Har du fået en opkrævning om fleksydelse?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Er du med i fleksydelsesordningen, findes der to tilfælde, hvor du skal betale penge til Udbetaling Danmark. Du skal enten betale:

  • fleksydelsesbidrag, eller
  • for meget udbetalt fleksydelse tilbage.

I begge tilfælde får du en opkrævning fra Udbetaling Danmark, på det beløb du skal betale.

Hvis du skylder fleksydelsesbidrag og ikke modtager fleksydelse

Hvis du ikke betaler dit fleksydelsesbidrag til tiden, rykker Udbetaling Danmark dig for betalingen og hvis du ikke har betalt bidraget inden 3 uger, udmelder Udbetaling Danmark dig af ordningen.

Hvis du skylder fleksydelsesbidrag og modtager fleksydelse

Hvis du ikke betaler dit fleksydelsesbidrag indenfor betalingsfristen, sender Udbetaling Danmark en rykker. Hvis du stadig ikke betaler, modregner Udbetaling Danmark i din fleksydelse. Det betyder, at Udbetaling Danmark trækker penge fra din fleksydelse til at dække din bidragsgæld.

Hvis du skal tilbagebetale fleksydelse

Hvis du ikke betaler indenfor betalingsfristen, har Udbetaling Danmark flere forskellige muligheder:

  • Udbetaling Danmark kan i visse situationer beslutte, at beløbet kan afdrages, og
  • Udbetaling Danmark kan beslutte, at du mister retten til udbetaling af fleksydelse i fremtiden, eller
  • Udbetaling Danmark kan modregne beløbet i delpension, folke- eller førtidspension hvis du modtager det, og/eller i fleksydelsen, eller
  • Udbetaling kan sende beløbet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen

Læs mere om, hvad det betyder, at beløbet bliver sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen: