Hvad sker der, hvis jeg overskrider en betalingsfrist?

Her kan du læse om, hvad der sker, hvis du ikke får betalt din opkrævning til tiden

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Har du overskredet betalingsfristen på din opkrævning til Udbetaling Danmark, bliver din manglende betaling registreret til modregning hos Gældsstyrelsen.

Hvis du har indgået en afdragsordning, vil du stadig være registreret til modregning hos Gældsstyrelsen, indtil du har betalt din gæld.

Fleksydelse

Der gælder særlige regler ved opkrævning af fleksydelse. Læs mere om regler for fleksydelse:

Når du får en rykker, betyder det, at du har overskredet en betalingsfrist på en opkrævning. Det betyder samtidig, at din gæld er blevet registreret til modregning hos Gældsstyrelsen. Hvis du ikke betaler rykkeren og evt. rykkergebyr, sendes din gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Læs mere om, hvad det betyder at blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen:

Fleksydelse

Der gælder særlige regler ved opkrævning af fleksydelse. Læs mere om regler for fleksydelse:

Hvis du overskrider en betalingsfrist, sender Udbetaling Danmark en rykker med et gebyr på 250 kr. Derefter lægges der ikke flere gebyrer eller renter på af Udbetaling Danmark. Bemærk, der er ikke gebyrer på rykkere vedrørende boligstøtte. Det gælder dog ikke rykkere vedrørende boligstøttelån.  

Bliver din manglende betaling sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, bliver det dyrere for dig, fordi der kommer andre gebyrer på.

Læs mere om renter og gebyrer:

Fleksydelse

Der gælder særlige regler ved opkrævning af fleksydelse. Læs mere om regler for fleksydelse:

Hvis du ikke har betalt beløbet, du skylder, og som du har modtaget indbetalingskort og påmindelser om, laver Udbetaling Danmark en vurdering af din økonomi. Udbetaling Danmark laver vurderingen for at finde ud af, om du kan betale eller ej. Dette kaldes en ”Betalingsevnevurdering”.

Når Udbetaling Danmark laver en vurdering af din økonomi, beregner de, hvor stort et beløb, du kan betale om måneden. Til beregningen bruger Udbetaling Danmark oplysninger om din formue, din månedlige indkomst og dine udgifter. Det kan være oplysninger, som du selv har givet Udbetaling Danmark, eller som kan være indhentet fra andre offentlige myndigheder.

Udbetaling Danmark beregner også din betalingsevne ud fra Gældsstyrelsens rådighedssatser:

Hvis din betalingsevne viser, at du kan betale penge tilbage til Udbetaling Danmark, får du en afgørelse om, at der er oprettet enten en modregningsordning eller en afdragsordning til dig.

I en modregningsordning trækker Udbetaling Danmark et beløb fra din ydelse hver måned, indtil beløbet, du skylder, er betalt.

I en afdragsordning, skal du betale et beløb hver måned, indtil beløbet, du skylder Udbetaling Danmark, er betalt. 

Hvis din betalingsevne viser, at du ikke kan betale penge tilbage til Udbetaling Danmark, får du en afgørelse om, at du kan vente med at betale.

Denne information er kun relevant for dig, hvis

  • du har fået brev fra Udbetaling Danmark om en afdragsordning på baggrund af Tabel for fastsættelse af afdragsordninger og
  • du gerne vil forstå, hvordan Udbetaling Danmark er kommet frem til beløbet. 

Udbetaling Danmark har fastsat, hvor meget du skal betale, ud fra Skatteforvaltningens tabel for afdragsordninger. Din afdragsprocent afhænger af din årsindkomst, og om du har forsørgelsespligt over for børn.

Du kan se din årsindkomst i brevet fra Udbetaling Danmark. Hvis din årsindkomst ligger under den laveste grænse i tabellen, vil der stå i brevet, at du kan vente med at betale.

Se Skatteforvaltningens tabel for fastsættelse af afdragsordning (2024 satser)

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om opkrævning, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Kontakt