Ferieydelse - Barn født før den 2. august 2022

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Ferieydelse er for dig, der ikke kan få løn, feriegodtgørelse eller feriedagpenge under din ferie, og som har været på orlov.  

Du optjener ferieydelse under din barsels- eller adoptionsorlov i de første 14 uger, efter du har fået barnet. De 2-ugers fædreorlov giver dog ikke ret til ferieydelse. 

Du optjener kun ret til ferieydelse, når du holder orlov, dvs. ikke mens du arbejder under din orlov.

Disse sider om ferieydelse er til dig, der er forælder til et barn født før den 2. august 2022. Hvis dit barn er født før den 2. august 2022, skal du i stedet læse her: 

Hvem kan få ferieydelse

Du har ret til ferieydelse

  • som mor
  • som far eller medmor, hvis du har overtaget morens barselsorlov
  • hvis du har adopteret barnet.

Hvis du er selvstændig

Som selvstændig kan du kun få ferieydelse, hvis du var lønmodtager, da du holdt din barselsorlov. Dette gælder, hvis du holdt din orlov efter 1. september 2020.

Ferieydelsen afhænger bl.a. af orlovsperioden

Din ret til ferieydelse afhænger af, hvornår du har haft barsels- eller adoptionsorlov, og om du på dette tidspunkt var ansat som lønmodtager eller ej. 

Find derfor den periode, der passer på din orlov nedenfor, og se, hvad der gælder for dig.

Du kan højst få udbetalt den maksimale barselsdagpengesats, som i 2023 er 4.550 kr. om ugen.

Du kan højst optjene 6,86 feriedage med ferieydelse.

Pengene bliver udbetalt på én gang, når du holder ferien. Beløbet beregnes ud fra en 5-dages uge og afrundes til et helt kronebeløb.

Ifølge satsen for barselsdagpenge i 2023 kan der i alt højst udbetales 6.243 kr. før skat i ferieydelse for de maksimale 6,86 feriedage.

Hvis du var lønmodtager

Var du i arbejde, mens du holdt orlov, bliver din ferieydelse beregnet ud fra din daværende indkomst og arbejdstid. Det gælder, hvis du har holdt din orlov 1. september 2019 efter senere.

Supplerende ferieydelse

Hvis du under orloven har haft en lavere indkomst end før, har du måske ret til supplerende ferieydelse.

Find den periode nedenfor, der passer på din orlov og se, hvornår du skal søge.

Hvis du ikke var lønmodtager

Din ferieydelse bliver beregnet ud fra forholdene på det tidspunkt, du holder ferie.

Sådan får du pengene udbetalt

Du skal selv søge om at få ferieydelsen udbetalt hos Udbetaling Danmark. Hvornår du kan få dem, afhænger af, hvornår du har haft barsels- eller adoptionsorlov. 

Find den periode, der passer på din orlov nedenfor, og se, hvad der gælder for dig.

For at få ferieydelse skal du have fået barselsdagpenge, mens du var på orlov. 

Du kan holde ferie med ferieydelse fra 1. maj til 31. august 2020, hvis du var på barsels- eller adoptionsorlov mellem 1. januar og 31. august 2019. 

Vær opmærksom på, at det er en kortere periode end tidligere som følge af den nye ferielov.

For at have ret til ferieydelse, skal du opfylde det såkaldte beskæftigelseskrav, når din ferie starter.

Læs mere om beskæftigelseskravet under Kan jeg få barselsdagpenge?

Søg om udbetaling inden 30. juni 2021

Du skal søge om at få pengene udbetalt senest 30. juni 2021. Du kan først få dem udbetalt, efter du har holdt ferie.

Vær opmærksom på, at du skal søge om ferieydelse for hver periode for sig, hvis du har haft orlov henover 1. september.

Søger du ikke inden fristen, mister du retten til pengene.

Du kan holde ferie med ferieydelse fra 1. maj til 31. august 2020, hvis du var på barsels- eller adoptionsorlov mellem 1. september 2019 og 31. december 2019.

Hvis du har optjent mindre end 8,4 dages ferie

Du kan holde ferie med ferieydelse, hvis du har optjent mindre end 8,4 dages ferie fra 1. januar til 31. august 2020. Det svarer til arbejde i maks. 4 måneder og gælder fx, hvis du var nyuddannet.  

Hvis du er forhindret i at holde ferie

Hvis du har været forhindret i at holde din ferie med ferieydelse op til 31. august 2020, kan du holde ferien i det næste ferieår, som går fra 1. september 2020 til 31. december 2021.   

Ifølge ferieloven er det kun særlige grunde, der kan forhindre dig i at holde ferie. Se hvilke, det drejer sig om: 

Hvis du stopper med at arbejde

Stopper du med at arbejde inden du har holdt din ferie, kan du søge Udbetaling Danmark om at få udbetalt ferieydelsen alligevel.

Hvis du har optjent mere end 8,4 dages ferie

Har du optjent 8,4 eller flere dage med betalt ferie i perioden fra 1. januar til den 31. august 2020, kan du søge Udbetaling Danmark om at få udbetalt ferieydelsen uden at holde ferien. 

Hvis du ikke var lønmodtager

Du kan holde ferie med ferieydelse fra 1. maj til 31. august 2020, hvis du var på barsels- eller adoptionsorlov mellem 1. september 2019 og 31. december 2019.

Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Du har fået barselsdagpenge under din barsels- eller adoptionsorlov.
  • Du har optjent mindre end 8,4 dages betalt ferie, dvs. ferie med løn eller feriegodtgørelse. 
  • Du kan ikke få feriedagpenge i perioden 1. maj til 1. september 2020.
  • Du opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav som lønmodtager, når din ferie med ferieydelse starter.

Læs mere om beskæftigelseskravet under Kan jeg få barselsdagpenge? 

Søg om udbetaling inden 1. maj 2021

Du skal søge om at få pengene udbetalt senest 1. maj 2021.

Vær opmærksom på, at du skal søge om ferieydelse for hver periode for sig, hvis du har haft orlov henover 1. september.

Søger du ikke inden fristen, mister du retten til pengene. 

Hvis du var lønmodtager

Du får ferieydelsen udbetalt

Hvis du var på barsels- eller adoptionsorlov uden løn mellem 1. januar og 31. august 2020, kan du få ferieydelse. Du kan søge Udbetaling Danmark om at få udbetalt ferieydelsen uden at holde ferien. 

Hvis du var medlem af en a-kasse

Som medlem af en a-kasse optjener du normalt ret til at holde ferie med feriedagpenge, når du får barselsdagpenge. Men a-kasserne har indført særlige regler for perioden fra 1. januar til 31. august 2020, der gør, at du ikke kan få feriedagpenge. 

Har du ikke optjent ret til feriedagpenge i din a-kasse, kan du kan i stedet få ferieydelse. Dette gælder, hvis du var lønmodtager og fik barselsdagpenge og ikke løn under din orlov. 

Hvis du ikke var lønmodtager

Du kan ikke få ferieydelse, hvis du var på barsels- eller adoptionsorlov mellem 1. januar og 31. august 2020. 

Det skyldes overgangen til den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020.

Søg om udbetaling inden 1. maj 2021

Du skal søge om at få pengene udbetalt senest 1. maj 2021.

Vær opmærksom på, at du skal søge om ferieydelse for hver periode for sig, hvis du har haft orlov henover 1. september. 

Søger du ikke inden fristen, mister du retten til pengene. 

Hvis du var lønmodtager

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Starter din barsels- eller adoptionsorlov herefter, vil din ret til ferie med ferieydelse følge de nye regler.

Du optjener ferieydelse under din barselsorlov i ferieåret, dvs. fra 1. september til og med 31. august året efter. 

Du kan holde ferie og få udbetalt ferieydelsen fra 1. september og frem til 31. december året efter.

Hvis du er forhindret i at holde ferie

Hvis du bliver forhindret i at holde din ferie op til den 31. december 2021, kan du holde den året efter, dvs. i løbet af 2022.  

Ifølge ferieloven er det kun særlige grunde, der kan forhindre dig i at holde ferie. Se hvilke, det drejer sig om: 

Hvis du stopper med at arbejde

Stopper du med at arbejde inden du har holdt din ferie, kan du søge Udbetaling Danmark om at få udbetalt ferieydelsen alligevel.

Hvis du ikke var lønmodtager

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Starter din barsels- eller adoptionsorlov herefter, vil din ret til ferie med ferieydelse følge de nye regler.

Du optjener ferieydelse under din barselsorlov i ferieåret, dvs. fra 1. september til og med 31. august året efter. 

Du kan holde ferie og få udbetalt ferieydelse fra 1. september og frem til 31. december året efter. 

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

  • Du har fået barselsdagpenge under din orlov.
  • Du opfylder det såkaldte beskæftigelseskrav, når din ferie med ferieydelse starter.

Læs mere om beskæftigelseskravet under Kan jeg få barselsdagpenge?

Søg om udbetaling inden 1. maj

Du skal søge om at få pengene udbetalt senest 1. maj.

Vær opmærksom på, at du skal søge om ferieydelse for hver periode for sig, hvis du har haft orlov henover 1. september. 

Søger du ikke inden fristen, mister du retten til pengene.