Klag over afgørelse til Skatteankestyrelsen

Du kan klage over afgørelser fra fx Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen og Vurderingsstyrelsen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har modtaget en afgørelse om fx skat, kan du klage til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed. 

Sådan forløber din sag – det typiske forløb 

Du skal klage inden for den frist, du har fået oplyst.   

 1. Du udfylder og sender en digital klageformular.
 2. Skatteankestyrelsen sender dig en kvittering, når din klage er modtaget.
 3. Din klage bliver sendt i høring hos den myndighed, som klagen vedrører.
 4. Hvis Skatteankestyrelsen mangler informationer fra dig, bliver du kontaktet.
 5. Din sag bliver afgjort af et ankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen.
 6. Du får besked om afgørelsen.  

I nogle sager sender Skatteankestyrelsen et forslag til en afgørelse. Den afgørelse får du mulighed for at kommentere. 

Når du vil sende en klage digitalt, skal du være forberedt på at have følgende klar: 

 • MitID.
 • Begrundelsen for din klage. Din klage kan enten vedhæftes eller skrives direkte i formularen. Husk at angive alle de punkter, du klager over.
 • Afgørelsen, du klager over.
 • Myndighedens sagsfremstilling, hvis du har modtaget en.
 • En fuldmagt, hvis du klager på vegne af en anden.
  Læs mere om fuldmagt

Du kan indsende filer i følgende formater: pdf, doc, docx, jpg, png og tiff.

Filerne må i alt maks. fylde 100 MB.

Klagegebyret er i de fleste sager 1.100 kr. – i klager, der modtages fra 1. januar 2024, er klagegebyret i de fleste sager 1.200 kr. 

I visse sager om vurderinger af ejendomme er klagegebyret dog 500 kr. – i klager, der modtages fra 1. januar 2024, er gebyret i disse sager 600 kr. Det gælder fx vurderinger og omvurderinger pr. 1. oktober i årene 2013-2019 (ejerboliger) og pr. 1. oktober i årene 2014-2020 (andre ejendomme) samt afslag på genoptagelse af disse vurderinger og omvurderinger.

Du skal ikke betale klagegebyr i sager om aktindsigt eller inddrivelse af gæld til det offentlige.

Vi kontakter dig, hvis du ikke har betalt det korrekte klagegebyr.

Reglerne om betaling af klagegebyr står i skatteforvaltningslovens § 35 c og i ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 10. 

Hvordan betaler jeg klagegebyret?

Du bliver bedt om at betale klagegebyret, når du sender klagen med vores online klageformular.

Du kan betale klagegebyret med betalingskort eller MobilePay.

Er du fritaget eller undtaget fra Digital Post, kan du læse mere om, hvordan du betaler klagegebyret nederst på denne side.

Situationer, hvor klagegebyret tilbagebetales

 • Hvis vi ikke kan behandle din klage, fx fordi klagefristen er overskredet.
 • Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, eventuelt ved domstolene. Hvis du klager over flere vurderinger, får du kun klagegebyret tilbage for de vurderinger, hvor du får helt eller delvist medhold i din klage.
 • Hvis du tilbagekalder klagen, fordi Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen eller Toldstyrelsen vil genoptage sagen.

Hvis du fortryder din klage og trækker den tilbage, skal du være opmærksom på, at klagegebyret ikke bliver refunderet.

Læs mere om klagegebyret på denne side

Start Tilføj nyt til en sag hos Skatteankestyrelsen

Ønsker du at tilføje nyt til en klage, du allerede har sendt? Så skal du benytte Skatteankestyrelsens formular Tilføj nyt til min sag. Du kan også benytte Digital Post. Vi anbefaler, at du benytter Tilføj nyt-formularen, hvor du kan indsende op til 100 MB.

Du skal logge ind med MitID og have følgende parat:

 • Dit sagsnummer eller dit blanket ID
 • De nye dokumenter, du ønsker at indsende. Du kan indsende filer som pdf, docx, jpg, png, tiff. Du kan indsende op til 100 Mb i alt.

Har du ikke et sagsnummer?

Så benyt dit blanket ID. Blanket ID’et er på fem eller seks cifre og står i den kvittering, du har modtaget, hvis du har sendt klagen via Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning.

Hvis du hverken har et sagsnummer eller et blanket ID, skal du oplyse cpr-nummer på den, klagen vedrører, og kort beskrive, hvad sagen drejer sig om.

Start Anmod om genoptagelse af sag afgjort af Landsskatteretten, ankenævnene eller Skatteankestyrelsen

Her kan du bede om genoptagelse af en sag, hvis den allerede er afgjort af et ankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen.

Hvad er genoptagelse? 

Din sag skal allerede være afgjort af Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen. Hvis du anmoder om genoptagelse, vil Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen vurdere, om sagen skal behandles igen.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for genoptagelse, at din anmodning indeholder nye oplysninger, som kunne have medført et væsentligt ændret resultat, hvis de havde foreligget tidligere.

Vil du have genoptaget en afgørelse fra Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen eller Toldstyrelsen, skal du kontakte den myndighed, der har truffet afgørelsen. Er du i tvivl om, hvilken myndighed du skal henvende dig til, er du velkommen til at kontakte Skatteankestyrelsen, inden du beder om genoptagelse.

Hav følgende parat

 • Skatteankestyrelsens sagsnummer på den sag, du anmoder om genoptagelse af
 • Din begrundede anmodning om genoptagelse 
 • Evt. yderligere dokumenter, der underbygger din anmodning om genoptagelse

Har du tekniske spørgsmål eller brug for hjælp til selve formularen, er du velkommen til at kontakte os på sanst-support@sanst.dk. Vær opmærksom på, at du ikke må anvende denne mail til at indsende sager eller fortrolige oplysninger.

Klagegebyr

I de fleste tilfælde opkræver vi et klagegebyr for at behandle din klage. Klagegebyret skal betales samtidig med indsendelsen af klagen.

Klagen bortfalder, hvis ikke klagegebyret bliver betalt samtidig med indsendelsen af klagen.

Du kan betale klagegebyret med betalingskort eller MobilePay.

Er du professionel partsrepræsentant, kan du udskyde betalingen af klagegebyret. 

Hvis du er fritaget eller undtaget fra Digital Post, kan du sende din klage med almindelig post, eller du kan aflevere din klage til Skatteankestyrelsen ved personligt fremmøde. Du skal følge den klagevejledning, du har fået. Du finder enten vejledningen i den afgørelse, du klager over, eller i det brev, du har fået om, at du nu kan klage over ejendomsvurderingen.

Du skal betale klagegebyret via bankoverførsel senest samtidig med indsendelsen af klagen, ellers bortfalder den. Du skal overføre klagegebyret til reg.nr. 0216 kontonr. 4069029361.

Find reglerne om klagemyndighederne og om klagebehandlingen på skatteområdet.

Reglerne om betaling af klagegebyr står i skatteforvaltningslovens § 35 c og i ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 10.

Sådan behandler vi personoplysninger  

Skatteankestyrelsen modtager oplysninger om dig, når du opretter en klage i Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning. Når vi har modtaget klagen, sender vi dig mere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Husk, at du kun bør give os personoplysninger, som er relevante for behandlingen af din sag.