Studiegæld - Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er i kontakt med Udbetaling Danmark om studiegæld, behandler de oplysninger om dig. Udbetaling Danmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som de har om dig.

Studiegæld omfatter her ydelserne:

 • Tilbagebetaling af for meget udbetalt SU
 • Tilbagebetaling af SU-lån
 • Tilbagebetaling af statsgaranteret studielån
 • Tilbagebetaling af for meget udbetalt i statens voksenuddannelsesstøtte
 • Tilbagebetaling af lån til uddannelsesløft
 • Tilbagebetaling af for meget udbetalt befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser
 • Tilbagebetaling af for meget udbetalt befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Her kan du læse, hvilke personoplysninger Udbetaling Danmark behandler om dig, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af i forbindelse med behandlingen.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark uden at have en sag

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om studiegæld uden at have en sag i forvejen, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer. Det gør de for at kunne dokumentere din henvendelse.

Hvis du senere skal betale studiegæld tilbage til Udbetaling Danmark, Studiegæld, vil Udbetaling Danmark behandle dine personoplysninger for at sikre, at du får den ydelse, du har ret til. Du vil få nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger, der vil indgå i behandlingen af din sag, når du søger eller får ydelsen.

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark

Hvis du ringer til os, kan du blive spurgt, om du vil sige ja til, at vi må optage samtalen. Udbetaling Danmark vil alene bruge optagelsen til at uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen.

Hvis du skal betale studiegæld tilbage

Hvis du skal betale studiegæld tilbage, behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger til følgende formål:

 • At sikre, at du betaler det korrekte beløb tilbage.
 • At uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til Udbetaling Danmark og siger ja til, at samtalen må optages.

Udbetaling Danmark vil kun indhente de oplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle din sag.

Udbetaling Danmark kan indhente følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger

Udbetaling Danmark, Studiegæld, modtager følgende almindelige personoplysninger

 • Fra CPR modtager vi personnummer og andre stamoplysninger
 • Fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen modtager vi uddannelsesoplysninger

Udbetaling Danmark, Studiegæld, kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til at få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor.

Udbetaling Danmark, Studiegæld, kan videregive følgende typer personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger

Udbetaling Danmark, Studiegæld, videregiver følgende almindelige personoplysninger

 • Til Skattestyrelsen videregiver vi oplysninger om renter og gæld mv.
 • Til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen videregiver vi oplysninger om tilbagebetaling af studiegæld
 • Til a-kassen videregiver vi oplysninger om tilbagebetaling af lån til uddannelsesløft
 • Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering videregiver vi oplysninger om tilbagebetaling af lån til uddannelsesløft
 • Til Gældsstyrelsen videregiver vi oplysning om tilbagebetaling af statsgaranteret studielån
 • Til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger videregiver vi din sag ved klage
 • Til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg videregiver vi din sag ved klage over lån til uddannelsesløft
 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag.

Udbetaling Danmark, Studiegæld, vil gemme dine oplysninger under behandlingen af din sag og slette dem 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne vil blive gemt efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at Udbetaling Danmark må optage en samtale, sletter Udbetaling Danmark optagelsen efter 2 måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Udbetaling Danmark, Studiegæld.

Udbetaling Danmark, Studiegæld, kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at der indhentes oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør tilbagebetalingen af din studiegæld.

Du kan få en kopi af de oplysninger, Udbetaling Danmark, Studiegæld, behandler om dig (indsigt).

Du kan klage over, at Udbetaling Danmark, Studiegæld, behandler oplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også anmode om:

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig selv eller til en anden (dataportabilitet)
 • at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Hvis du har forældremyndighed eller forældreansvar for et barn under 18 år, og oplysninger om barnet indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

Har du spørgsmål om din studiegæld?

Hvis du har spørgsmål til din studiegæld, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Studiegæld.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Studiegæld.

Hvis du skriver, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om Studiegæld.

Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om studiegæld, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Studiegæld.

Udbetaling Danmark er dataansvarlig

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød
CVR-nr. 33236239