Studiegæld - Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark behandler, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om studiegæld uden at have en sag, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer.

Hvis du senere får en sag om studiegæld, får du nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

Formålet med Udbetaling Danmarks sagsbehandling er at stå for opkrævningen af tilbagebetalingen af din studiegæld eller krav om for meget udbetalt SU.

Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt for at behandle din sag.

Udbetaling Danmark behandler de personoplysninger, der indgår i din sag. Det kan fx være oplysninger om:

  • tilbagebetalingen af dit studielån
  • tilbagebetaling af voksenuddannelsesstøtte
  • tilbagebetaling af lån i forbindelse med uddannelsesløft
  • uddannelse
  • kontaktinformation

som Udbetaling Danmark bl.a. kan få fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, din uddannelsesinstitution, eller en offentlig myndighed kan have givet oplysningerne i forbindelse med tilbagebetalingen af dit studielån. Udbetaling Danmark kan også i forbindelse med sagsbehandlingen have indhentet oplysningerne fra offentlige myndigheder som fx Skatteforvaltningen og CPR-registeret.

Du kan også selv have givet Udbetaling Danmark oplysningerne, fordi du har søgt om at få udsat eller nedsat din betaling.

Udbetaling Danmark indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at behandle din sag.

Udbetaling Danmark behandler dine oplysninger på baggrund af Udbetaling Danmark-loven og andre love.

Når Udbetaling Danmark behandler din sag, kan det være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx Skatteforvaltningen og andre offentlige myndigheder, der i følge loven har krav på at få oplysningerne, eller som der samarbejdes med.

For at kontrollere kan Udbetaling Danmark samkøre oplysninger, de har, med nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra andre danske eller udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser. Resultatet kan i visse tilfælde blive samkørt med oplysninger fra PostNord eller andre postvirksomheder.

Hvis Udbetaling Danmark videregiver oplysninger om dig til en myndighed i et tredjeland, sker det ud fra gældende lovgivning og for at sikre, at dine udbetalinger er eller har været korrekte.

Udbetaling Danmark kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at du ansøger om en udsættelse af tilbagebetalingen af dit studielån. Udbetaling Danmark kan også automatisk behandle data til profilering, dvs. til at kunne forudsige en bestemt adfærd.

Udbetaling Danmark sletter oplysningerne om dig 5 år efter, sagen er afsluttet, med mindre der er særlige forhold, som betyder, at de kan gemme oplysningerne længere. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven mv.

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark, kan du blive spurgt, om Udbetaling Danmark må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter to måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger om dig, tilbage. Det gør du ved at kontakte Udbetaling Danmark. Trækker du samtykket tilbage, kan det betyde, at du får afslag på ansøgninger om ændringer af dine betalingsvilkår.

Du kan gøre indsigelse over, at Udbetaling Danmark behandler personoplysninger om dig.

Du kan få en kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark behandler om dig. Du kan også anmode om, at:

  • dine personoplysninger bliver rettet eller slettet
  • oplysningerne bliver sendt til dig eller en anden
  • Udbetaling Danmark sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark træffer automatiserede afgørelser.

Har du spørgsmål til, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren på dpo@atp.dk eller på telefon 70 11 12 13. Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om studiegæld. Hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om studiegæld, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, studiegæld.

Hvis du skriver til Studiegæld, skriv venligst ’personoplysninger’ i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener

  • at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger
  • at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder

kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om seniorpræmie.

Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Studiegæld.