Barsel og orlov - Barselsdagpenge

Information

Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge og sagsbehandler som normalt. Du kan finde svar på de fleste spørgsmål på borger.dk/barsel og ved at logge ind i ’Din Barsel’. 

På telefonerne prioriterer vi de akutte og helt nødvendige henvendelser. Der kan derfor være forlænget ventetid.  

Vi følger Statsministerens anbefalinger om at flest muligt arbejder hjemmefra, uden at samfundet går i stå. Vi har derfor ændret den måde, vi normalt arbejder på.

Svar på spørgsmål om corona/Covid-19

Hvis du er ansat i sundheds-, social- eller ældresektoren eller i dagtilbud 0 – 6 år

På grund af risiko for corona har Sundhedsstyrelsen indført særlige retningslinjer, der gælder, hvis du er gravid og ansat i sundheds-, social- eller ældresektoren eller i dagtilbud for børn op til 6 år.

Du kan være fraværsmeldt fra den 28. graviditetsuge, hvis det ikke er muligt at arbejde hjemmefra. Det betyder, at du måske kan få barselsdagpenge.

Restorlov

Hvis du opfylder betingelserne for udskudt orlov, herunder bl.a. beskæftigelseskravet, er det muligt at holde restorlov under Covid-19. I ’Min Barsel’ kan du se, hvor meget restorlov, du har tilbage. 

Alle former for orlov, også restorlov, skal aftales med din arbejdsgiver, og anmeldes af din arbejdsgiver på Virk.dk. Du vil efterfølgende modtage et brev i Digital Post, hvor der står, hvad du skal gøre.

Hvis din løn stopper

Hvis din løn stopper under din orlov, skal din arbejdsgiver anmelde det på Virk.dk. Derefter vil du modtage et brev i Digital Post, hvor der står, hvad du skal gøre. 

Giv besked om alle ændringer i Min Barsel

Du skal give besked om alle ændringer til din barselsorlov i ’Min Barsel’, ikke pr. telefon. Det gælder fx delvis orlov, sidste orlovsdag, forlængelse af orlov, ferie og alle andre ændringer til din barsel.