Seniorpræmie

Fortsætter du med at arbejde, efter du er nået folkepensionsalderen, kan du have ret til seniorpræmie

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er nået folkepensionsalderen og fortsætter med at arbejde, kan du have ret til en seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb. Du skal dog være født den 1. januar 1954 eller senere for at kunne få seniorpræmien. Du har mulighed for at få enten ét eller to beløb i seniorpræmie afhængigt af, hvor længe du fortsætter med at arbejde. Du kan få:

  • et engangsbeløb på 42.840 kr. (2020), hvis du arbejder i det første år, efter du er nået folkepensionsalderen og desuden opfylder betingelserne.
  • et engangsbeløb på 25.500 kr. (2020), hvis du arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen og opfylder de øvrige betingelser.

Du har mulighed for at få en seniorpræmie, hvis du arbejder enten i det første år, efter du er nået folkepensionsalderen og hvis du bliver ved med at arbejde eller først starter arbejde i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen. 

Seniorpræmie ved arbejde i det første år

For at få seniorpræmien, der udgør et skattefrit engangsbeløb på 42.840 kr. (2020), skal du:

  • være født den 1. januar 1954 eller senere.
  • have haft mindst 1.560 løntimer*, de første 12 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen.

Har du løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS-land og/eller Schweiz, skal du være skattepligtig i Danmark for at få seniorpræmie. 

*Se, hvordan vi opgør dine løntimer nedenfor.

Er du født mellem 1. januar 1954 og 30. juni 1954?

På grund af COVID-19 er der indført særlige regler for personer født mellem 1. januar 1954 og 30. juni 1954. Hvis du er født i denne periode, skal du kun have haft 1.040 løntimer, de første 12 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 20 timer om ugen. 

Seniorpræmie ved arbejde i andet år

Hvis du også arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen eller måske først starter med at arbejde der, har du mulighed for at få udbetalt en seniorpræmie på 25.500 kr. (2020). For at få seniorpræmien på 25.500 kr., skal du:

  • være født den 1. januar 1954 eller senere.
  • have haft mindst 1.560 løntimer* fra 13 – 24 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen.

Har du løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS-land og/eller Schweiz, skal du være skattepligtig i Danmark for at få seniorpræmie. 

Det er ikke et krav, at du er berettiget til eller har modtaget den første seniorpræmie for at opnå ret til den anden seniorpræmie.

*Se, hvordan vi opgør dine løntimer nedenfor. 

Når vi opgør dine løntimer, ser vi på:

  • timer med løn, som arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret.
  • B-indkomst, du betaler arbejdsmarkedsbidrag af som ikke er en del af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud. B-indkomsten omregnes til timer.
  • skattemæssigt overskud fra selvstændig virksomhed før renter og andre finansielle poster. Overskuddet omregnes til timer.

Har du løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS-land og/eller Schweiz, skal du være skattepligtig i Danmark for at få seniorpræmie.

For at indkomst og løntimer, der er opnået ved lønarbejde, kan medregnes i opgørelsen af løntimer, skal din gennemsnitlige månedlige timeløn være mindst 121,30 kr. (2019) og 123,97 kr. (2020).

Jeg er lønmodtager

Er du lønmodtager, får du automatisk udbetalt seniorpræmien, hvis du opfylder kravene. 

Du får udbetalt seniorpræmien, godt et år efter du er nået folkepensionsalderen – mere præcist to måneder efter optjeningsperioden er slut. I tabellen herunder kan du ud for din fødselsmåned se, hvornår du kan forvente at få udbetalt seniorpræmien. 

Seniorpræmien for det andet år efter folkepensionsalderen vil du få udbetalt, godt to år efter du er nået folkepensionsalderen.

Fødselsmåned og år Folkepensionsmåned Du får automatisk udbetalt seniorpræmie
januar 1954 juli 2019 ultimo september 2020
februar 1954 august 2019 oktober 2020
marts 1954 september 2019 november 2020
april 1954 oktober 2019 december 2020
maj 1954 november 2019 januar 2021
juni 1954 december 2019 februar 2021
juli 1954 juli 2020 september 2021
august 1954  august 2020 oktober 2021
september 1954  september 2020 november 2021
oktober 1954  oktober 2020 december 2021
november 1954 november 2020 januar 2022
december 1954 december 2020 februar 2022

Hvis du arbejder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, men fortsat er fuld skattepligtig i Danmark, skal du søge om seniorpræmie på borger.dk. Du har først mulighed for at søge, når der er gået 1 år, efter du er nået folkepensionsalderen.

Hvis din B-indkomst er indberettet til indkomstregisteret af din arbejdsgiver, får du udbetalt seniorpræmien automatisk.

Hvis du opfylder kravene til at få seniorpræmien, vil du automatisk få beløbet for første seniorpræmie udbetalt, ca. 14 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Beløbet for anden seniorpræmie vil du få, ca. 26 måneder efter du er nået folkepensionsalderen

B-indkomst der ikke er indberettet

Hvis din B-indkomst ikke er indberettet til indkomstregistret af  din arbejdsgiver, skal du søge om at få seniorpræmie på borger.dk. Du har først mulighed for at søge, 1 år efter du er nået folkepensionsalderen.

I tabellen kan du ud fra din fødselsmåned og år se, hvilken dato du kan søge fra og, hvornår du kan regne med at få seniorpræmie udbetalt.

Fødselsmåned og år Folkepensionsmåned Du kan søge fra Udbetaling af seniorpræmie
 januar 1954 juli 2019 1. august 2020 30. november 2021
 februar 1954 august 2019 1. september 2020 30. november 2021
marts 1954 september 2019 1. oktober 2020 30. november 2021
 april 1954 oktober 2019 1. november 2020 30. november 2021
 maj 1954 november 2019 1. december 2020 30. november 2021
 juni 1954 december 2019 1. januar 2021 30. november 2021
juli 1954 juli 2020 1. august 2021 30. november 2022
august 1954  august 2020 1. september 2021 30. november 2022
september 1954  september 2020 1. oktober 2021 30. november 2022
oktober 1954  oktober 2020 1. november 2021 30. november 2022
november 1954 november 2020 1. december 2021 30. november 2022
 december 1954 december 2020 1. januar 2022 30. november 2022

I tabellen kan du ud fra din fødselsmåned og år se din optjeningsperiode. Optjeningsperioden er den periode, du skal have arbejdet mindst 1.560 timer for at få en seniorpræmie. 

Fødselsmåned og år Folkepensionsmåned Optjeningsperiode begynder Optjeningsperiode slutter
 januar 1954 juli 2019 1. august 2019  31. juli 2020
 februar 1954 august 2019 1. september 2019 31. august 2020
marts 1954 september 2019 1. oktober 2019 30. september 2020
 april 1954 oktober 2019 1. november 2019 31. oktober 2020
 maj 1954 november 2019 1. december 2019 30. november 2020
 juni 1954 december 2019 1. januar 2020 31. december 2020
juli 1954 juli 2020 1. august 2020 31. juli 2021
august 1954  august 2020 1. september 2020 31. august 2021
september 1954  september 2020 1. oktober 2020 30. september 2021
oktober 1954  oktober 2020 1. november 2020 31. oktober 2021
november 1954 november 2020 1. december 2020 30. november 2021
 december 1954 december 2020 1. januar 2021 31. december 2021

Jeg er selvstændig

Start Søg seniorpræmie

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du søge om seniorpræmie på borger.dk. Du har først mulighed for at søge, 1 år efter du er nået folkepensionsalderen.

Overskud fra selvstændig virksomhed

Er du selvstændig, har du mulighed for at få seniorpræmie på baggrund af overskuddet i din virksomhed. Overskuddet omregnes til løntimer ved brug af en omregningssats på 121,29 kr. (2019) og 123,96 kr. (2020). Overskuddet fra selvstændig virksomhed kan først medregnes i opgørelse af løntimer, når det fremgår af din årsopgørelse.

A-indkomst fra egen virksomhed

Er du ejer af et selskab, har du mulighed for at få seniorpræmie på baggrund af den A-indkomst, du udbetaler til dig selv. A-indkomst, du udbetaler til dig selv, kan medregnes i opgørelsen af løntimer, hvis du har afgørende indflydelse i selskabet. Ved afgørende indflydelse forstås, at du er indehaver af mindst 50 % af selskabskapitalen eller mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi. 

Hvornår kan jeg søge? 

I tabellen kan du ud fra din fødselsmåned se, hvilken dato du kan søge fra og, hvornår du kan regne med at få seniorpræmie udbetalt. Du vil som selvstændig få udbetalt seniorpræmien senere end en lønmodtager. Det skyldes, at din årsopgørelse skal være klar, da den bliver brugt til at beregne, hvor mange løntimer du har haft.

Fødselsmåned og år Folkepensionsmåned Du kan søge fra Udbetaling af seniorpræmie
januar 1954 juli 2019 1. august 2020 30. november 2021
februar 1954 august 2019 1. september 2020 30. november 2021
marts 1954 september 2019 1. oktober 2020 30. november 2021
april 1954 oktober 2019 1. november 2020 30. november 2021
maj 1954 november 2019 1. december 2020 30. november 2021
juni 1954 december 2019 1. januar 2021 30. november 2021
juli 1954 juli 2020 1. august 2021 30. november 2022
august 1954  august 2020 1. september 2021 30. november 2022
september 1954  september 2020 1. oktober 2021 30. november 2022
oktober 1954  oktober 2020 1. november 2021 30. november 2022
november 1954 november 2020 1. december 2021 30. november 2022
december 1954 december 2020 1. januar 2022 30. november 2022

Hvis du arbejder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, men fortsat er fuld skattepligtig i Danmark, skal du søge om seniorpræmie på borger.dk. Du har først mulighed for at søge, når der er gået 1 år, efter du er nået folkepensionsalderen.

Hvis din B-indkomst er indberettet til indkomstregistret, indgår den automatisk i beregningen af løntimer.

Hvis du opfylder kravene til at få seniorpræmien, vil du automatisk få beløbet for første seniorpræmie udbetalt, ca. 14 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Beløbet for anden seniorpræmie vil du få, ca. 26 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. 

B-indkomst der ikke er indberettet

Hvis din B-indkomst ikke er indberettet til indkomstregistret, skal du søge om at få seniorpræmie på borger.dk. Du har først mulighed for at søge, 1 år efter du er nået folkepensionsalderen.

I tabellen kan du ud fra din fødselsmåned og år se, hvilken dato du kan søge fra og, hvornår du kan regne med at få seniorpræmie udbetalt.

Fødselsmåned og år Folkepensionsmåned Du kan søge fra Udbetaling af seniorpræmie
 januar 1954 juli 2019 1. august 2020 30. november 2021
 februar 1954 august 2019 1. september 2020 30. november 2021
marts 1954 september 2019 1. oktober 2020 30. november 2021
 april 1954 oktober 2019 1. november 2020 30. november 2021
 maj 1954 november 2019 1. december 2020 30. november 2021
 juni 1954 december 2019 1. januar 2021 30. november 2021
juli 1954 juli 2020 1. august 2021 30. november 2022
august 1954  august 2020 1. september 2021 30. november 2022
september 1954  september 2020 1. oktober 2021 30. november 2022
oktober 1954  oktober 2020 1. november 2021 30. november 2022
november 1954 november 2020 1. december 2021 30. november 2022
december 1954 december 2020 1. januar 2022 30. november 2022

I tabellen kan du ud fra din fødselsmåned og år se din optjeningsperiode. Optjeningsperioden er den periode, du skal have arbejdet mindst 1.560 timer for at få en seniorpræmie. Når du er selvstændig, bruges din årsopgørelse til at beregne, hvor mange løntimer du har haft. 

Fødselsmåned og år Folkepensionsmåned Optjeningsperiode begynder Optjeningsperiode slutter
 januar 1954 juli 2019 1. august 2019  31. juli 2020
 februar 1954 august 2019 1. september 2019 31. august 2020
marts 1954 september 2019 1. oktober 2019 30. september 2020
 april 1954 oktober 2019 1. november 2019 31. oktober 2020
 maj 1954 november 2019 1. december 2019 30. november 2020
 juni 1954 december 2019 1. januar 2020 31. december 2020
juli 1954 juli 2020 1. august 2020 31. juli 2021
august 1954  august 2020 1. september 2020 31. august 2021
september 1954  september 2020 1. oktober 2020 30. september 2021
oktober 1954  oktober 2020 1. november 2020 31. oktober 2021
november 1954 november 2020 1. december 2020 30. november 2021
 december 1954 december 2020 1. januar 2021 31. december 2021

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?
Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage
Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din seniorpræmie, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. 

Lovgivning

Kontakt Udbetaling Danmark, Seniorpræmie