Indefrysning af energiudgifter

Ordningerne for indefrysning af el-, gas- og fjernvarme-regninger er udløbet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har fået indefrosset dine energiregninger, vil du efter indefrysningsperiodens ophør modtage et orienteringsbrev med en opgørelse af det samlede indefrosne beløb fra din energivirksomhed.

I løbet af første kvartal af 2024 overdrager energivirksomhederne de indefrosne beløb til Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen vil kontakte dig, når overdragelsen af dit indefrosne beløb er sket. Du behøver altså ikke gøre dig noget, før Erhvervsstyrelsen kontakter dig. Du kan dog til enhver tid indfri det samlede indefrosne beløb - læs mere i afsnittet om indfrielse.

At Erhvervsstyrelsen står for opkrævningen, og ikke din energivirksomhed, vil ikke ændre de grundlæggende vilkår, der gælder for tilbagebetaling af det indefrosne beløb. Du vil desuden ikke blive opkrævet administrationsgebyrer af Erhvervsstyrelsen i afdragsperioden.

Efter indefrysningsperiodens udløb (den 1. november 2023 for el- og gas, den 31. december 2023 for fjernvarme), følger et afdragsfrit år. Efter det afdragsfrie år følger afdragsperioden, som strækker sig over 4 år.

Forud for det afdragsfrie år skal du derfor overveje, om du vil indfri det indefrosne beløb på én gang, eller om du ønsker at afdrage beløbet. Hvis du ikke foretager dig noget, vil du automatisk blive tilmeldt afdragsordningen, som begynder den 1. november 2024 for el- og gaskunder. For fjernvarmekunder begynder afdragsperioden den 1. januar 2025.

Selvom du er tilmeldt afdragsordningen, kan du stadig til enhver tid vælge at indfri det resterende beløb på én gang. Det gør du ved at skrive til energi@erst.dk.

Hvis du ønsker at indfri det indefrosne beløb, inden det overdrages til Erhvervsstyrelsen, skal du kontakte din energivirksomhed. Hvis du ønsker at indfri det indefrosne beløb efter det er overdraget til Erhvervsstyrelsen, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen overtager tidligst det indefrosne beløb januar 2024.

Når det indefrosne beløb er overdraget til Erhvervsstyrelsen, kontakter Erhvervsstyrelsen dig med information om dine muligheder for at tilbagebetale beløbet.

Hvis det indefrosne beløb er overdraget til Erhvervsstyrelsen, og du har fået brev herom i Digital Post, kan du indfri det indefrosne beløb ved at sende en mail til energi@erst.dk.

I mailen skal du angive følgende:
 fulde navn
 sagsnummer (fremgår af informationsbrevet fra Erhvervsstyrelsen)
 ønske om at indfri det fulde indefrosne beløb

Din energivirksomhed vil sende dig et brev for at orientere dig om, at indefrysningsperioden er udløbet og at energivirksomheden vil anmode Erhvervsstyrelsen om at overtage dit indefrosne beløb.

Når det indefrosne beløb er overdraget til Erhvervsstyrelsen, kontakter Erhvervsstyrelsen dig med information om dine muligheder for at tilbagebetale beløbet.

I den mellemliggende periode behøves du ikke at foretage dig noget. Du kan dog til enhver tid vælge at indfri din gæld på én gang. Hvis du ønsker at indfri din gæld i den mellemliggende periode, altså før Erhvervsstyrelsen har overtaget det indefrosne beløb, skal du kontakte din energivirksomhed. 

Det følger af din aftale om indefrysning af en del af dine energiregninger, at du skal betale renter af din gæld.
Renten for indefrysning af energiregninger:
  • husstande: 2 procent pr. år
  • virksomheder 4,4 procent pr. år

For de energiregninger, der er omfattet af indefrysningsordningen, løber der renter på fra dagen efter energiregningerne forfalder til betaling hos din energivirksomhed. Renterne påløber, indtil det indefrosne beløb inklusive renter er fuldt tilbagebetalt.

Får jeg rentefradrag?

Renterne på det indefrosne beløb er fradragsberettigede. Renterne er først fradragsberettiget, når de forfalder til betaling.

Der vil som udgangspunkt ikke være forfaldne renter før tilbagebetaling påbegyndes i slutningen af 2024, medmindre du indfrir lånet før tid.

Hvis du har forfaldne renter, vil de blive indberettet til Skattestyrelsen af energivirksomheden eller Erhvervsstyrelsen og fremgå af din årsopgørelse. 

Særligt for virksomheder

Virksomheder, der ikke får en fortrykt årsopgørelse, har selv ansvar for at oplyse om renter til Skatteforvaltningen.

Din energivirksomhed har haft mulighed for at opkræve et gebyr for de ekstraomkostninger der har været forbundet med administration af indefrysningsordningen i hele ordningens løbetid. Det har været op til den enkelte energivirksomhed, hvordan den fastsatte gebyret og i hvilke intervaller, dog måtte det ikke overstige energivirksomhedens administrationsomkostninger forbundet med ordningen.

Din energivirksomhed skulle oplyse dig om eventuelle gebyrer, inden du tilmeldte dig ordningen. Hvis energivirksomheden har forhøjet gebyret, skulle du varsles om denne forhøjelse mindst 3 måneder inden.

Det er Erhvervsstyrelsen, som overtager de indefrosne beløb efter indefrysningsperiodens ophør. Energivirksomhederne må ikke opkræve administrationsgebyr efter indefrysningsperiodens ophør og Erhvervsstyrelsen vil ikke opkræve administrationsgebyr i forbindelse med styrelsens administration af de indefrosne beløb.

Hvis du modtager en opkrævning fra Erhvervsstyrelsen, som du ikke betaler, vil du få en rykker.

Hvis du modtager 3 rykkere, men fortsat ikke reagerer, overgår opkrævningen af det indefrosne beløb til Gældsstyrelsen. 

Afdragsperioden løber over 4 år med ét afdrag pr. kvartal: 16 i alt. 

Beløbet på din regning er beregnet, så hvert af de 16 afdrag er lige store.

Det gøres på denne måde:

  • Dit samlede indefrysningsbeløb deles i 16.
  • Den samlede rente for afdragsperioden deles i 16.

Ved det  sidste afdrag (afdrag nr. 16), justeres opkrævningsbeløbet baseret på, om du har betalt dine afdrag før eller efter betalingsfristen. 


Hvis du har yderligere spørgsmål til din regning, kan du altid kontakte Erhvervsstyrelsen på telefon: 70 80 91 81

Med indefrysningsordningen har husstande haft mulighed for midlertidigt at indefryse en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen er nået over et fastsat prisloft, og senere afdrage lånet til Erhvervsstyrelsen over en årrække. 

Indefrysningsordningen for husstande blev besluttet i en politisk aftale mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier den 23. september 2022 og er en del af større aftale om vinterhjælp. Folketinget vedtog lovgivningen den 29. september 2022.

Det samlede indefrosne beløb fremgår af dine energiregninger – eller i et særskilt brev sammen med din regning.

Din energivirksomhed kan oplyse dig om, hvordan du ellers kan tilgå oplysninger om din indefrysning.

Når det indefrosne beløb er overdraget til Erhvervsstyrelsen, kan du kontakte Erhvervsstyrelsen for mere information.

Har du spørgsmål om indefrysning af din regning?

Det er din energivirksomhed, der administrerer indefrysningen af din energiregning. Hvis du har flere spørgsmål til din regning, skal du derfor kontakte din energivirksomhed.

Har du spørgsmål om overdragelsesprocessen, lovgrundlaget og reglerne?

Har du spørgsmål til overdragelsen af indefrosne beløb, kan du læse mere på Virk.dk, eller kontakte Erhvervsstyrelsen.

Kontakt 

Erhvervsstyrelsen

Telefon:  70 80 91 81

Telefontider:

  • Mandag, onsdag og fredag kl. 9-12
  • Tirsdag og torsdag kl. 11-14

E-mail: energi@erst.dk

Du kan læse mere om lovgrundlaget og reglerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.