Skattekort, bikort og frikort

Dine skattekort er digitale. Oplysningerne kan du se i TastSelv

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Skattekort er en fællesbetegnelse for frikort, hovedkort og bikort. De er digitale og kan ses i TastSelv.

Frikort

Du må i løbet af et år tjene et bestemt beløb, uden at skulle betale skat. Beløbet står på din forskudsopgørelse. Du skal først begynde at betale skat, når din samlede løn på et år overstiger beløbet. Du skal dog betale arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent af hele din løn, også selv om du har frikort. Har du flere job, bruger arbejdsgiverne automatisk dit frikort. Når beløbet på frikortet er brugt, trækker de skat med den trækprocent, der står på din forskudsopgørelse. Det får de automatisk fra Skattestyrelsen.

Hovedkort

Alle, der tjener mere end deres frikort, skal have et hovedkort og et bikort. På hovedkortet står din trækprocent og det fradrag, du ikke skal betale skat af. Hovedkortet må kun bruges hos én arbejdsgiver. Dit hovedkort skal bruges der, hvor du tjener mest.

Du skal selv fortælle dine arbejdsgivere eller udbetalere, om de skal bruge hovedkort eller bikort.

Hvis en arbejdsgiver eller SU allerede bruger dit hovedkort, skal du bruge bikortet til dine andre job.

Når en udbetaler bruger dit hovedkort, trækker udbetaleren kun skat af det beløb, som er større end dit fradrag.

Bikort

Dit bikort bruges kun, hvis du har flere udbetalere (fx en arbejdsgiver og SU). Du kan bruge bikortet flere steder.

På dit bikort står der, hvor mange procent du bliver trukket i skat. Der står ikke noget om fradrag på bikortet, da hele dit fradrag bliver brugt på hovedkortet. Når en udbetaler bruger dit bikort, trækker udbetaleren fuld skat af udbetalingen.

Dine bikortoplysninger står på forreste side af forskudsopgørelsen sammen med hovedkortoplysningerne.

Skattestyrelsen opretter automatisk et frikort til dig det år, du fylder 15 år. 

Hvis du er under 15 år og skal bruge et frikort, er første skridt at bestille enten en TastSelv-kode eller oprette et MitID, så du derefter kan logge på TastSelv.

Du kan følge denne guide til, hvordan du opretter et frikort og skriver din forventede indtægt for i år på forskudsopgørelsen: 

Når dit frikort er blevet dannet, skal du ikke gøre mere. Du kan se det som nogle tal øverst på din forskudsopgørelse. 

Hvis du er forælder og vil hjælpe dit barn, skal barnet selv logge på med sin TastSelv-kode eller sit MitID. 

En lovændring vedtaget i november 2023 får betydning for størrelsen af personfradraget hos børn og unge under 18 år med tilbagevirkende kraft – det vil sige for hele 2023 og fremover.

Børn og unge kan nu have en større indtægt fra fx job og gevinster på aktier og andre værdipapirer uden at skulle betale skat (alle betaler dog am-bidrag af løn). Alle personer uanset alder har som udgangspunkt et personfradrag (frikortsbeløb) på 49.700 kr. i 2024.

Hvis du er under 18 år i hele eller noget af 2024 og har et fritidsjob eller anden indkomst:

Lovændringen betyder, at beløbet på frikortet som udgangspunkt er ca. 49.700 kr. i 2024. Men i din forskudsopgørelse står det lavere frikortsbeløb fra før lovændringen, medmindre du opdaterer din forskudsopgørelse i TastSelv. 
Vi vil derfor opfordre dig til at logge på TastSelv på skat.dk, åbne din forskudsopgørelse, tilføje den indtægt du forventer at have i hele 2024 og derefter klikke på ”Beregn” og ”Godkend”. Så vil det nye højere personfradrag (frikortsbeløb) komme med i din forskudsopgørelse og på frikortet.

Hvis du forventer at få en indkomst på mindre end 39.800 kr. i 2024, behøver du ikke gøre noget.

Hvis du ikke opdaterer din forskudsopgørelse og har en indkomst på mere end 39.800 kr., vil du få penge tilbage i skat i foråret 2025. Tjek, at du har en NemKonto, så du kan få udbetalt pengene.

Hvis du var under 18 år i 2023 og havde fritidsjob eller anden indkomst:

Lovændringen vedtaget med tilbagevirkende kraft for 2023 vil betyde, at hvis du tjente mere end ca. 38.400 kr. og op til det nye frikortsbeløb på 48.000 kr. for 2023, så får du penge tilbage i skat på din årsopgørelse for 2023 i april 2024. Tjek, at du har en NemKonto, så du kan få udbetalt pengene. Du skal ikke gøre andet.

Alle, der er tilmeldt Folkeregistret og er over 15 år, får automatisk et skattekort. Din arbejdsgiver henter dit skattekort digitalt direkte hos Skattestyrelsen.

Hvis du flytter til Danmark, anbefaler vi, at du ringer til Skattestyrelsen på 72 22 28 92, efter du er flyttet og har tilmeldt dig på Folkeregisteret. Så laver Skattestyrelsen et skattekort til dig. Du skal vide, hvor meget du skal tjene, og hvilke andre indkomster og fradrag du regner med at få.

Det kan ske, at din arbejdsgiver eller andre (SU, pensionsselskab) kommer til at bruge et forkert skattekort.

Du skal selv gøre din arbejdsgiver eller udbetaler opmærksom på fejlen og få dem til at hente det rigtige skattekort digitalt hos Skattestyrelsen. Fortæl arbejdsgiveren, om det er frikortet, hovedkortet eller bikortet, de skal bruge. Du kan ikke selv ændre, hvilken udbetaler der bruger hvilket skattekort.

Når din arbejdsgiver eller udbetaler har hentet det nye digitale skattekort, kan de regulere dit skattetræk og lønudbetaling.

Hvis du har betalt for meget i skat, får du pengene tilbage, når året er gået. I TastSelv kan du se, om en udbetaler bruger dit frikort, hovedkort eller bikort. Det gør du ved at logge på TastSelv. Dernæst skal du klikke på "Søg i indkomstoplysninger".

Du må kun bruge dit hovedkort ét sted. Hvis du har flere arbejdsgivere, skal dine øvrige arbejdsgivere anvende dit bikort i stedet for. Det gælder også andre parter, der udbetaler penge til dig, fx pensionsselskab, a-kasse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Du skal selv fortælle dine arbejdsgivere eller udbetalere, om de skal bruge dit frikort, hovedkort eller bikort.

Hvis hovedkortet bliver brugt to steder, bliver dit samlede skattefradrag for stort, og du kommer derfor til at betale for lidt i skat i løbet af året. Det betyder, at du bliver opkrævet en restskat, når din samlede skat beregnes på din årsopgørelse.