Klag over afgørelse til Skatteankestyrelsen

Du kan klage over afgørelser fra en af skattestyrelserne, Spillemyndigheden eller Skatterådet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Klag over afgørelse til Skatteankestyrelsen

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse fra Skatteforvaltningen, Spillemyndigheden eller Skatterådet, skal du benytte Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning ”Klag over afgørelse”.

Er du fritaget fra digital post? Så kan du indsende din klage med almindelig post til:

Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V, eller via mail sanst@sanst.dk 

Klagen behandles af Skatteankestyrelsen, som er en uafhængig myndighed. Skatteankestyrelsen er sekretariat for Landsskatteretten og en række regionale ankenævn:

 • skatteankenævn
 • vurderingsankenævn
 • fællesankenævn
 • motorankenævn.

Det betyder, at Skatteankestyrelsen behandler og forbereder sagerne, men at det er Landsskatteretten eller ankenævnene, der træffer den endelige afgørelse. Der er dog visse sagsområder, hvor Skatteankestyrelsen selv træffer afgørelse.

Fuldmagt

Du kan klage på vegne af dig selv eller på vegne af en anden. Hvis du klager på vegne af en anden, skal du have en fuldmagt fra vedkommende.

Bekræftelse af modtagelse af klagen

Når vi har modtaget din klage, sender vi en bekræftelse til dig med Digital Post inden for 1-2 uger.

 • Skatteankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)
 • Beskrivelse af Landsskatteretten (nyt vindue)
 • Beskrivelse af nævnene (nyt vindue)
  • din klage. Din klage skal være skriftlig og begrundet. Husk at angive alle de punkter, du klager over.
  • afgørelsen du klager over. Hvis du fx klager over din ejendomsvurdering, så skal du have blanketten med din ejendomsvurdering klar.
  • myndighedens sagsfremstilling (hvis du har modtaget en)
  • en fuldmagt (hvis du klager på vegne af en anden)
  • alle dokumenter der underbygger din klage.

  Du kan indsende filformaterne pdf, doc, docx, jpg, png, tiff, bmp med flere. Filerne må i alt maks. fylde 100 MB.

  Du skal logge ind med NemID.

  Skatteankestyrelsen behandler din sag så hurtigt som muligt, men sagsbehandlingstiden kan være lang.

  Det skyldes, at der er en stor mængde sager, der som udgangspunkt behandles i den rækkefølge, Skatteankestyrelsen modtager dem, og at alle sager får en grundig behandling. Vi oplyser den forventede sagsbehandlingstid, samtidig med at vi bekræfter modtagelsen af din klage.

  I langt de fleste tilfælde opkræver vi et gebyr på 400 kr. (2017) for at behandle klagen.

  Du kan betale klagegebyret med betalingskort og MobilePay.

  I visse tilfælde tilbagebetaler Skatteankestyrelsen klagegebyret til dig.

  Skatteankestyrelsen tilbagebetaler klagegebyret hvis:

  • de afviser at behandle din klage, fx hvis klagefristen er overskredet
  • du får helt eller delvist medhold i din klage, eventuelt ved domstolene
  • du tilbagekalder klagen, fordi en af styrelserne i Skatteforvaltningen vil genoptage sagen.

  Hvis du fortryder din klage og trækker den tilbage, skal du være opmærksom på, at klagegebyret ikke bliver betalt tilbage.

  Start Indsend nye dokumenter til en sag hos Skatteankestyrelsen

  Har du behov for at tilføje nye dokumenter til din klagesag, fx dit svar på en partshøring af dig? Så skal du enten benytte den digitale selvbetjeningsløsning ”Indsend nye dokumenter til en klagesag" eller indsende med Digital Post.

  Når du benytter Skatteankestyrelsens selvbetjeningsløsning, kan du indsende dokumenter op til 100 MB, som lægges direkte på din sag.

  Du skal logge ind med NemID og have følgende parat:

  • dit sagsnummer fra Skatteankestyrelsen. Det finder du i øverste højre hjørne af det brev, du har modtaget fra Skatteankestyrelsen med bekræftelse af, at vi har modtaget din klage. Brevet har du modtaget i din digitale postkasse eller via fysisk brev.
  • alle dokumenter, som du ønsker at tilføje din sag.

  Har du ikke et sagsnummer?

  Så benyt dit blanket ID. Blanket ID’et er på fem eller seks cifre og står i den kvittering, du har modtaget, hvis du har sendt klagen via Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning.

  Hvis du hverken har et sagsnummer eller et blanket ID, skal du oplyse cpr-nummer på den, klagen vedrører, og kort beskrive, hvad sagen drejer sig om.

  Du kan indsende filformaterne pdf, doc, docx, jpg, png, tiff, bmp med flere. Filerne må i alt maks. fylde 100 MB.

  Start Anmod om genoptagelse af sag afgjort af Landsskatteretten, ankenævnene eller Skatteankestyrelsen

  Hvis du ønsker at anmode om at få genoptaget en sag, som er afgjort af Landsskatteretten, ankenævnene eller Skatteankestyrelsen, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning ”Anmod om genoptagelse”.

  I de fleste tilfælde opkræver vi et gebyr på 400 kr. (2018) for at behandle din anmodning. Du kan betale med betalingskort og MobilePay. Du skal logge ind med NemID og have følgende parat:

  • dit sagsnummer på den sag, du anmoder om genoptagelse af. Har du ikke sagsnummeret, skal du oplyse cvr- eller cpr-nummer på den, som genoptagelsen vedrører og kort angive, hvad sagen drejer sig om.
  • et dokument med din anmodning om genoptagelse. Din anmodning skal være skriftlig og begrundet samt indeholde nye, væsentlige oplysninger til sagen, som du vurderer, kan ændre sagens udfald.
  • evt. yderligere dokumenter, der underbygger din anmodning om genoptagelse.

  Du kan indsende filformaterne pdf, doc, docx, jpg, png, tiff, bmp med flere. Filerne må i alt maks. fylde 100 MB.

  Hvis du skal betale gebyr, modtager du en kvittering for betaling af anmodning om genoptagelse, når du har indsendt formularen.

  Efter ca. en uge modtager du et kvitteringsbrev fra os med et nyt sagsnummer. Vi sender kvitteringsbrevet med Digital Post.