Gældsstyrelsen bliver orienteret

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis ikke du betaler til tiden, bliver det beløb, du skylder Udbetaling Danmark, registreret til modregning hos Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen kan bruge oplysningerne til modregning, hvis du har penge til gode hos det offentlige. Det betyder, at hvis du fx har betalt for meget i skat og derfor skal have penge tilbage, kan pengene bruges til at betale af på det beløb, du skylder den offentlige myndighed, fx kommunen eller Udbetaling Danmark.

Når du har betalt alt det, du skylder Udbetaling Danmark, bliver registreringen hos Gældsstyrelsen slettet.

Hvis du vil vide, hvilke oplysninger Gældsstyrelsen har om dig, skal du kontakte Gældsstyrelsen.

Har du penge til gode hos Skattestyrelsen?

Hvis din gæld er registreret til modregning hos Gældsstyrelsen, og du fx skal have skat tilbage, kan det betyde, at du ikke får udbetalt din overskydende skat. I stedet får du et brev fra Gældsstyrelsen, hvor du kan se, hvilke myndigheder der har fået penge til at modregne din gæld. Du vil også få et brev fra Udbetaling Danmark om, hvor meget der bliver betalt af på det, du skylder. Det sker automatisk, og du skal ikke gøre noget.

Når du har lavet en afdragsordning med Udbetaling Danmark, indgår I en aftale om, at du betaler efter betalingsfristen. Det betyder, at du teknisk set betaler for sent, og derfor vil din gæld stadig blive registreret til modregning hos Gældsstyrelsen. Der vil dog ikke komme rykkere eller renter på det, du skal betale tilbage.

Hvis du bliver modregnet hos Gældsstyrelsen, fungerer det som et ekstra afdrag på din gæld. Dækker modregningen ikke hele gælden, skal du fortsat betale de månedlige afdrag, indtil du har betalt hele beløbet, som du skylder.

Når Udbetaling Danmark sender din gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, har Gældsstyrelsen forskellige muligheder for at inddrive penge til at betale din gæld. Det kan fx ske ved, at Gældsstyrelsen trækker penge fra din løn eller laver et udlæg i dine værdier eller fast ejendom. Når Gældsstyrelsen har inddrevet pengene, får Udbetaling Danmark dem til at dække det beløb, du skylder.

Samtidig vil det blive dyrere for dig at betale din gæld, hvis du bliver sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Du skal betale inddrivelsesrente, der er fastsat til Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 % pr. år. Derudover skal du betale andre gebyrer, hvis du ikke betaler:

  • 140 kr. for inddrivelsesrykker
  • 300 kr. for afgørelse om lønindeholdelse
  • 450 kr. for udlægstilsigelse

Hvis der bliver gennemført en udlægsforretning, skal du desuden betale retsafgift og eventuelle sagsomkostninger. Du kan læse mere om, hvilke renter og gebyrer der kommer på, når du bliver registreret hos Gældsstyrelsen: