Fuldmagt til Opkrævning i Udbetaling Danmark

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark

Til dig, der skal betale penge tilbage

Her kan du digitalt give en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne i kontakten med Udbetaling Danmark, fx at drøfte din sag om tilbagebetaling eller indgå aftaler om tilbagebetaling på dine vegne. 

Til dig, der skal hjælpe en anden

Hvis du har fået en skriftlig papirfuldmagt fra en, der skal betale penge tilbage, kan du her sende den underskrevne fuldmagt digitalt. Hent evt. først blanketten herunder. Hvis du bruger mobilen, kan du tage et billede af fuldmagten og vedhæfte det.

Hvis den, der vil give fuldmagt, ikke har MitID, kan I lave en skriftlig fuldmagt.

Blanketten kan udfyldes på skærmen eller i hånden og skal underskrives af den, der giver fuldmagten.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Fuldmagt til Opkrævning'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Send papirfuldmagt digitalt' i stedet.

Send fuldmagten digitalt – for dig, der skal hjælpe

Det går hurtigst, hvis I sender fuldmagten digitalt. Som pårørende, der har fået en fuldmagt, kan du sende den underskrevne fuldmagt til Udbetaling Danmark ved at bruge dit eget MitID. Hvis du bruger mobilen, kan du tage et billede af fuldmagten og vedhæfte det.

Send fuldmagten med posten

I kan også sende fuldmagten med posten til Udbetaling Danmark, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. Vær opmærksom på, at det kan tage op til en uge, før Udbetaling Danmark har modtaget fuldmagten med posten.

Har I ikke en printer i nærheden?

Skal du hjælpe en, der skal betale penge tilbage, kan personen give dig fuldmagt over telefonen, så du kan drøfte sagen med Udbetaling Danmark. Det gælder også, hvis I bor langt fra hinanden.

Hvis I er sammen

Hvis I er sammen, når du ringer, kan den, du skal hjælpe, give dig fuldmagt i starten af samtalen. 

 • Ring til Opkrævningen i Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 65
 • Indtast CPR-nummeret for den, du ringer på vegne af
 • Fortæl medarbejderen, hvem du ringer på vegne af, og at personen er sammen med dig
 • Medarbejderen beder om at tale med personen.

Hvis I ikke er sammen

Har I ikke mulighed for at være sammen under telefonsamtalen, kan den, du skal hjælpe, først selv ringe til Udbetaling Danmark og give dig fuldmagt. Derefter kan du ringe og drøfte sagen.

 • Den, der skal betale penge tilbage, skal selv ringe til Udbetaling Danmark, inden du ringer
 • Vedkommende skal fortælle medarbejderen, at du skal have fuldmagt
 • Medarbejderen sender en skriftlig bekræftelse
 • Derefter kan du ringe til Udbetaling Danmark og drøfte sagen
 • Husk at indtast CPR-nummeret for den, du ringer på vegne af.

Hvis du allerede har en fuldmagt til det område, som tilbagebetalingen vedrører, fx boligstøtte eller pension, dækker fuldmagten også dialogen med Opkrævning om tilbagebetalingen.

Men du skal specifikt have fuldmagt til, at du må indgå en aftale om tilbagebetaling på personens vegne. Personen kan give fuldmagten i telefonen, eller I kan lave en ny skriftlig eller digital fuldmagt, der dækker tilbagebetalingen.

Til dig, der skal betale penge tilbage

Hvis en anden skal hjælpe dig med din tilbagebetaling, skal du først give denne person fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen. Du kan fx give fuldmagt til en, du bor sammen med, et familiemedlem eller en ven.

Med en fuldmagt giver du personen lov til at handle på dine vegne, fx at drøfte din sag om tilbagebetaling eller indgå aftaler om tilbagebetaling.

Du behøver ikke give fuldmagt, hvis du beder din advokat, revisor, fagforening, Ældresagen eller Københavns Retshjælp kontakte Udbetaling Danmark på dine vegne.

Til dig, der skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en pårørende, samlever eller ven, der skal betale penge tilbage, skal du først have fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Med en fuldmagt får du ret til at handle på personens vegne, fx at drøfte sagen om tilbagebetaling eller indgå aftaler om tilbagebetaling.

Når du giver fuldmagten, bestemmer du samtidig, hvad fuldmagten skal omfatte. Fuldmagten kan være begrænset eller ubegrænset. I begge tilfælde kan du præcisere, hvad fuldmagten skal dække.

Begrænset fuldmagt: Du har fortsat selv ansvaret

Med en begrænset fuldmagt giver du personen lov til at hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, men du har fortsat selv ansvaret for din sag og modtager fortsat alle breve. Du kan fx give personen begrænset fuldmagt til at drøfte din sag med Udbetaling Danmark eller få aktindsigt i din sag. Du kan give en begrænset fuldmagt mundtligt, digitalt eller skriftligt.

Ubegrænset fuldmagt: En anden person overtager ansvaret

Med en ubegrænset fuldmagt overtager personen ansvaret for din sag og handler på dine vegne i sagen. Udbetaling Danmark sender som udgangspunkt brevene til den person, du har givet begrænset fuldmagt. Du skal normalt give en ubegrænset fuldmagt digitalt eller skriftligt.

Hvad skal jeg vælge?

Se eksempler på nogle af de typiske situationer.

DEN, DER SKAL HJÆLPE ... SE, HVAD DU SKAL VÆLGE

... skal overtage ansvaret og handle på fuldmagtsgivers vegne i alle situationer

Vælg 'Ubegrænset fuldmagt' og markér alle tre muligheder. anmod også om fuldmagt til selvbetjening
… skal kunne ringe til Udbetaling Danmark og snakke om sagen, men skal ikke overtage sagen Vælg 'begrænset fuldmagt' og 'drøft min sag...'
… bor langt fra den, der skal betale penge tilbage, og der er kommet et brev, der skal reageres på Den, der skal betale penge tilbage, kan ringe og give en mundtlig fuldmagt til, at en må drøfte sagen

Adgang til breve i Digital Post

Hvis du er tilmeldt Digital Post, kan du give den, der skal hjælpe dig, adgang til at læse dine breve i Digital Post på borger.dk. Læseadgangen er ikke en fuldmagt, men en mulighed for, at en anden kan læse med. Du har altså fortsat selv ansvaret for det, der kommer i din Digital Post.

Vær opmærksom på,

 • at personen som udgangspunkt kan se alle dine beskeder i Digital Post 
 • at den, der får læseadgang, ikke kan sende fra din Digital Post
 • at personen kan få besked, når du får ny Digital Post, men selv skal markere det i sin egen Digital Post (Vælg Menu > Adgange > Adgange, andre har givet dig > Redigér > Modtag besked).

En borger, der ikke selv har MitID, kan få hjælp i kommunens Borgerservice til at give en anden læseadgang til Digital Post. 

Har du en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en særlig fuldmagt, som først træder i kraft, når Familieretshuset beslutter det.

Hvis du har en fremtidsfuldmagt

 • som er blevet sat i kraft af Familieretshuset
 • som har betydning for ydelser i Udbetaling Danmark

skal du kontakte Udbetaling Danmark.

 • Læs om fremtidsfuldmagt

Hvis du er tolk eller bisidder

Hvis du er tolk eller bisidder, kan du uden fuldmagt hjælpe den, der skal betale penge tilbage, men kan ikke handle på vegne af personen. Den person, der skal betale penge tilbage, skal altid være til stede, hvis du kontakter Udbetaling Danmark som tolk eller bisidder.

Hvem kan få fuldmagt

Du kan give fuldmagt til én person over 18 år. Hvis du tidligere har givet fuldmagt til en anden person, erstatter den nye fuldmagt den, du tidligere har givet.

Hvor hurtigt virker fuldmagten?

En underskrevet fuldmagt træder juridisk i kraft med det samme, men Udbetaling Danmark skal naturligvis have modtaget fuldmagten for at kunne handle ud fra den.

TYPE AF FULDMAGT HVORNÅR ER DEN KLAR?
Mundtlig fuldmagt Er klar med det samme
Digital fuldmagt med MitID Er som regel klar i løbet af en dag
Skriftlig fuldmagt

Hvis sendt digitalt af pårørende: Er som regel klar i løbet af en dag.

Hvis sendt med papirpost: Der kan gå op til 10 dage.

Hvor længe gælder fuldmagten?

Den telefoniske fuldmagt gælder som udgangspunkt den enkelte samtale, men I kan aftale, at den gælder for længere tid. En skriftlig eller digital fuldmagt gælder, indtil du trækker den tilbage.

Hvis du vil trække fuldmagten tilbage

Du kan når som helst trække fuldmagten tilbage ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis personen ikke er i stand til at give fuldmagt

For at give fuldmagt, skal man være i stand til at varetage sine egne interesser og forstå konsekvensen af at give fuldmagt. Hvis den person, der skal betale penge tilbage, ikke længere kan varetage sine egne interesser, kan det være nødvendigt med et personligt værgemål for at varetage personens interesser. I skal kontakte kommunen for at få mere at vide om værgemål.