Barsel og orlov - Barselsdagpenge

Min barsel - din selvbetjening

Her kan du bl.a.:

  • overdrage orlov - kun for forældre til børn født fra den 2. august 2022
  • se, hvor meget orlov du har tilbage
  • søge om barselsdagpenge, hvis du har fået brev om, at det nu er muligt
  • give besked, hvis du har nye oplysninger til din orlov (fx ferie, stop af orlov m.m.)
  • give besked, hvis de oplysninger, din arbejdsgiver har givet, ikke stemmer.

Planlæg din barsel

Med barselsplanlæggeren kan du lege med fordelingen af dine og barnets anden forælders orlovsuger samt få et overblik over de vigtige datoer.

Nye barselsregler

Her kan du læse om barselsreglerne, som gælder, hvis barnet er født eller modtaget (ved adoption) den 2. august 2022 eller senere:

Her kan du læse om de nye barselsregler, som gælder, hvis barnet er født eller modtaget (ved adoption) den 1. januar 2024 eller senere:

Næste udbetaling

25. juli 2024 (for 4 uger)

Barselsdagpenge bliver udbetalt sidste torsdag i måneden.