Sådan behandler FerieKonto og Feriepengeinfo dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du får denne orientering, fordi vi skal oplyse dig om, at FerieKonto/Feriepengeinfo behandler oplysninger om dig som led i vores sagsbehandling. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Her kan du læse, hvilke oplysninger FerieKonto/Feriepengeinfo behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Formålet med FerieKonto og Feriepengeinfo er, at udstille optjente- og tilgodehavende feriepenge samt at behandle ansøgninger digitalt eller i særlige tilfælde via manuel sagsbehandling.
FerieKonto/Feriepengeinfo indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for sagsbehandlingen.

FerieKonto og Feriepengeinfo behandler fx:

  • oplysninger om din og arbejdsgivers identitet
  • oplysninger om ansættelse
  • oplysninger om optjente feriedage
  • kontaktoplysninger
  • NemKonto

Du kan selv have givet os oplysningerne, fordi du har søgt om at få udbetalt dine feriepenge eller henvendt dig med en generel forespørgsel angående feriepenge.

Din arbejdsgiver, en A-kasse eller en offentlig myndighed kan have givet oplysningerne i forbindelse med indberetning af feriepenge. FerieKonto/Feriepengeinfo kan også i forbindelse med sagsbehandlingen have indhentet oplysningerne fra arbejdsgiver, organisationer, andre offentlige myndigheder, Lønmodtagernes Garantifond, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Feriefond og den, der administrerer beløb omfattet af § 36, stk. 2 i ferieloven.

FerieKonto/Feriepengeinfo behandler dine personoplysninger på baggrund af ferieloven, bekendtgørelse om FerieKonto, bekendtgørelse om Feriepengeinfo og persondataretlige regler. FerieKonto/Feriepengeinfo kan samkøre oplysninger for at klargøre sager til behandling og kontrol af udbetalinger mv., fx for at afdække svig. Dette kan eventuelt ske med bistand fra Udbetaling Danmark ud fra særregler i ’Lov om Udbetaling Danmark’ og efter fastlagte rutiner for processen, herunder for sletning af data.

Som led i sagsbehandlingen kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx anerkendte arbejdsløshedskasser, Udbetaling Danmark, Arbejdsmarkedet Feriefond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler og kommunale og statslige myndigheder, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som FerieKonto/Feriepengeinfo samarbejder med.

FerieKonto sletter oplysningerne om dig 10 år efter sidste arbejdsgiverindbetaling og Feriepengeinfo sletter oplysninger om dig 10 år efter sidste postering.

Hvis du ringer til FerieKonto/Feriepengeinfo, kan du blive spurgt, om FerieKonto/Feriepengeinfo må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter to måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte FerieKonto/Feriepengeinfo.

Du kan gøre indsigelse mod, at FerieKonto/Feriepengeinfo har personoplysninger om dig.

Du kan få en kopi af de oplysninger, som FerieKonto/Feriepengeinfo har om dig. Du kan også bede om:

  • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
  • at få sendt oplysningerne til dig eller en anden
  • at FerieKonto/Feriepengeinfo stiller behandlingen af din sag i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at FerieKonto træffer automatiserede afgørelser.

Har du spørgsmål om dine feriepenge?

Hvis du har spørgsmål til din udbetaling af feriepenge eller andre spørgsmål om feriepenge, skal du kontakte FerieKonto eller Feriepengeinfo. 

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til FerieKontos/Feriepengeinfos behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte FerieKonto eller Feriepengeinfo:

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener,

  • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
  • at FerieKonto/Feriepengeinfo ikke har overholdt dine rettigheder

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, FerieKonto/Feriepengeinfo behandler dine personoplysninger, kan du også klage til Datatilsynet. Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans over FerieKontos/Feriepengeinfos behandling af personoplysninger. 

Er du uenig i FerieKontos/Feriepengeinfos håndtering af din sag, skal du kontakte FerieKonto eller Feriepengeinfo direkte.