Rabatordninger til offentlig transport

Der findes særlige rabatordninger, når du skal rejse med bus, tog og metro

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Ungdomskort

Prisen på et Ungdomskort afhænger af, om du er 16-19 år, elev på en ungdomsuddannelse eller studerende på en videregående uddannelse. Du skal du selv betale et grundbeløb pr. dag (egenbetaling). Se priserne på:

Hvis du går på en videregående uddannelse, der er startet den 1. juli 2016 eller senere gælder der særlige regler, som du kan læse på:

Hvis du er ny bruger og vil have et Ungdomskort, skal du søge via:

Hvis du skal ændre noget i forhold til dit nuværende ungdomskort, skal du gå på:

DSB Ungdomsbilletter

Fra 18. marts 2018 kan du ikke længere købe og bruge DSB Ung Kort og Arriva Ung. Fremadrettet vil du kunne købe 'DSB Ungdomsbilletter' alle dage året rundt, med en fast rabat på 25%, i forhold til standard billetprisen.

Du er berettiget til at købe DSB Ungdomsbilletter, hvis du hører under følgende kategorier:

• Er mellem 16 og 25 år
• Har et Ungdomskort
• Er over 25 år og indskrevet på en SU-berettiget uddannelse (studiekort eller lignende dokumentation)

Læs mere på dsb.dk.

Hvis du er fyldt 67 år eller modtager førtidspension, kan du hos DSB købe billetter og periodekort med rabat. Periodekortet giver ret til at køre med tog, bus eller metro. Der er dog visse begrænsninger for, på hvilke tidspunkter du må rejse med dit pensionistkort.

Når du køber dit pensionistkort, skal du huske:

  • Hvis du er fyldt 67 år: sundhedskort (sygesikringsbevis), pensionsmeddelelse eller lignende, hvor navn, fødselsdag og –år fremgår.
  • Hvis du er under 67 år: dokumentation, der er maksimalt et år gammel. Dokumentation er én af følgende
    - Seneste udbetalingsbrev (Udsendes årligt)
    - Seneste udbetalingsmeddelelse (Udstedes månedligt)
    - Udfyldt blanket fra kommunen hvoraf navn, CPR-nummer og kommunens stempel fremgår
    Du kan vise dokumentationen elektronisk, i så fald skal du samtidig vise legitimation med CPR-nummer.

Ønsker du at klage over din rejse med kollektiv transport, skal du starte med at sende en skriftlig klage til trafikselskabet.

Hvis du derefter ikke er tilfreds med trafikselskabets afgørelse, kan du udfylde klageskemaet på Ankenævnet for Bus, Tog og Metros hjemmeside. De vil herefter starte en sag mod trafikselskabet.

Det koster 160 kr. (2024) i gebyr at klage. Hvis billetten har kostet mindre end 160 kr. eller hvis klagen udelukkende angår et principielt spørgsmål og ikke drejer sig om penge, er gebyret 80 kr. (2024). Du får gebyret tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.