Bor du i udlandet, kan du få udbetalt din ATP Livslang Pension ved at klikke på ”Start”. 

Du kan starte din ATP Livslang Pension, når du har nået din folkepensionsalder. Tidligst 11 måneder før din folkepensionsalder har du mulighed for at give oplysninger til ATP Livslang Pension. Din pension vil først blive udbetalt ved folkepensionsalderen.

Du kan senest starte din ATP Livslang Pension 10 år efter din folkepensionsalder.

Du kan få udbetalt din pension fra ATP, når du når folkepensionsalderen, uanset hvor du bor. Det kræver, at ATP har din adresse og dine bankoplysninger.

Du kan både få din pension udbetalt til en dansk eller en udenlandsk konto.

ATP kontakter dig ca. 3 måneder, inden du når folkepensionsalderen. Her får du besked om, hvor meget du vil få udbetalt i ATP Livslang Pension. Alt afhængig af beløbets størrelse får du udbetalt pengene hver måned, så længe du lever, eller som et engangsbeløb.

Hvis du er digital og har MitID vil du modtage dine breve som Digital Post. Du kan læse Digital Post fra det offentlige på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk.

Udbetaling til udenlandsk konto

Hvis ATP skal udbetale til en udenlandsk konto, bliver der trukket et gebyr på højst 4,95 kr. pr. udbetaling. ATP opkræver ikke gebyr ved overførsler til en dansk bank. Vær opmærksom på, at din bank i udlandet også kan opkræve et gebyr.

Her kan du rette dine bankoplysninger, hvis du allerede modtager ATP Livslang Pension:

Jeg er fritaget for Digital Post

Hvis du er fritaget for Digital Post kræver det, at ATP har din adresse for at kunne udbetale og sende breve om din pension.

Når du bor i udlandet og modtager ATP Livslang Pension, skal du bekræfte, at du er i live. Derfor modtager du et brev med en leveattest, som du skal udfylde og sende retur med posten eller besvare digitalt.

Vi sender leveattesterne ud senere på året i 2023.

Din optjente ATP Livslang Pension udbetales kun til dig så længe, du er i live. Når du dør, kan din ægtefælle eller børn have ret til at få et engangsbeløb fra ATP. 

Hvis du bor i udlandet, får ATP ikke automatisk besked, når du dør. Dine pårørende skal derfor selv kontakte ATP.  

Engangsbeløbet kan udbetales til:

 • Din ægtefælle eller
 • Din samlever og
 • Dine biologiske børn eller adopterede børn under 18 eller 21 år

Startede du med at indbetale til ATP Livslang Pension før eller efter 2002?
Der gælder forskellige regler afhængig af, om den afdøde startede med at indbetale bidrag til ATP før eller efter 1. januar 2002. 

Hvis du startede med at indbetale til ATP Livslang Pension før 1. januar 2002, kan din ægtefælle have ret til et engangsbeløb, når du dør. Beløbet afhænger af, hvornår du er født, og hvor stort et beløb du har indbetalt til ATP før 1. januar 2002.

Hvis du startede med at indbetale til ATP Livslang Pension efter 1. januar 2002, kan din ægtefælle have ret til et engangsbeløb på 75.000 kr. Engangsbeløb til børn kan højst udgøre 50.000 kr.

Der bliver trukket 40 pct. af engangsbeløbet i afgift til staten.

Hvis du dør efter din folkepensionsalder, vil engangsbeløbet falde med 15.000 kr. hvert år fra året efter din folkepensionsalder. Efterlevende ægtefæller og børn skal have anmodet ATP om en udbetaling senest 5 år efter dødsfaldet. Herefter er retten til engangsbeløbet forældet.

Hvad skal du sende som dokumentation?
Foruden dokumentation for dødsfaldet skal pårørende sende følgende for at anmode om engangsbeløbet:

 • Kopi af vielsesattest
 • Bekræftelse på, at I var gift på dødstidspunktet (blanket herunder)
 • Farvekopi af dit pas eller anden billedlegitimation
 • Kopi af dåbsattest for børn under 18 eller 21 år
 • Navn på værge for børn under 18 år
 • Dine bankoplysninger (blanket herunder)

Hvis barnet er under 18 år, vil engangsbeløbet blive udbetalt til barnets værge.

Brug denne blanket til bankoplysninger:

Læs her om lovgivningen for udbetaling ved død til ægtefælle:

Din optjente ATP Livslang Pension udbetales kun til dig så længe, du er i live. Når du dør, kan din samlever have ret til at få et engangsbeløb fra ATP. 

Hvis du bor i udlandet, får ATP ikke automatisk besked, når du dør. Dine pårørende skal derfor selv kontakte ATP. 

Din efterlevende samlever kan være berettiget til et engangsbeløb på op til 75.000 kr., hvis du dør før, du når folkepensionsalderen. Der trækkes 40 pct. i afgift til staten.

Senest 5 år efter dødsfaldet skal din samlever have anmodet ATP om en udbetaling. Herefter er retten til engangsbeløbet forældet.

For at få engangsbeløbet skal I opfylde følgende betingelser: 

 • I skal have levet i et ægteskabslignende forhold
 • I skal have kunnet indgå ægteskab eller registreret partnerskab de seneste 2 år forud for dødsfaldet
 • I har haft fælles bopæl de seneste 2 år
 • Den afdøde skal have været med i ATP Livslang Pension i mindst 2 år siden 1. januar 2002
 • Den afdøde skal siden 1. januar 2002 have indbetalt, hvad der svarer til 2 års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension
 • Dødsfaldet skal være sket senest 5 år efter den afdødes folkepensionsalder. Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår man er født.

For at få engangsbeløbet skal din samlever dokumentere, at I har haft fælles bopæl de seneste 2 år forud for dødsfaldet. ATP Livslang Pension kontrollerer, om I har opfyldt de øvrige betingelser, før pengene bliver udbetalt.

Søg om engangsbeløb

Brug denne blanket til at søge om engangsbeløb:

Hvad skal jeg som samlever sende som dokumentation for fælles bopæl i udlandet?

Dokumentation for fælles bopæl i Sverige

Du skal bestille et personbevis for dig og afdøde fra Skatteverket.

Dokumentation for fælles bopæl i Norge

Du skal bestille oplysninger om adresse fra Folkeregistreret for dig og afdøde fra Skatteetaten.

Dokumentation for fælles bopæl i Finland

Du skal bestille oplysninger om adresse for dig og afdøde fra den finske myndighed for befolkningsdata. 

Dokumentation for fælles bopæl i Island

Du skal bestille oplysninger om adresse for dig og afdøde fra det islandske folkeregister, Þjóðskrá Íslands.

Dokumentation for fælles bopæl i Tyskland

Du skal bestille oplysninger om adresse for dig og afdøde fra det lokale folkeregisterkontor/borgerservice, Einwohnermeldeämte.

Dokumentation for fælles bopæl i Spanien

Du skal bestille oplysninger om adresse for dig og afdøde fra det lokale folkeregisterkontor.

Dokumentation for fælles bopæl i øvrige lande

Du skal kontakte en myndighed i dit bopælsland, der udsteder bevis på adresse, som fx et centralt eller lokalt folkeregister, for dig og afdøde. Vedlæg navnet og kontaktoplysninger på myndigheden.

Dokumentation for dødsfaldet er afgørende for, om ATP kan udbetale et eventuelt engangsbeløb.

Du skal derfor sende en kopi af dødsattesten. Der er forskellige krav til kopien, alt efter hvilket land dødsfaldet fandt sted i.

 • Fandt dødsfaldet sted i Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand eller Tyrkiet, skal den myndighed, som har udstedt dødsattesten, bekræfte, at det er en ægte kopi med stempel og underskrift.
 • Fandt dødsfaldet sted i lande, der er tiltrådt Apostille-konventionen, som fx Filippinerne, skal dødsattesten være påført en apostillepåtegning.
  • Du kan se, om landet er omfattet af konventionen, og hvilken myndighed i dit land, der varetager apostillepåtegningen på www.hcch.net
 • Fandt dødsfaldet sted i øvrige lande, som fx Thailand, er det vigtigt, at kopien af dødsattesten bekræftes med underskrifter og eventuel stempel i følgende rækkefølge:
  • Den myndighed, som har udstedt dødsattesten, skal bekræfte, at kopien er ægte.
  • Den myndighed, der er overordnet for den udstedende myndighed, skal bekræfte underskriften på dødsattesten. Det er ofte det ministerium, som den udstedende myndighed hører under.
  • Landets udenrigsministerium skal bekræfte den overordnede myndigheds underskrift.
  • Den danske ambassade/konsulat i landet skal bekræfte landets udenrigsministeriums underskrift. Du kan finde oplysninger om danske repræsentationer på www.um.dk

Vi har samlet en række informationer nedenfor, til dig som gerne vil læse mere.

Hvis du vil klage

Hvis du mener, at ATP's afgørelse om medlemskab, udbetaling eller indbetaling er forkert, kan du klage til:

Ankenævnet for ATP m.m.
Holmens Kanal 20
1060 København K

Klagen skal sendes til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra ATP.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Mere information om ATP's andre ydelser