Klag over afgørelse til Skatteankestyrelsen

Du kan klage over afgørelser fra fx Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen og Vurderingsstyrelsen

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

 • Begrundelsen for din klage. Din klage kan enten vedhæftes eller skrives direkte i formularen. Husk at angive alle de punkter, du klager over.
 • Afgørelsen, du klager over. Hvis du fx klager over din ejendomsvurdering, så skal du have blanketten med din ejendomsvurdering klar.
 • Myndighedens sagsfremstilling (hvis du har modtaget en).
 • En fuldmagt (hvis du klager på vegne af en anden).
 • Evt. yderligere dokumenter, der underbygger din klage.

Du kan indsende filformaterne pdf, doc, docx, jpg, png, tiff, bmp med flere. Filerne må i alt maks. fylde 100 MB.

Skatteankestyrelsen behandler din sag så hurtigt som muligt, men sagsbehandlingstiden kan være lang.

Det skyldes, at der er en stor mængde sager, der som udgangspunkt behandles i den rækkefølge, Skatteankestyrelsen modtager dem, og at alle sager får en grundig behandling. Vi oplyser den forventede sagsbehandlingstid, samtidig med at vi bekræfter modtagelsen af din klage.

Hvor meget skal jeg betale i klagegebyr?

I de fleste sager er klagegebyret 400 kr., hvis klagen sendes inden den 1. juli 2020. Fra den 1. juli 2020 er klagegebyret i de fleste sager 1.100 kr. I visse sager om vurderinger af ejendomme er klagegebyret dog 500 kr. 

Du skal ikke betale klagegebyr i sager om aktindsigt eller inddrivelse af gæld til det offentlige.

Reglerne om betaling af klagegebyr står i skatteforvaltningslovens § 35 c.

Du kan betale klagegebyret med betalingskort og MobilePay.

Hvordan betaler jeg klagegebyret?

Du bliver bedt om at betale klagegebyret, når du sender klagen med vores online klageformular. Du kan betale klagegebyret med betalingskort eller MobilePay.

Situationer, hvor klagegebyret tilbagebetales

 • Hvis vi ikke kan behandle din klage, fx fordi klagefristen er overskredet.
 • Hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, eventuelt ved domstolene.
 • Hvis du tilbagekalder klagen, fordi Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen eller Toldstyrelsen vil genoptage sagen.

Hvis du fortryder din klage og trækker den tilbage, skal du være opmærksom på, at klagegebyret ikke bliver refunderet.

Start Tilføj nyt til en sag hos Skatteankestyrelsen

Har du behov for at tilføje nye dokumenter til din klagesag, fx dit svar på en partshøring af dig? Så skal du enten benytte den digitale selvbetjeningsløsning ”Indsend nye dokumenter til en klagesag" eller indsende med Digital Post.

Når du benytter Skatteankestyrelsens selvbetjeningsløsning, kan du indsende dokumenter op til 100 MB, som lægges direkte på din sag.

Du skal logge ind med NemID/MitID og have følgende parat:

 • dit sagsnummer fra Skatteankestyrelsen. Det finder du i øverste højre hjørne af det brev, du har modtaget fra Skatteankestyrelsen med bekræftelse af, at vi har modtaget din klage. Brevet har du modtaget i din digitale postkasse eller via fysisk brev.
 • alle dokumenter, som du ønsker at tilføje din sag.

Har du ikke et sagsnummer?

Så benyt dit blanket ID. Blanket ID’et er på fem eller seks cifre og står i den kvittering, du har modtaget, hvis du har sendt klagen via Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning.

Hvis du hverken har et sagsnummer eller et blanket ID, skal du oplyse cpr-nummer på den, klagen vedrører, og kort beskrive, hvad sagen drejer sig om.

Du kan indsende filformaterne pdf, doc, docx, jpg, png, tiff, bmp med flere. Filerne må i alt maks. fylde 100 MB.

Start Anmod om genoptagelse af sag afgjort af Landsskatteretten, ankenævnene eller Skatteankestyrelsen

Hvis du ønsker at anmode om at få genoptaget en sag, som er afgjort af Landsskatteretten, ankenævnene eller Skatteankestyrelsen, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning ”Anmod om genoptagelse”.

I de fleste tilfælde opkræver vi et gebyr på 400 kr. (2018) for at behandle din anmodning. Du kan betale med betalingskort og MobilePay. Du skal logge ind med NemID/MitID og have følgende parat:

 • dit sagsnummer på den sag, du anmoder om genoptagelse af. Har du ikke sagsnummeret, skal du oplyse cvr- eller cpr-nummer på den, som genoptagelsen vedrører og kort angive, hvad sagen drejer sig om.
 • et dokument med din anmodning om genoptagelse. Din anmodning skal være skriftlig og begrundet samt indeholde nye, væsentlige oplysninger til sagen, som du vurderer, kan ændre sagens udfald.
 • evt. yderligere dokumenter, der underbygger din anmodning om genoptagelse.

Du kan indsende filformaterne pdf, doc, docx, jpg, png, tiff, bmp med flere. Filerne må i alt maks. fylde 100 MB.

Hvis du skal betale gebyr, modtager du en kvittering for betaling af anmodning om genoptagelse, når du har indsendt formularen.

Efter ca. en uge modtager du et kvitteringsbrev fra os med et nyt sagsnummer. Vi sender kvitteringsbrevet med Digital Post.

Hvis du er fritaget eller undtaget fra Digital Post, kan du sende din klage med almindelig post eller aflevere den ved personligt fremmøde. Skatteankestyrelsens adresse er Ved Vesterport 6, 4. sal, 1612 København V.

Er du fritaget eller undtaget fra Digital Post, skal du betale klagegebyret via bankoverførsel senest samtidig med indsendelsen af klagen, ellers bortfalder den. Du skal overføre klagegebyret tilbankkonto: reg. nr. 0216 konto nr. 4069029361

Privatlivspolitik

Skatteankestyrelsen passer på dine personoplysninger. Det er bl.a. EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) og den danske databeskyttelseslov, der bestemmer, hvordan Skatteankestyrelsen skal behandle dine oplysninger.

Læs mere om hvordan Skatteankestyrelsen behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har.