Familieydelser, hvis du kommer til Danmark som udlænding eller flygtning

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har børn og kommer til Danmark fra et land, der ikke er et EU/EØS-land eller Schweiz, eller du er flygtet til Danmark, kan du muligvis få familieydelser. Du kan muligvis få:

 • Børne- og ungeydelse
 • Børnetilskud

For at du kan få familieydelser, skal du opfylde en række betingelser. Du kan læse mere om, hvilke betingelser du skal opfylde her på siden.

Hvis du er statsborger i et EU-/EØS-land eller Schweiz

Hvis du kommer til Danmark fra et EU/EØS-land, kan du læse mere om, hvordan du kan få familieydelser:

Du optjener gradvist ret til ydelser

For at have ret til at få børne- og ungeydelse og børnetilskud skal du inden for de seneste 10 år have boet eller arbejdet i Danmark, Grønland eller på Færøerne i en vis periode. Det kaldes optjeningsprincippet. Det betyder, at du gradvist optjener ret til ydelserne.

Du skal have boet eller arbejdet i Danmark, Grønland eller på Færøerne i sammenlagt 6 år inden for de seneste 10 år for at få ret til fuld børne- og ungeydelse og børnetilskud.

Hvis du har modtaget danske familieydelser før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Nedenfor kan du se en oversigt over, hvor meget du kan få afhængig af, hvor længe du har boet eller arbejdet i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Samlet periode du har boet eller arbejdet i Danmark (inden for de sidste 10 år) Så meget kan du få af ydelsen
6 måneder 8,3 pct.
1 år 16,7 pct.
1,5 år 25 pct.
2 år 33,3 pct.
2,5 år 41,7 pct.
3 år 50 pct.
3,5 år 58,3 pct.
4 år 66,7 pct.
4,5 år 75 pct.
5 år 83,3 pct.
5,5 år 91,7 pct.
6 år 100 pct.

Du skal opfylde et opholdskrav

Når du ikke er statsborger i et EU-/EØS-land eller Schweiz eller er konventionsflygtning, skal du også opfylde et krav om fast bopæl i Danmark. Der gælder forskellige krav, afhængig af hvilken ydelse du søger om:

Børnetilskud Samlet periode du har haft fast bopæl i Danmark
Hvis du er enlig 1 år
Hvis du har flerlinger 1 år
Hvis du er i praktik 1 år
Hvis du er under uddannelse 0 år
Hvis du er pensionist
 • Børnetilskud
 • Særligt børnetilskud
 • Særligt børnetilskud til pensionister, der betaler bidrag
   
1 år
3 år
3 år
Hvis far er ukendt

3 år

Hvis én eller begge forældre er døde  3 år
Hvis du har adopteret

1 år

Hvis du er enlig og har adopteret 3 år

Du kan læse mere om de forskellige børnetilskud under de enkelte ydelser:

Hvis du kommer til Danmark som flygtning og vil søge om familieydelser, skal du have opholdstilladelse i Danmark. Det betyder, at du ikke kan få familieydelser, hvis din ansøgning om opholdstilladelse er under behandling i Udlændingestyrelsen.

Hvis du er blevet henvist til en midlertidig bolig af kommunen, kan du godt få familieydelser, hvis du opfylder de øvrige betingelser.

Vær opmærksom på, at selvom du ikke selv opfylder betingelserne om opholdstilladelse, eller ikke har boet eller arbejdet nok tid i Danmark, kan du måske få familieydelser, hvis barnets anden forælder opfylder betingelserne.

Hvis du er under 18 år og kommer til Danmark uden forældre

Kommer du til Danmark uden dine biologiske forældre og er under 18 år, kan du muligvis få særligt børnetilskud til børn uden forældre. 

For at have ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud skal mindst én af de personer, der har pligt til at forsørge dig, have arbejdet eller boet i Danmark, Grønland eller Færøerne i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du modtager kontanthjælp, kan du ikke få familieydelser, fordi du bliver forsørget af det offentlige.

Hvis dine forældre er døde, er det ikke nødvendigt, at du har boet eller arbejdet i Danmark. Er du i tvivl, om du har ret til familieydelser, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Familieydelser:

Børneydelsen udbetales forud for hvert kvartal. Når barnet fylder 15 år, vil du modtage ungeydelse i stedet. Ungeydelsen udbetales hver måned, og den er bagudbetalt.

Børneydelse til børn under 15 år

Børneydelsen bliver udbetalt hvert kvartal

 • den 20. januar
 • den 20. april
 • den 20. juli
 • den 20. oktober

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Ungeydelse til unge mellem 15 og 18 år

Ungeydelsen bliver udbetalt den 20. i hver måned.

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Du får ungeydelse, til og med den dag dit barn fylder 18 år. Det betyder, at du modtager en forholdsvis andel af den månedlige ydelse. Hvis dit barn fx fylder 18 år den 22. juli, vil sidste udbetaling være den 20. juli, og du vil få et beløb, der svarer til perioden den 1. juli til den 22. juli.

Børnetilskud

Hvornår du får udbetalt børnetilskud, afhænger af tilskuddet. Under de enkelte ydelser kan du læse mere om, hvornår de bliver udbetalt:

Når du søger om børnetilskud, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark. Sagsbehandlingsfristen for en ansøgning er 10 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Udbetaling Danmark er i gennemsnit 3 uger om at behandle din ansøgning.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at vedhæfte den nødvendige dokumentation og sørge for, at dine oplysninger i folkeregisteret er korrekte.

Hvordan er sagsbehandlingsfristen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fastsat?

En sagsbehandlingsfrist er den frist, som Udbetaling Danmark har fastsat for, hvor lang tid det må tage at træffe en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er fastsat ud fra den tid, det normalt tager at behandle 80 til 90 pct. af de ansøgninger, Udbetaling Danmark får.

Når du modtager familieydelser, har du pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den ydelse, du modtager.

Har du ikke MitID, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Familieydelser på telefon eller med brev:

Eksempler på ændringer, du skal give besked om:

 • Dit barn flytter hen til den anden forælder.
 • Du får arbejde i udlandet.
 • Dit barn skal opholde sig i udlandet i en periode.
 • Dit barn bor ikke længere hos dig, bliver anbragt, eller forsørges på anden måde af det offentlige.
 • Dit barn bliver gift.

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Hvis du har spørgsmål til familieydelser, kan du kontakte Udbetaling Danmark:

Fuldmagt - hvis en anden skal hjælpe dig

Giv fuldmagt til selvbetjening

Du kan give en anden person fuldmagt til at søge og give oplysninger på dine vegne i selvbetjeningsløsningerne om familieydelser.

Giv fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om familieydelser, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.