ATP Livslang Pension i udlandet

Bor du i udlandet, kan du få din ATP Livslang Pension. Du skal dog have nået folkepensionsalderen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start ATP Livslang Pension når du bor i udlandet

Bor du i udlandet, kan du få udbetalt din ATP Livslang Pension ved at klikke på ”Start”. 

Du kan starte din ATP Livslang Pension, når du har nået din folkepensionsalder. Tidligst 11 måneder før din folkepensionsalder har du mulighed for at give oplysninger til ATP Livslang Pension. Din pension vil først blive udbetalt ved folkepensionsalderen.

Du kan senest starte din ATP Livslang Pension 10 år efter din folkepensionsalder.

Du kan få udbetalt din pension fra ATP, når du når folkepensionsalderen. Vær opmærksom på, at du selv skal anmode om at starte udbetalingen af din pension. 

Du kan få din pension udbetalt til en dansk eller en udenlandsk konto.

ATP kontakter dig ca. 3 måneder, inden du når folkepensionsalderen. Her får du besked om, hvor meget du vil få udbetalt i ATP Livslang Pension. Alt afhængig af beløbets størrelse får du udbetalt pengene hver måned, så længe du lever, eller som et engangsbeløb.

Hvis du er digital og har MitID vil du modtage dine breve som Digital Post. Du kan læse Digital Post fra det offentlige på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk.

Udbetaling til udenlandsk konto

Hvis ATP skal udbetale til en udenlandsk konto, bliver der trukket et gebyr på højst 4,95 kr. pr. udbetaling. ATP opkræver ikke gebyr ved overførsler til en dansk bank. Vær opmærksom på, at din bank i udlandet også kan opkræve et gebyr.

Her kan du rette dine bankoplysninger, hvis du allerede modtager ATP Livslang Pension:

Jeg er fritaget for Digital Post

Hvis du er fritaget for Digital Post kræver det, at ATP har din adresse for at kunne udbetale og sende breve om din pension.

Når du bor i udlandet og modtager ATP Livslang Pension, skal du hvert år bekræfte, at du stadig er i live. Derfor modtager du et brev med en leveattest, som du skal udfylde og sende retur med posten eller besvare digitalt.

Fristen for at sende din leveattest retur var 31. august 2023. Vi forventer at sende leveattester ud igen i slutningen af maj 2024.

Din optjente ATP Livslang Pension udbetales kun til dig så længe, du er i live. Ingen kan overtage din pension, men når du dør, kan din ægtefælle eller børn have ret til at få et engangsbeløb fra ATP. 

Hvis du bor i udlandet, får ATP ikke automatisk besked, når du dør. Dine pårørende skal derfor selv kontakte ATP.  

Engangsbeløbet kan udbetales til:

 • Din ægtefælle eller
 • Din samlever og
 • Dine biologiske børn eller adopterede børn under 18 eller 21 år

Startede du med at indbetale til ATP Livslang Pension før eller efter 1. januar 2002?
Der gælder forskellige regler afhængig af, om den afdøde startede med at indbetale bidrag til ATP før eller efter 1. januar 2002. 

Hvis du startede med at indbetale til ATP Livslang Pension før 1. januar 2002, kan din ægtefælle have ret til et engangsbeløb, når du dør. Beløbet afhænger af, hvornår du er født, og hvor stort et beløb du har indbetalt til ATP før 1. januar 2002.

Hvis du startede med at indbetale til ATP Livslang Pension efter 1. januar 2002, kan din ægtefælle have ret til et engangsbeløb på op til 75.000 kr. Engangsbeløb til børn kan højst udgøre 50.000 kr.

Der bliver trukket 40 pct. af engangsbeløbet i afgift til staten.

Engangsbeløbet falder med 15.000 kr. for hvert år efter, du har nået din folkepensionsalder. Uanset om du startede med at indbetale til ATP før eller efter 1. januar 2002, skal din efterlevende ægtefælle og børn have anmodet ATP om en udbetaling senest 5 år efter dødsfaldet. Herefter er retten til engangsbeløbet forældet.

Hvad skal du sende som dokumentation?
Foruden dokumentation for dødsfaldet skal pårørende sende følgende dokumentation for at anmode om engangsbeløbet:

 • Kopi af vielsesattest. Hvis der har været en navneændring ved indgåelse af ægteskabet, skal du medsende en attest udstedt af en offentlig myndighed, der bekræfter navneændringen samt dato for navneændringen.
 • Bekræftelse på, at I var gift på dødstidspunktet
 • Farvekopi af dit pas eller anden billedlegitimation
 • Kopi af dåbsattest for børn under 18 eller 21 år
 • Navn på værge for børn under 18 år
 • Dine bankoplysninger (blanket herunder)

Hvis barnet er under 18 år, vil engangsbeløbet blive udbetalt til barnets værge.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse dokumentet 'Blanket til at anmode om engangsbeløb efter død'. Du er velkommen til at kontakte ATP Livslang Pension.

Brug nedenstående blanket til bankoplysninger:

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse dokumentet 'Blanket til udbetaling af engangsbeløbet fra ATP (pdf)'. Du er velkommen til at kontakte ATP Livslang Pension.

Læs her om lovgivningen for udbetaling ved død til ægtefælle:

Din optjente ATP Livslang Pension udbetales kun til dig så længe, du er i live, dvs. ingen kan overtage din pension.

Når du dør, kan din samlever have ret til at få et engangsbeløb fra ATP. Det er vigtigt, at dine pårørende kontakter ATP, da vi ikke automatisk får besked om dødsfald i udlandet. 

Hvis du dør, før du når folkepensionsalderen, kan din efterlevende samlever være berettiget til et engangsbeløb på op til 75.000 kr. Der trækkes 40 pct. i afgift til staten.

Engangsbeløbet falder med 15.000 kr. for hvert år efter, du har nået din folkepensionsalder. Din samlever skal have anmodet ATP om en udbetaling senest 5 år efter dødsfaldet. Herefter er retten til engangsbeløbet forældet.

Betingelser for udbetaling af engangsbeløb 

 • I skal have kunnet indgå ægteskab eller registreret partnerskab de seneste 2 år forud for dødsfaldet
 • I skal have levet i et ægteskabslignende forhold, og I må ikke have været beslægtet eller separeret
 • I har haft fælles bopæl de seneste 2 år før dødsfaldet
 • Den afdøde skal have været med i ATP Livslang Pension i mindst 2 år siden 1. januar 2002
 • Den afdøde skal siden 1. januar 2002 have indbetalt, hvad der svarer til 2 års fulde indbetalinger til ATP Livslang Pension
 • Dødsfaldet skal være sket senest 5 år efter den afdødes danske folkepensionsalder. Folkepensionsalderen afhænger af, hvornår man er født.

Hvad skal du sende som dokumentation?

Foruden dokumentation for dødsfaldet skal din samlever sende følgende dokumentation for at anmode om engangsbeløbet:

 • Dokumentation der viser, at I har haft fælles bopæl de seneste 2 år forud for dødsfaldet
 • Farvekopi af dit pas eller anden billedlegitimation
 • Dine bankoplysninger 

Brug denne blanket til at søge om engangsbeløb:

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at læse nedenstående dokumenter. Du er velkommen til at kontakte ATP Livslang Pension.

Hvad skal jeg som samlever sende som dokumentation for fælles bopæl i udlandet?

Dokumentation for fælles bopæl i Sverige

Du skal bestille et personbevis for dig og afdøde fra Skatteverket.

Dokumentation for fælles bopæl i Norge

Du skal bestille oplysninger om adresse fra Folkeregistreret for dig og afdøde fra Skatteetaten.

Dokumentation for fælles bopæl i Finland

Du skal bestille oplysninger om adresse for dig og afdøde fra den finske myndighed for befolkningsdata. 

Dokumentation for fælles bopæl i Island

Du skal bestille oplysninger om adresse for dig og afdøde fra det islandske folkeregister, Þjóðskrá Íslands.

Dokumentation for fælles bopæl i Tyskland

Du skal bestille oplysninger om adresse for dig og afdøde fra det lokale folkeregisterkontor/borgerservice, Einwohnermeldeämte.

Dokumentation for fælles bopæl i Spanien

Du skal bestille oplysninger om adresse for dig og afdøde fra det lokale folkeregisterkontor.

Dokumentation for fælles bopæl i øvrige lande

Du skal kontakte en myndighed i dit bopælsland, der udsteder bevis på adresse, som fx et centralt eller lokalt folkeregister, for dig og afdøde. Vedlæg navnet og kontaktoplysninger på myndigheden.

Dokumentation for dødsfaldet er afgørende for, om ATP kan udbetale et eventuelt engangsbeløb.

Du skal derfor sende en kopi af dødsattesten. Der er forskellige krav til kopien, alt efter hvilket land dødsfaldet fandt sted i.

 • Fandt dødsfaldet sted i Europa, USA, Canada, Australien, New Zealand eller Tyrkiet, skal den myndighed, som har udstedt dødsattesten, bekræfte, at det er en ægte kopi med stempel og underskrift.

 • Fandt dødsfaldet sted i lande, der er tiltrådt Apostille-konventionen, som fx Filippinerne, skal dødsattesten være påført en apostillepåtegning.
  • Du kan se, om landet er omfattet af konventionen, og hvilken myndighed i dit land, der varetager apostillepåtegningen på www.hcch.net

 • Fandt dødsfaldet sted i øvrige lande, som fx Thailand, er det vigtigt, at kopien af dødsattesten bekræftes med underskrifter og eventuel stempel i følgende rækkefølge:
  • Den myndighed, som har udstedt dødsattesten, skal bekræfte, at kopien er ægte.
  • Den myndighed, der er overordnet for den udstedende myndighed, skal bekræfte underskriften på dødsattesten. Det er ofte det ministerium, som den udstedende myndighed hører under.
  • Landets udenrigsministerium skal bekræfte den overordnede myndigheds underskrift.
  • Den danske ambassade/konsulat i landet skal bekræfte landets udenrigsministeriums underskrift. Du kan finde oplysninger om danske repræsentationer på www.um.dk

Dokumentation, som skal bekræftes af myndigheder, skal indeholde et stempel og en underskrift fra den pågældende myndighed.

Vi har samlet en række informationer nedenfor, til dig som gerne vil læse mere.

Hvis du vil klage

Hvis du mener, at ATP's afgørelse om medlemskab, udbetaling eller indbetaling er forkert, kan du klage til:

Ankenævnet for ATP m.m.
Holmens Kanal 20
1060 København K

Klagen skal sendes til Ankenævnet for ATP m.m. inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen fra ATP.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Mere information om ATP's andre ydelser