Gældsstyrelsens rådighedssatser

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du skal betale penge til Udbetaling Danmark, laver de en vurdering af, hvor meget du har mulighed for at betale om måneden og stadig have penge til at leve for. Her kigger de på, hvor meget du minimum skal have tilbage om måneden (dit månedlige rådighedsbeløb) på baggrund af Gældsstyrelsens rådighedssatser.

Gældsstyrelsen rådighedssatser bliver brugt i vurderingen af, hvor meget du kan betale om måneden. Satserne er fra 2020 og opdateres hvert år. Herunder kan du se, hvor meget du skal have tilbage om måneden, efter du har betalt det, du skylder Udbetaling Danmark. 

Er du gift eller har en samlever?

Herunder kan du se, hvor meget du skal have tilbage om måneden, afhængigt af om du er gift/har en samlever eller ej.

Gift/ har en samlever  11,110 kr.
Ikke gift/ har ikke en samlever    6.550 kr.

Bemærk, at hvis du er gift/har en samlever, skal der som minimum være 11.110 kr. tilbage om måneden i husstanden, efter du har betalt det, du skylder Udbetaling Danmark.

Har du børn under 18 år

Når du har forsørgerpligt overfor børn under 18 år, skal du have et større beløb tilbage om måneden. Herunder kan du se, hvor meget du skal lægge til beløbet, du skal have tilbage om måneden. Hvis du har to børn på 1 år, skal du lægge 3.560 kr. oveni.

Alder Beløb
 0-1 år 1.780 kr.
 2-6 år  2.280 kr. 
 7-17 år  3.280 kr.