Familieydelser til EU/EØS-borgere og danskere, der flytter tilbage til Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal selv søge om børne- og ungeydelse og børnetilskud, hvis du

 • bor i Danmark og arbejder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • flytter til Danmark fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • er dansker og flytter tilbage til Danmark.

Inden du søger

Når du søger om børne- og ungeydelse som statsborger i et EU/EØS-land, Schweiz eller som dansker, der flytter tilbage til Danmark, skal du bruge

 • din ansættelseskontrakt
 • fødselsattest for dit barn/dine børn.

Sådan søger du med MitID

Her kan du få et overblik over, hvordan du søger om børne- og ungeydelse med MitID.

 

Hvis du logger ind med MitID, skal du blot vedhæfte den relevante dokumentation. Du har mulighed for at gemme din ansøgning undervejs.

Sådan søger du uden MitID

Hvis du ikke har MitID, skal du bruge en samtykke- og erklæringsblanket, når du skal søge om børne- og ungeydelse.

Du skal printe, underskrive og scanne eller tage et billede af blanketten og lægge den ind på din computer. 

Du skal printe, underskrive og scanne blanketten ind på din computer. Når du skal søge om børne- og ungeydelse som EU/EØS-borger uden MitID, skal du vedhæfte

 • samtykke- og erklæringsblanket
 • din ansættelseskontrakt
 • fødselsattest for dit barn/dine børn.

Du søger om børne- og ungeydelse som EU/EØS-borger uden MitID her:

Du kan læse mere om MitID her på borger.dk:

For at have ret til at få børne- og ungeydelse og børnetilskud skal du inden for de sidste 10 år have boet eller arbejdet i Danmark, Grønland eller på Færøerne i en vis periode. Det kaldes optjeningsprincippet. Det betyder, at du gradvist optjener ret til ydelserne.

Du skal have boet eller arbejdet i Danmark, Grønland eller på Færøerne i sammenlagt 6 år inden for de seneste 10 år for at få ret til fuld familieydelser.

Hvis du har modtaget danske familieydelser før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Nedenfor kan du se en oversigt over, hvor meget du kan få afhængig af, hvor længe du har boet eller arbejdet i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Samlet periode du har boet eller arbejdet i Danmark (inden for de sidste 10 år)

Så meget kan du få af ydelsen

6 måneder 8,3 pct.
1 år 16,7 pct.
1,5 år 25 pct.
2 år 33,3 pct.
2,5 år 41,7 pct.
3 år 50 pct.
3,5 år 58,3 pct.
4 år 66,7 pct.
4,5 år 75 pct.
5 år 83,3 pct.
5,5 år 91,7 pct.
6 år 100 pct.

Vær opmærksom på, at du også kan medregne perioder, hvor du har optjent ret til familieydelser i andre EU- eller EØS-lande eller Schweiz, hvis du er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz.

Hvis du har spørgsmål til optjeningsprincippet, kan du kontakte Udbetaling Danmark tlf. 70 12 80 62 eller på Digital Post til "Familieydelser":

Børne- og ungeydelse

Du får udbetalt børne- og ungeydelse for hvert af dine børn. Hvor meget du får i børne- og ungeydelse kommer an på barnets alder samt din indkomst.

Vær opmærksom på, at du gradvist optjener ret til ydelsen.

Dit barns alder

Beløb
0-2 år 4.746 kr. pr. kvartal (2023)
5.124 kr. pr. kvartal (2024)

3-6 år

3.756 kr. pr. kvartal (2023)
4.056 kr. pr. kvartal (2024)
7-14 år 2.955 kr. pr. kvartal (2023)
3.192 kr. pr. kvartal (2024)

Dit barns alder

Beløb
15-17 år 985 kr. pr. måned (2023)
1.064 kr. pr. måned (2024)

Hvis dit barn fylder 15 år i løbet af et kvartal, vil du modtage børneydelse, for månederne til og med barnet fylder 15. Herefter vil du modtage ungeydelse, fra måneden efter dit barn er fyldt 15 år.

Eksempel: hvis dit barn har fødselsdag i august, vil du modtage børneydelse forskudsvist for juli og august, og efterfølgende vil du modtage ungeydelse for september. 

Din indkomst betyder noget for, hvor meget du får

Børne- og ungeydelsens størrelse kommer an på din indkomst. Det har betydning for dig, hvis dit topskattegrundlag er over 852.600 kr. i 2023 (882.700 kr. i 2024).

Børnetilskud

Hvor meget du kan få i børnetilskud, afhænger af tilskuddet. Du kan læse, hvor meget du kan få i:

Hvis du både har ret til familieydelser fra Danmark og et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du i nogle tilfælde få udbetalt ydelser fra begge lande. Du kan dog kun få den fulde ydelse fra det ene land.

Hvis du bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz og arbejder i Danmark

Bor du og din familie i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, og arbejder du udelukkende i Danmark, har du ret til familieydelser fra Danmark, hvis du opfylder de danske betingelser for familieydelser.

Arbejder barnets anden forælder i det land, I bor i, skal I primært have udbetalt familieydelser derfra. Hvis den danske familieydelse er højere end ydelsen fra det land, I bor i, vil I få forskelsbeløbet udbetalt fra Danmark. Er den danske ydelse lavere end ydelsen fra det land, I bor i, vil I ikke få udbetalt familieydelser fra Danmark.

Hvis du bor i Danmark og arbejder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz

Bor du og din familie i Danmark, og arbejder du udelukkende i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, har du ret til familieydelser fra det land, du arbejder i.

Arbejder barnets anden forælder i Danmark, skal I primært have udbetalt familieydelser herfra. Hvis familieydelsen fra dit arbejdsland er højere end den ydelse, I modtager fra Danmark, vil I få forskelsbeløbet udbetalt fra arbejdslandet. Hvis ydelsen fra arbejdslandet er lavere end den ydelse, I modtager fra Danmark, vil I ikke få udbetalt familieydelser fra arbejdslandet.

Hvis du bor i Danmark og modtager pension fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz

Bor du i Danmark og modtager social pension fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz, og barnets anden forælder ikke arbejder i Danmark, kan du have ret til familieydelser fra Danmark på baggrund af din bopæl. Du skal primært have udbetalt familieydelser fra det land, hvor du modtager social pension fra. Du skal i stedet kontakte myndighederne i det land, hvor du modtager social pension fra. Hvis familieydelsen fra det land, der udbetaler din sociale pension, er lavere end den ydelse, du modtager fra Danmark, vil du få forskelsbeløbet udbetalt fra Danmark.

Børneydelsen bliver udbetalt forud for hvert kvartal. Når barnet fylder 15 år, vil du modtage ungeydelse i stedet. Ungeydelsen udbetales hver måned, og den er bagudbetalt.

Børneydelse til børn under 15 år

Børneydelsen bliver udbetalt hvert kvartal. Ydelsen udbetales:

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Ungeydelse til unge mellem 15 og 18 år

Ungeydelsen bliver udbetalt den 20. i hver måned.

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Du får ungeydelse, til og med den dag dit barn fylder 18 år. Det betyder, at du modtager en forholdsvis andel af den månedlige ydelse. Hvis dit barn fx fylder 18 år den 22. juli, vil sidste udbetaling være den 20. juli, og du vil få et beløb, der svarer til perioden den 1. juli til den 22. juli.

Børnetilskud

Hvornår du får udbetalt børnetilskud, afhænger af tilskuddet. Du kan læse mere om, hvornår de bliver udbetalt:

Hvis du søger om børne- og ungeydelse som EU/EØS-borger, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.

Sagsbehandlingsfristen er 30 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig.

Udbetaling Danmark har det seneste år i gennemsnit været 12 uger om at behandle en ansøgning om børne- og ungeydelse.

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger er korrekte. 

Når du modtager familieydelser, har du pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den ydelse, du modtager.

Har du ikke MitID, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Familieydelser på telefon eller med brev:

Eksempler på ændringer, du skal give besked om:

 • Dit barn flytter hen til den anden forælder.
 • Du får arbejde i eller flytter til udlandet.
 • Dit barn skal opholde sig i udlandet i en periode.
 • Dit barn bor ikke længere hos dig, bliver anbragt, eller forsørges på anden måde af det offentlige.
 • Dit barn bliver gift.
 • Du ikke længere er enlig.

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark for de penge, du skal betale tilbage.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 62. Du kan også sende Digital Post til "Familieydelser":

Har du ikke MitID, kan du sende et brev til Udbetaling Danmark, Familieydelser, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Fuldmagt

Hvis du ønsker, at andre skal kunne hjælpe dig i din sag, skal du udfylde en fuldmagt. Du kan læse mere om, hvordan du udfylder en fuldmagt og sender den til Udbetaling Danmark:

 • Sådan giver du fuldmagt til Udbetaling Danmarks ydelser

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om familieydelser, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.