Barsel og orlov - Barselsdagpenge

Næste udbetaling

27. maj 2021 (for 4 uger)

Barselsdagpenge bliver udbetalt sidste torsdag i måneden.

Indefrosne feriepenge 2021

Udbetaling af indefrosne feriepenge har ingen betydning for dine barselsdagpenge.

NYT: Selvstændige - en del af Barsel.dk

Nu kan du få mere udbetalt, når du skal på barsel som selvstændig.

Forstå barselsorloven på 5 minutter