Engangsbeløb ved SU-handicaptillæg og SU-enlig forsørger-tillæg 2023

Engangsbeløbet blev automatisk udbetalt fra den 22. maj til den 31. maj 2023

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Det skattefrie engangsbeløb på 1.000 kr. blev automatisk udbetalt til dig i perioden fra den 22. maj til den 31. maj 2023, hvis du havde fået

  • SU-handicaptillæg for december 2022 eller
  • SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for december 2022.

Hvis du fik tildelt SU-handicaptillæg for december 2022 den 17. maj eller senere, har du automatisk fået udbetalt engangsbeløbet på 1.000 kr., senest 5 uger efter du fik dit tildelingsbrev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Du skal kigge efter teksten ’Engangsbeløb 2023’ på din konto.

Hvis du får tildelt SU-handicaptillæg for december 2022 senest den 31. oktober 2023, får du automatisk udbetalt engangsbeløbet på 1.000 kr. Der kan gå op til 5 uger, fra du har fået dit tildelingsbrev, til engangsbeløbet står på din NemKonto.

ATP får hver måned oplysningerne om tildeling af SU-handicaptillæg for december 2022 fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Frem til den 1. august 2023 var det muligt at søge om engangsbeløbet på 1.000 kr. til modtagere af SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger, hvis man ikke havde fået udbetalt det automatisk. 

Du kan ikke længere søge om engangsbeløbet.

Skattefrit

Engangsbeløbet er skattefrit, og du skal ikke oplyse det på din forskudsopgørelse.

Ingen betydning for SU eller andre offentlige ydelser

Engangsbeløbet tæller ikke med i dit SU-fribeløb og påvirker derfor ikke det beløb, du må tjene ved siden af din SU.

Engangsbeløbet har heller ikke betydning for, hvor meget du kan få i SU, boligstøtte eller andre ydelser fra det offentlige. Det gælder også, hvis du bor sammen med eller er gift med en, der får udbetalt engangsbeløbet.

Hvis en ydelse afhænger af formue

Nogle offentlige ydelser afhænger af formue. Hvis du har penge tilbage fra engangsbeløbet, skal det ikke tælles med i formuen til og med 2026. Det har normalt kun betydning for dig, hvis din/jeres formue er over formuegrænsen for ydelsen.

Du skal selv oplyse, at du har modtaget engangsbeløbet, så myndigheden kan holde beløbet ude, når de beregner din ydelse.

Lovgivning

Du kan se loven om engangsbeløb til modtagere af SU-handicaptillæg og SU-forsørgertillæg som enlig forsørger her:

Andre engangsbeløb og økonomisk hjælp på grund af prisstigninger

Her kan du læse om andre udbetalinger og økonomisk hjælp til bestemte grupper af borgere som kompensation for stigende priser.