Hvordan kan jeg få en afdragsordning?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan anmode om en afdragsordning hos Udbetaling Danmark, hvis du skal betale tilbagebetale:

 • barselsdagpenge
 • boligstøtte
 • folkepension/førtidspension
 • børnetilskud
 • underholdsbidrag
 • børne- og ungeydelse*
 • delpension
 • efterlevelseshjælp
 • begravelseshjælp
 • fleksydelse
 • reintegrationsbistand

*Hvis du får børne- og ungeydelse, modregner vi det, du skylder, i din udbetaling. Det betyder, at du kun kan anmode om en afdragsordning, hvis du ikke længere får børne- og ungeydelse

Hvis du ønsker at få en afdragsordning på en anden ydelse end de ovennævnte, skal du ringe til Opkrævning på tlf. 70 12 80 65.

Selvom du har lavet en afdragsordning med Udbetaling Danmark, vil din gæld stadig blive registreret til modregning hos Gældsstyrelsen. Det vil den, fordi du ikke betaler hele beløbet inden betalingsfristen, men i stedet betaler af på gælden med månedlige afdrag. Der vil dog ikke komme rykkere eller renter på det, du skal betale tilbage, når du har en afdragsordning.

Hvis Gældsstyrelsen modregner i den skat, du skal have tilbage, fungerer det som et ekstra afdrag på din gæld. Dækker modregningen ikke hele gælden, skal du fortsat betale de månedlige afdrag, indtil du har betalt hele beløbet, som du skylder.

Ved en afdragsordning kan du betale på to forskellige måder:

 • Du kan selv betale ved at benytte de indbetalingskort Udbetaling Danmark sender
 • Udbetaling Danmark kan modregne din betaling i fx din boligstøtte eller pension, hvis du modtager det.

Hvis du betaler med indbetalingskort, har du mulighed for at tilmelde betalingen til Betalingsservice, så pengene bliver trukket automatisk.