Barsel og orlov - Barselsdagpenge

Næste udbetaling

30. juli 2020 (for 5 uger)

Barselsdagpenge bliver udbetalt sidste torsdag i måneden.

Indefrosne feriepenge og engangstilskud

Det har ikke betydning for dine ydelser fra Udbetaling Danmark, hvis du får udbetalt feriemidler eller det skattefri engangstilskud på 1.000 kr. 

Forstå barselsorloven på 5 minutter