Ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2023

Den ekstra økonomiske støtte gives på grund af den ekstraordinære situation med høj inflation

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Den 27. april 2023 vedtog Folketinget, at der skulle udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2023. Støtten var skattefri.  

Den ekstra økonomiske støtte på 5.000 kr. blev udbetalt fra den 8. maj 2023. Støtten blev udbetalt på grund af den ekstraordinære situation med høj inflation. 

Det har ikke betydning for retten til helbredstillæg i 2024, hvis du eller din ægtefælle/samlever har fået udbetalt ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022 og /eller 2023. 

Ubrugte beløb fra disse udbetalinger skal derfor holdes ude af opgørelsen af din likvide formue. Udbetaling Danmark har ikke oplysninger om eventuelle ubrugte beløb. Du kan derfor oplyse os om eventuelle ubrugte beløb fra udbetaling af ekstra økonomisk støtte, som vi herefter vil se bort fra ved opgørelsen. 

Det har ikke betydning for retten til ældrecheck i 2024, hvis du eller din ægtefælle/samlever har fået udbetalt ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022 og /eller 2023. 

Ubrugte beløb fra disse udbetalinger skal derfor holdes ude af opgørelsen af din likvide formue. Udbetaling Danmark har ikke oplysninger om eventuelle ubrugte beløb. Du kan derfor oplyse os om eventuelle ubrugte beløb fra udbetaling af ekstra økonomisk støtte, som vi herefter vil se bort fra ved opgørelsen. 

Hvis det ved opgørelsen af din pension - også kaldet efterreguleringen - viser sig, at du på dette tidspunkt er berettiget til og får udbetalt ældrecheck for 2023, og du ikke tidligere har fået udbetalt ekstra økonomisk støtte, vil du efterfølgende automatisk få udbetalt støtten på i alt 5.000 kr. 

Opgørelsen af pension for 2023 sker i perioden juni-oktober 2024.  Du får støtten som en selvstændig udbetaling.

Du kan se loven om ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2023 her:

Andre udbetalinger på grund af prisstigninger
Du kan læse mere om andre udbetalinger til bestemte grupper af borgere som kompensation for stigende priser her: