Engangsbeløb til modtagere af overførselsindkomst, der har forladt arbejdsmarkedet

Engangsbeløbet udbetales automatisk til dem, der har ret til det

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

For at få det skattefrie engangsbeløb på 2000 kr. udbetalt, skal du helt eller delvist have modtaget en af følgende ydelser for marts 2022:

 • Førtidspension
 • Seniorpension
 • Tidlig pension
 • Efterløn
 • Fleksydelse

Det er lige meget, hvornår ydelsen er udbetalt, så længe den er udbetalt for marts 2022. Hvis du er overgået til en af ydelserne efter marts 2022, kan du ikke få engangsbeløbet. Din civilstand eller eventuel ægtefælles indkomst har ikke betydning for, om du kan få beløbet. 

Du har også ret til beløbet, hvis du efter marts 2022 er overgået til fx folkepension eller er kommet i arbejde. Det afgørende er, at du har fået udbetalt en af ovenstående ydelser for marts 2022. 

Engangsbeløbet er ikke udbetalt til dødsboet efter en person, der på udbetalingstidspunktet er afgået ved døden. 

Engangsbeløbet bliver udbetalt fra den 10. januar 2023. Beløbet er automatisk udbetalt til din NemKonto, hvis du er berettiget til at modtage det. Du skal altså ikke søge om at få engangsbeløbet. 

Har du ikke nogen NemKonto, skal du oprette en. Du får en NemKonto ved at kontakte din bank og oplyse, hvilken konto du ønsker skal være din NemKonto. Du kan også oprette din NemKonto på NemKonto.dk. 

Har du modtaget et brev om, at du ikke har en NemKonto og derfor ikke har fået udbetalt engangsbeløbet, er det en god ide at få oprettet en NemKonto snarest muligt.
I starten af februar udbetales der engangsbeløb igen til dem, der har fået oprettet en NemKonto. Hvis du ikke har fået oprettet en NemKonto inden da, udbetales der engangsbeløb igen efter den 1. marts 2023. 

Kan ikke få NemKonto

Hvis du er i en særlig situation, hvor du ikke kan få en NemKonto, kan du søge om at få udbetalt beløbet til en anden konto.

Du har mulighed for at søge indtil den 31. maj 2023. 

Hvis du ikke har MitID, kan du søge om engangsbeløbet via denne blanket. 

Du kan tage et billede af blanketten og sende det digitalt. Du kan også sende blanketten med fysisk post.

Du kan også få engangsbeløbet, hvis du er bosat i udlandet, såfremt du har modtaget en af de relevante ydelser for marts 2022.

Beløbet er udbetalt til din NemKonto. Har du ikke nogen NemKonto, skal du oprette en. Du får en NemKonto ved at kontakte din bank og oplyse, hvilken konto du ønsker skal være din NemKonto. Du kan også oprette din NemKonto på NemKonto.dk. 

Hvis du er i en særlig situation, hvor du ikke kan få en NemKonto, kan du søge om at få engangsbeløbet udbetalt til en anden konto.

Du har mulighed for at søge indtil den 31. maj 2023. 

Hvis du ikke har MitID, kan du søge om engangsbeløbet via denne blanket. 

Du kan tage et billede af blanketten og sende det digitalt. Du kan også sende blanketten med fysisk post.

Du får ikke udbetalt engangsbeløbet, hvis du har modtaget andre offentlige ydelser som fx sygedagpenge eller kontanthjælp. 

Fleksydelse

Er du i fleksjob, modtager du heller ikke engangsbeløbet. For at få engangsbeløbet skal du: 

 • have forladt arbejdsmarkedet.
 • have nået fleksydelsesalderen som er 60-66 år.
 • have modtaget fleksydelse for marts 2022. 

Engangsbeløbet har ikke betydning for, hvor meget du kan få i andre ydelser fra det offentlige. Det gælder også, hvis du bor sammen med eller er gift med en, der får udbetalt engangsbeløbet.
Hvis du får efterløn, har engangsbeløbet heller ikke betydning for, hvor meget du får.  

Nogle offentlige ydelser afhænger af formue. Det har normalt kun betydning for dig, hvis din/jeres formue er over formuegrænsen for ydelsen. Du skal selv oplyse, at du har modtaget engangsbeløbet, så myndigheden kan holde beløbet ude, når de beregner din ydelse.

Hvis en ydelse afhænger af formue

Nogle offentlige ydelser afhænger af formue. Ubrugte beløb fra engangsbeløbet skal ikke tælles med i formuen til og med 2025. Det har normalt kun betydning for dig, hvis din/jeres formue er over formuegrænsen for ydelsen. Du skal selv oplyse, at du har modtaget engangsbeløbet, så myndigheden kan holde beløbet ude, når de beregner din ydelse.

Engangsbeløbet er automatisk udbetalt til dem, der har ret til det.

Du kan søge om engangsbeløbet, hvis du ikke har fået udbetalt beløbet, men mener, at du burde have fået det.

For at få engangsbeløbet skal du kunne dokumentere, at du for marts 2022 har modtaget enten førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse (gælder ikke fleksjob).

Fristen for at søge er den 31. maj 2023.

Hvis du ikke har MitID, kan du søge om engangsbeløbet via denne blanket. 

Du kan tage et billede af blanketten og sende det digitalt. Du kan også sende blanketten med fysisk post.

Du skal vedlægge dokumentation

Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for, at du har fået udbetalt den relevante ydelse for marts 2022.

Dokumentationen skal indeholde oplysning om:

 • Dit navn
 • Gerne CPR-nummer eller fødselsdato
 • Udbetaling og tilkendelse af relevant ydelse for marts 2022

Dit navn skal fremgå af den dokumentation, du medsender. Dokumentationen skal bestå af flere dokumenter, fx en udbetalingsmeddelelse eller et årsbrev (førtidspension, seniorpension). Du skal også medsende kontoudtog på, at ydelsen er udbetalt til dig. Et kontoudtog alene er ikke tilstrækkelig dokumentation. Beløbet for ydelsen skal være det samme på begge typer dokumentation. 

Du kan se loven om engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet her:

Klage

Det er ikke muligt at klage over engangsbeløbet i følge lovbemærkninger punkt 3.4. Hvis du ikke har fået engangsbeløbet udbetalt, men mener, at du er berettiget, kan du efter den 1. marts søge om engangsbeløbet på borger.dk.

Hvis du vil klage over den offentlige ydelse, som du er eller har været tilkendt fx førtidspension, skal du kontakte den myndighed, som udbetaler ydelsen.

Kontakt