Betingelser for ferie under barsel

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan holde din ferie i takt med, at du løbende optjener dine feriedage. Ferieafholdelsesperioden, hvor du kan holde din optjente ferie i, løber fra 1. september til 31. december året efter, altså 16 måneder. Din hovedferie som er tre ugers betalt ferie i sammenhæng i perioden fra 1. maj til 30. september, kan du holde efter 30. september, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver. 

Læs mere om afholdelse af ferie efter ferieloven på denne side.

Hvis du er forhindret i at holde ferie på grund af barsel, kan du i stedet:

  • Aftale med din arbejdsgiver at holde ferien på et senere tidspunkt.
  • Få overført op til fire ugers ferie, hvis du er forhindret i at holde ferie frem til ferieperiodens udløb den 31. december. 
  • I særlige situationer få udbetalt ferien i stedet for at overføre den.

Du skal være opmærksom på, at du skal holde ferie, der er overført på grund af en feriehindring fx barsel, før du holder anden overført ferie samt før ferie optjent i den indeværende afholdelsesperiode.

Læs mere om feriehindringer eller søg om udbetaling på disse sider.

Du optjener ferieydelse de første 14 uger af din barselsorlov, hvis du hverken optjener feriepenge eller feriedagpenge. Det gælder også, hvis du har adopteret barnet.

Har du optjent ferieydelse fra 1. januar til 31. august 2019, kan du få pengene udbetalt, hvis du holder ferie fra 1. maj til 31. august 2020. Vær opmærksom på, at det er en kortere periode end sidste år.

Søg om at få udbetalt ferieydelse: 

Vær opmærksom på, at du skal søge senest 30. juni 2021 - ellers går du glip af pengene.  

Læs mere omudbetaling af ferie under orlov: