Ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022

Den ekstra økonomiske støtte gives på grund af den ekstraordinære situation med høje energipriser

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Den 8. september 2022 vedtog Folketinget, at der skal udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022. Støtten er skattefri.

Første del af støtten blev udbetalt i september 2022 med 2.500 kr.
Anden del af støtten blev udbetalt med yderligere 2.500 kr. fra den 5. januar 2023.

Den ekstra økonomiske støtte gives på grund af den ekstraordinære situation med høje energipriser. Udbetalingen sker automatisk.

Hvis du har ret til den ekstra økonomiske støtte, vil du modtage et brev med orientering om udbetalingen, når udbetalingen finder sted. Hvis du ikke har ret til ekstra økonomisk støtte, vil du ikke modtage noget brev.

Hvis du var berettiget til og har fået udbetalt ældrecheck for 2022, fik du udbetalt 2.500 kr. i  september 2022. 

I så fald får du udbetalt andel del af den ekstra økonomiske støtte med yderligere 2.500 kr. nu i starten af januar 2023. Udbetalingen sker fra den 5. januar 2023. 

Hvis det ved opgørelsen af din pension - også kaldet efterreguleringen - viser sig, at du på dette tidspunkt er berettiget til og får udbetalt ældrecheck for 2022, og du ikke tidligere har fået udbetalt ekstra økonomisk støtte, vil du efterfølgende automatisk få udbetalt støtten på i alt 5.000 kr. 

Vi forventer at udbetale støtten i slutningen af august 2023 eller i starten af november 2023. Tidspunktet afhænger af, hvornår du ved opgørelsen af din pension får udbetalt ældrecheck for 2022. 

Nej, det er Arbejdsmarkedet Tillægspension/ATP, der udbetaler et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kr. fra den 10. januar 2023, hvis du har modtaget førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse for marts 2022.

Engangsbeløbet udbetales automatisk til dem, der har ret til det.

Hvis du efter 1. marts 2023 ikke automatisk har modtaget engangsbeløbet, men mener, at du er berettiget til det, kan du søge om det på borger.dk. Du kan søge fra den 1. marts 2023 til den 31. maj 2023.  

Den ekstra økonomiske støtte udbetales af Udbetaling Danmark til folkepensionister, der modtager ældrecheck for 2022.

Arbejdsmarkedets Tillægspension/ATP udbetaler et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kr. til borgere, der i marts 2022 helt eller delvis modtog førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse. Engangsbeløbet bliver udbetalt automatisk til din NemKonto fra den 10. januar 2023, hvis du er berettiget til at modtage tilskuddet. 

Det har ikke betydning for retten til ældrecheck i 2024, hvis du eller din ægtefælle/samlever har fået udbetalt ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022 og /eller 2023. 

Ubrugte beløb fra disse udbetalinger skal derfor holdes ude af opgørelsen af din likvide formue. Udbetaling Danmark har ikke oplysninger om eventuelle ubrugte beløb. Du kan derfor oplyse os om eventuelle ubrugte beløb fra udbetaling af ekstra økonomisk støtte, som vi herefter vil se bort fra ved opgørelsen.  

Det har ikke betydning for retten til ældrecheck i 2024, hvis du eller din ægtefælle/samlever har fået udbetalt ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022 og /eller 2023. 

Ubrugte beløb fra disse udbetalinger skal derfor holdes ude af opgørelsen af din likvide formue. Udbetaling Danmark har ikke oplysninger om eventuelle ubrugte beløb. Du kan derfor oplyse os om eventuelle ubrugte beløb fra udbetaling af ekstra økonomisk støtte, som vi herefter vil se bort fra ved opgørelsen. 

Ekstra økonomisk støtte udbetales til folkepensionister, der har været berettiget til og fået udbetalt ældrecheck for 2022.

Hvis du har fået udbetalt ældrecheck for 2022, men mener, at du ikke har modtaget ekstra økonomisk støtte for 2022, har du mulighed for at ansøge om støtten i perioden fra den 1. november 2023 til den 31. december 2024. 

Du kan ansøge om støtten ved at kontakte Udbetaling Danmark – Pension
på tlf.: 70 12 80 61. 

Du kan se loven om ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022 her:

Andre udbetalinger på grund af prisstigninger

Du kan læse mere om andre udbetalinger til bestemte grupper af borgere som kompensation for stigende priser her: