Befordringstilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Du kan søge tilskud til dækning af transportudgifter

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du skal opfylde betingelserne for at få VEU-godtgørelse for at få tilskud til befordring.

Tilskud til befordring beregnes ud fra afstanden fra din bopæl (folkeregisteradresse) til kursusstedet. Det betyder ikke noget, om du selv kører i bil, tager offentlig transport mv. 

Hvis du tager frem og tilbage hver dag (daglig befordring), kan du få tilskud til befordring for de kilometer, der ligger ud over 24 km, dog højst 576 km pr. dag. Er du indkvarteret under kurset, kan du få tilskud til befordring på de dage, du rejser ud og hjem. 

Foregår kurset flere steder samme dag, beregnes tilskuddet ud fra den kursusadresse, der ligger længst væk fra din bopæl.

Du kan ikke få tilskud til befordring for hele dage, hvor du har fjernundervisning, eller hvor undervisningen foregår på din arbejdsplads.

Satsen i 2024 for befordringstilskud er 1,12 kr. pr. kilometer.

Satsen i 2023 for befordringstilskud er 1,10 kr. pr. kilometer.

Max-grænser

Du kan højst få befordringstilskud for 576 km pr. dag og højst 400 km pr. rejse til og fra et kursus, hvor du er indkvarteret.

Hvis du tager frem og tilbage mellem din bopæl og kursusstedet hver dag, kan du få tilskud til befordring for den del, der ligger ud over 24 km (12 km hver vej) pr. dag.

Du kan dog højst få tilskud til 576 km. pr. dag.

Hvis du er indkvarteret under kurset, kan du søge om tilskud til ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering).

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem din bopæl og kursusstedet, uanset hvor du er indkvarteret. Du kan dog højst få tilskud til 400 km pr. rejse.

Hvis kurset går hen over en weekend, får du også tilskud til befordring for hjem- og udrejse i forbindelse med weekenden.

Når du er indkvarteret, kan du også søge om tilskud til kost og logi hos uddannelsesstedet.

Hvis du for en del af kurset tager frem og tilbage hver dag og for en anden del har ud- og hjemrejse i forbindelse med indkvartering, skal du oplyse AUB om det.

I din ansøgning skal du oplyse, at du har "blandet transport". Inden kurset er slut, skal du skrive til AUB og fortælle, hvilke dage du har transport i forbindelse med kurset. Hvis du ikke giver AUB besked, får du kun udbetalt tilskud til befordring for første og sidste rejsedag.

Hvis de oplysninger, du har givet, da du søgte om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, ændrer sig eller viser sig at være forkerte, skal du straks rette dem.

Du kan enten rette i ansøgningen på VoksenUddannelse.dk eller give besked til AUB hurtigst muligt, så fejlen kan blive rettet.

Hvis fejlen ikke bliver rettet, risikerer du at gå glip af VEU-godtgørelse eller at skulle betale tilbage.

Er du ikke enig i en afgørelse fra AUB?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra AUB eller mener, at de oplysninger, AUB har truffet afgørelsen ud fra, er mangelfulde eller forkerte, kan du få behandlet sagen igen ved at ringe eller skrive til AUB, senest 14 dage efter du har fået afgørelsen.

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra AUB, skal du sende en klage til AUB med teksten "Klage til Ankenævnet for ATP". AUB skal have din klage, senest 4 uger efter du har fået afgørelsen.

AUB vurderer din klage og sender den til Ankenævnet for ATP, hvis du ikke får ret.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre.

Læs, hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Du kan få mere at vide om VEU-godtgørelse og befordringstilskud på det uddannelsessted, hvor du vil tage en uddannelse.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du også læse mere om VEU-godtgørelse:

Hvis du har spørgsmål til din udbetaling af VEU-godtgørelse, kan du kontakte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)