Seniorpræmie

Fortsætter du med at arbejde, efter du er nået folkepensionsalderen, kan du have ret til en seniorpræmie

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er nået folkepensionsalderen og fortsætter med at arbejde, kan du have ret til en seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb. Du skal dog være født den 1. januar 1954 eller senere for at kunne få seniorpræmien.

Du har mulighed for at få enten ét eller to beløb i seniorpræmie afhængigt af, hvor længe du fortsætter med at arbejde. Du kan få:

  • et engangsbeløb på 42.840 kr. (2020), hvis du arbejder i det første år, efter du er nået folkepensionsalderen og desuden opfylder betingelserne.
  • et engangsbeløb på 25.500 kr. (2020), hvis du arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen og opfylder de øvrige betingelser.

Du har mulighed for at få en seniorpræmie, hvis du arbejder enten i det første år, efter du er nået folkepensionsalderen og hvis du bliver ved med at arbejde eller først starter arbejde i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen. 

Seniorpræmie ved arbejde i det første år

For at få seniorpræmien, der udgør et skattefrit engangsbeløb på 42.840 kr (2020), skal du:

  • være født den 1. januar 1954 eller senere.
  • have haft mindst 1.560 løntimer, de første 12 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen.

Har du løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS land og Schweiz, skal du være skattepligtig i Danmark.

Seniorpræmie ved arbejde i andet år

Hvis du også arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen eller måske først starter med at arbejde der, har du mulighed for at få udbetalt en seniorpræmie på 25.500 kr. (2020). For at få seniorpræmien på 25.500 kr., skal du:

  • være født den 1. januar 1954 eller senere.
  • have haft mindst 1.560 løntimer fra 13 – 24 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen.

Har du løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS land og Schweiz, skal du være skattepligtig i Danmark.

Det er ikke et krav, at du er berettiget til eller har modtaget den første seniorpræmie for at opnå ret til den anden seniorpræmie.

Opgørelse af dine løntimer

Når vi opgør dine løntimer, ser vi på:

  • timer med løn, som arbejdsgiver har indberettet til indkomstregistret. 
  • B-indkomst, du betaler arbejdsmarkedsbidrag af som ikke er en del af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud. B-indkomsten omregnes til timer.
  • skattemæssigt overskud fra selvstændig virksomhed før renter og andre finansielle poster. Overskuddet omregnes til timer.

Har du løntimer eller overskud fra selvstændig virksomhed i et andet EU/EØS land og Schweiz, skal du være skattepligtig i Danmark.

Hvis du opfylder kravene til at få seniorpræmien, vil du som udgangspunkt automatisk få beløbet for første seniorpræmie udbetalt ca. 1 år efter folkepensionsalderen og beløbet for anden seniorpræmie ca. 2 år efter folkepensionsalderen.

Du skal ikke søge eller gøre noget andet for at få udbetalt seniorpræmien. 

Er du selvstændig?

Hvis du fx er selvstændig erhvervsdrivende, skal du selv søge om seniorpræmien. Du har først mulighed for at søge, når der er gået 1 år, efter du er nået folkepensionsalderen. 

Det vil fra den 1. august være muligt at søge om seniorpræmie på borger.dk, hvis du er født den 1. januar 1954. 

Eksempel
Er du fx født den 1. januar 1954, kan du tidligst søge fra den 1. august 2020. Er du født den 1. februar 1954, kan du tidligst søge fra den 1. september 2020.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?
Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage
Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din seniorpræmie, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen. 

Lovgivning

Kontakt Udbetaling Danmark, Seniorpræmie