Seniorpræmie

Fortsætter du med at arbejde, efter du er nået folkepensionsalderen, kan du have ret til en seniorpræmie

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Seniorpræmieordningen er en ordning for borgere, der fortsætter med at arbejde, efter de har nået folkepensionsalderen.

Seniorpræmien udgør et skattefrit engangsbeløb på 30.000 kr. 

For at få seniorpræmien, skal du:

  • være født den 1. januar 1954 eller senere.
  • have haft mindst 1.560 løntimer de første 12 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen.
  • være skattepligtig i Danmark, hvor arbejdet eller den selvstændige erhvervsvirksomhed skal være i Danmark, et EU/EØS-land eller Schweiz.

Når vi opgør dine løntimer, ser vi på:

  • timer med løn, som arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret. 
  • B-indkomst, du betaler arbejdsmarkedsbidrag af som ikke er en del af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud. B-indkomsten omregnes til timer.
  • skattemæssigt overskud fra selvstændig virksomhed før renter og andre finansielle poster. Overskuddet omregnes til timer.
  • løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS land og Schweiz.

Hvis du opfylder kravene til at få seniorpræmien, vil du som udgangspunkt automatisk få udbetalt beløbet ca. 1 år efter folkepensionsalderen. Det kræver dog, at mindst 1.560 af dine løntimer er indberettet til indkomstregisteret.

Hvis du fx er selvstændig erhvervsdrivende, skal du selv ansøge om seniorpræmien. Der vil senere komme mere information på borger.dk om, hvordan du ansøger om seniorpræmien.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?
Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage
Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din pension, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. 

Lovgivning

Kontakt Udbetaling Danmark, Seniorpræmie