Barsel, adoption og ferie

Der gælder særlige regler for din ferie ved fx orlov, barsel og adoption

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er på barsels- eller adoptionsorlov, optjener du ferie, hvis du får hele eller dele af din løn udbetalt fra din arbejdsgiver. Selvom din arbejdsgiver kun får din løn delvist refunderet af Udbetaling Danmark, har du stadig ret til betalt ferie.

Du optjener også ferie, hvis der er perioder, hvor du kun får indbetalt pension fra din arbejdsgiver. Pensionsindbetalingen betragtes som en del af din løn.

Udbetaling af ferie optjent under barsel

Når du holder den ferie, du har optjent under din barsels- eller adoptionsorlov, afhænger udbetalingen af, om du stadig er ansat hos den samme arbejdsgiver, som du har optjent ferien hos.

Hvis du har ferie med løn, og du er ansat hos samme arbejdsgiver, har du ret til din sædvanlige løn på ferietidspunktet.

Hvis du i mellemtiden er fratrådt, skal din arbejdsgiver indberette og betale dine feriepenge, når du fratræder din stilling.

Hvis du har modtaget barselsdagpenge i løbet af din barsel, skal du kontakte din a-kasse.

Hvis du kun får barselsdagpenge

Du optjener ikke betalt ferie, hvis du kun får barselsdagpenge. Til gengæld kan du måske få ferieydelse. Læs mere her:

Hvis du delvist arbejder og er på barsels- eller adoptionsorlov, optjener du ret til betalt ferie, hvis du får løn for alle dagene i måneden.

Hvis du ikke får løn for de dage, hvor du holder orlov, optjener du ikke ferie på disse dage. Du optjener 0,07 dages ferie pr. ansættelsesdag med løn.

Eksempel:
Du har genoptaget arbejdet mandag til torsdag, men du er på barsel uden løn hver fredag. Hvis der i en måned er 31 dage med 5 fredage har du 26 ansættelsesdage (31- 5).

Du optjener derfor 1,82 dages betalt ferie i denne måned (26 ansættelsesdage x 0,07).

Du kan ikke holde ferie, når du holder barsels- eller adoptionsorlov. Hvis din orlov begynder i din ferie, eller du får en graviditetsbetinget sygdom under din ferie, har du mulighed for at afbryde ferien og holde resten på et senere tidspunkt.

Har du delvist genoptaget arbejdet, og arbejder du hele dage, kan du holde din øvrige ferie på de dage, hvor du arbejder. Du kan ikke holde din hovedferie på 15 dage, da de skal holdes i træk.

Eksempel:

Du har genoptaget arbejdet på fuld tid mandag til onsdag. Torsdag og fredag holder du barsel. Du kan derfor holde din restferie mandag til onsdag.

Du har mulighed for at overføre op til fire ugers ferie, hvis du er forhindret i at holde ferie på grund af barsels- eller adoptionsorlov helt op til ferieperiodens udløb den 31. december. Det er din arbejdsgiver, som skal give besked til Feriepengeinfo om, hvor mange feriedage, der skal overføres. Din arbejdsgiver skal give besked inden 31. januar, efter perioden er slut.

Udbetaling

Ved længerevarende barsels- eller adoptionsorlov, har du i særlige situationer mulighed for at få udbetalt ferien i stedet for at overføre den.

For at få udbetalt ferien er det et krav, at du er forhindret i at holde din ferie på grund af barsels- eller adoptionsorlov i to ferieperioder i træk. Hvis du fx er forhindret op til den første periodes udløb den 31. december og derefter har mulighed for at holde ferie i den følgende periode, vil du ikke kunne få udbetalt feriepengene.

Du skal derfor kunne dokumentere, at du har været forhindret i at holde ferie som følge af længerevarende barsels- eller adoptionsorlov i to ferieperioder i træk.

Eksempel:
En gravid lønmodtager med løn under ferie får komplikationer i graviditetens fjerde måned den 1. november 2021. Hun er herefter syg frem til fødslen den 1. marts 2022 og er på barsel frem til den 31. december 2022. Da hun blev syg, havde hun holdt tre ugers ferie og manglede derfor at holde 10 dages optjent betalt ferie.

Fem af de overskydende feriedage kan overføres som en feriehindring i den første ferieperiode, og vil ved udløbet af den anden periode, det vil sige den 31. december i det år, hvor barnet er født, kunne udbetales.