Til dig med SU-lån

Alt, du skal vide om dit SU-lån: tilbagebetaling, betalingsmuligheder, renter og gebyrer

Start

Tilbagebetaling af SU-lån: Kom godt i gang

Du skal først begynde at betale dit SU-lån tilbage, når du er færdig med din uddannelse.

Tilbagebetalingen starter i januar i kalenderåret, 1 år efter du har afsluttet din uddannelse. Så hvis du fx er færdig med din uddannelse i juni 2020, starter du med at betale tilbage i januar 2022.

Hold øje med Digital Post: Udbetaling Danmark kontakter dig

Udbetaling Danmark sender dig 3 breve, når det er tid til, at du skal betale dit SU-lån tilbage:   

 1. Du modtager 1. brev i maj måned, dvs. 7 måneder før du skal betale første gang. Brevet er blot en orientering om, at du snart skal begynde at betale tilbage.
 2. Du modtager 2. brev i oktober, dvs. 3 måneder før du skal betale tilbage første gang. I dette brev får du en plan over din tilbagebetaling samt en dato for, hvornår du skal betale første gang. 
 3. Du modtager 3. brev i december. Brevet er et indbetalingskort, som du skal bruge til at betale dit første afdrag med.

Tilmeld dit SU-lån til Betalingsservice

Når du modtager dit første indbetalingskort, er det en god idé at tilmelde det til Betalingsservice. På den måde slipper du for at betale manuelt hver gang. Samtidig betaler du altid til tiden og undgår rykkergebyrer.

Se, hvordan du tilmelder dig Betalingsservice:

Størrelsen på dit SU-lån har betydning for, hvor meget og hvor længe du skal betale tilbage. Du skal dog være opmærksom på 2 ting:

 • Du skal som udgangspunkt betale dit lån tilbage inden for en periode på 7 til 15 år.
 • Du skal som minimum betale 200 kr. pr. betaling.
 Dit SU-låns størrelse   Betalingsperiode
  fra 0 kr. til 39.999 kr.  7 år
  fra 40.000 kr. til 59.999 kr.  8 år
  fra 60.000 kr. til 79.999 kr.  9 år
  fra 80.000 kr. til 99.999 kr. 10 år
  fra 100.000 kr. til 119.999 kr.  11 år
  fra 120.000 kr. til 139.999 kr.  12 år
  fra 140.000 kr. til 159.999 kr.  13 år
 fra 160.000 kr. til 179.999 kr.  14 år
  fra 180.000 kr. og derover  15 år

Når det er tid til at betale dit SU-lån tilbage, modtager du et brev med en tilbagebetalingsplan i Digital Post. I brevet kan du se, hvad du skal betale og i hvor lang tid.

Du kan til enhver tid få overblik over dit SU-lån og din tilbagebetalingsplan i selvbetjeningsløsningen ”Din SU-gæld” ved at klikke ”Start” øverst her på siden.

Du kan altid vælge at betale tilbage på dit SU-lån, før du modtager et indbetalingskort i din Digital Post. Det vil sige, indtil du er forpligtet til at begynde at betale tilbage. I den periode bestemmer du selv, hvor meget du vil betale og hvor ofte.

Måden, du gør det på, er:

 1. Kontakt Udbetaling Danmark.
 2. Sammen med Udbetaling Danmark laver du en afdragsordning.
 3. Betal med betalingskort, MobilePay eller indbetaling via din bank.

Du kan altid betale betale et engangsbeløb:

 1. Klik på "Start" øverst her på siden.
 2. Log på selvbetjeningen med MitID.
 3. Gå ind på "Din SU-gæld" og vælg, hvordan og hvor meget du vil betale.

Du kan afslutte dit SU-lån før tid ved at betale mere af på dit lån.

Det kan du gøre på 3 forskellige måder:

 • Du kan betale et højere beløb pr. betaling.
 • Du kan vælge at betale ét ekstraordinært afdrag på dit lån.
 • Du kan også vælge at betale hele beløbet på én gang.

Sådan gør du:

 1. Klik på ”Start” øverst her på siden.
 2. Log på selvbetjeningen med MitID.
 3. Gå ind på ”Din SU-gæld” og vælg, hvordan og hvor meget du vil betale.

Har du problemer med at betale?

Du har 3 muligheder, hvis du har problemer med at betale i en periode:

 • Udsæt betalingen: Du kan selv udsætte betalingen i op til 2 år. Du udsætter din betaling i selvbetjeningsløsningen ”Din SU-gæld” ved at klikke ”Start” øverst her på siden.
 • Nedsæt dit afdrag: Du kan søge om at få nedsat dit afdrag i en periode. Det gør du ved at kontakte Udbetaling Danmark.
 • Forlæng perioden for din tilbagebetaling: Du kan søge om at forlænge perioden for din tilbagebetaling. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt.

Betingelser for forlængelse, og hvordan du søger

Ønsker du at søge om forlængelse af din tilbagebetaling, er det en forudsætning, at du fx:

 • har nedsat arbejdsevne
 • er førtidspensionist
 • er ansat i fleksjob
 • er i ressourceforløb.

Du har ikke mulighed for at forlænge tilbagebetalingsperioden, hvis du fx har en lav indkomst, betaler flere lån samtidig eller er ramt af inflation eller stigende rentesatser.

Hvis du ikke betaler til tiden, sender Udbetaling Danmark dig 2 rykkere. For hver rykker skal du betale ekstra i gebyr. Betaler du fortsat ikke, bliver dit lån opsagt, og der pålægges et gebyr for opsigelsen. Herefter sender Udbetaling Danmark din gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Renter og gebyrer på SU-lån

Der løber renter på dit SU-lån, fra du optager det, indtil den dag, du har betalt det tilbage.

Et SU-lån har en fast rente på 4 procent, mens du læser. Når du er færdig med din uddannelse, skifter den til variabel rente i resten af din tilbagebetalingsperiode.

Den variable rente udgøres af diskonto-rente og et procenttillæg:

 • Diskonto er en rentesats, som løbende fastsættes af Nationalbanken. Pr. 1. oktober 2023 er diskontoen 3,60 procent.
 • Procenttillægget ligger i øjeblikket på 1 procent.

Det betyder, at du i øjeblikket betaler 4,60 procent i rente på dit SU-lån, når du er færdig med din uddannelse.

Du kan til enhver tid se renten på dit SU-lån i selvbetjeningsløsningen ”Din SU-gæld” ved at klikke ”Start” øverst her på siden.

Det er fra politisk side bestemt, at renten på et SU-lån følger Nationalbankens rente, diskontoen, plus 1 procent.

I mange år har Nationalbankens rente ligget på 0 procent eller endda været negativ. Det har betydet, at SU-lånets rente har ligget på 1 procent.

Efter mange år med lav og stabil inflation, steg priserne markant i slutningen af 2021 og det meste af 2022. Det har betydet, at bankerne af flere omgange har sat renterne op som et forsøg på at dæmpe forbruget og de stigende priser. Og i takt med den generelle rentestigning, er renten på SU-lån også steget.

SU-renten gennem tiden

SU-lånet, som vi kender det i dag, blev indført i 1988. Siden da har renten varieret meget.

Her kan du se et samlet overblik over både aktuelle og historiske rentesatser på SU-lån.

Renten på SU-lån ligger på 4 %, når du er under uddannelse. Når du er færdiguddannet, kan renten variere: Pr. 1/11 2008 var renten 5,5 %, pr. 1/12 2008 var renten 5 %, pr. 1/1 2009 var renten 4,5 %, pr. 1/2 2009 var renten 3,75 %, pr. 1/4 2009 var renten 3 %, pr. 1/5 2009 var renten 2,75 %, pr. 1/6 2009 var renten 2,4 %, pr. 1/7 2009 var renten 2,2 %, pr. 1/9 2009 var renten 2 %, pr. 1/2 2010 var renten 1,75 %, pr. 1/5 2011 var renten 2 %, pr. 1/8 2011 var renten 2,25 %, pr. 1/12 2011 var renten 2 %, pr. 1/1 2012 var renten 1,75 %, pr. 1/7 2012 var renten 1,25 %, fra 1/8 2012 til 1/10 2022 var renten 1 %, pr. 1/10 2022 var renten 1,65 %, pr. 1/11 2022 var renten 2,25 %, pr. 1/1 2023 var renten 2,75 %, pr. 1/3 2023 var renten 3,1 %, pr. 1/4 2024 var renten 3,6 %, pr. 1/6 2023 var renten 3,85 %, pr. 1/7 2023 var renten 4,1 %, pr. 1/8 2023 var renten 4,35 %, pr. 1/10 2023 var renten 4,60 %

Du skal i nogle situationer betale gebyrer til Udbetaling Danmark i forbindelse med tilbagebetaling af dit SU-lån.

 • Gebyr ved brug af Betalingsservice eller anden betalingsform, pr. ordinær opkrævning: 14 kr.
 • Rykker ved for sen betaling: 91 kr.
 • Opsigelse af aftalen om tilbagebetaling: 236 kr.

Betal med Betalingsservice, Mobilepay eller betalingskort

Du kan tilmelde dine betalinger til Betalingsservice. Når du betaler via Betalingsservice, er du sikker på at betale til tiden, og du undgår rykkergebyrer.

Du skal følge 3 trin, hvis du ønsker at betale via Betalingsservice:

 1. Gå ind på: Tilmeld dit SU-lån til Betalingsservice
 2. Indtast CPR-nummer, registreringsnummer, kontonummer og kundenummer.
 3. Godkend med MitID.

Når tilmeldingen er godkendt, kan du se den under dine betalingsaftaler i din netbank.

Du kan betale af på din studiegæld med betalingskort eller MobilePay ved at logge på selvbetjeningsløsningen, som du finder ved at klikke "Start" øverst her på siden. 

Du kan vælge at betale enkelte afdrag, betale et valgfrit beløb eller indfri hele gælden.

Hvis du bor i udlandet og skal betale SU-lån tilbage, skal indbetalingerne overføres i danske kroner. Du er selv ansvarlig for, at afdragene bliver betalt til tiden. Det betyder, at beløbet senest skal være modtaget af Udbetaling Danmark den 8. i måneden.

De omkostninger, som din bank, postvæsnet og Danske Bank har i forbindelse med overførelsen fra udlandet, skal betales af dig. De samlede omkostninger skal derfor lægges til det afdrag, du betaler.

Betaling med indbetalingskort

Du får ikke tilsendt indbetalingskort, hvis du bor i udlandet. Har du en dansk netbank, kan du tilmelde din betaling til Betalingsservice. Du finder de oplysninger, din bank skal bruge, ved at logge på selvbetjeningsløsningen, som du finder ved at klikke "Start" øverst her på siden.

Har du dansk netbank?

Har du en dansk netbank, kan du tilmelde din betaling til Betalingsservice.

Betaling af SU-lån via kontooverførelse fra et udenlandsk pengeinstitut

BIC/SWIFT-adresse: DABADKKK

IBAN-nr.: DK88 0216 4069 2110 03 - Dette IBAN kan kun bruges til tilbagebetaling af SU-lån. Se IBAN-nr. for for meget udbetalt SU. 

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K

Overførslen skal ske i danske kroner.

CPR-nummer skal oplyses som reference ved alle indbetalinger, ellers kan Udbetaling Danmark ikke se, at betalingen kommer fra dig. Du skal selv betale de omkostninger, som er forbundet med overførslen.

Andre emner

Fuldmagt: Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig med dit SU-lån eller for meget udbetalt SU, skal du først give denne person fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal tale med Udbetaling Danmark om sagen. Du kan fx give fuldmagt til en, du bor sammen med, et familiemedlem eller en ven. Med en fuldmagt giver du personen lov til at handle på dine vegne, fx at drøfte din sag, få oplysninger om din sag eller helt overtage ansvaret for sagen.

Hvis du skal ringe på vegne af en anden  

Skal du hjælpe en med SU-lån eller for meget udbetalt SU, kan personen give dig fuldmagt over telefonen, så du kan drøfte sagen med Udbetaling Danmark. Det gælder også, hvis I bor langt fra hinanden.

Hvis I er sammen

Hvis I er sammen, når du ringer, kan den, du skal hjælpe, give dig fuldmagt i starten af samtalen.

 • Ring til Studiegæld i Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 33 12.
 • Indtast CPR-nummeret for den, du ringer på vegne af.
 • Fortæl medarbejderen, hvem du ringer på vegne af, og at personen er sammen med dig.
 • Medarbejderen beder om at tale med personen.

Hvis I ikke er sammen

Har I ikke mulighed for at være sammen under telefonsamtalen, kan den, du skal hjælpe, først selv ringe til Udbetaling Danmark og give dig fuldmagt. Derefter kan du ringe og drøfte sagen.

 • Den, der skal have hjælp, skal selv ringe til Udbetaling Danmark, inden du ringer.
 • Han/hun skal fortælle medarbejderen, at du skal have fuldmagt.
 • Medarbejderen sender en skriftlig bekræftelse.
 • Derefter kan du ringe til Udbetaling Danmark og drøfte sagen.
 • Husk at indtaste CPR-nummeret for den, du ringer på vegne af.

Du skal sende skriftlig fuldmagt

Hvis du ønsker, at den anden skal kunne hjælpe dig fremover, skal du udfylde og underskrive en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten ”Blanket til fuldmagt”. Studiegæld arbejder på at gøre blanketten webtilgængelig. Du er velkommen til at kontakte Studiegæld.

Du kan sende den underskrevne fuldmagt til Udbetaling Danmark med Digital Post. Hvis du bruger mobilen, kan du tage et billede af fuldmagten og vedhæfte det.

Du kan også sende fuldmagten til Udbetaling Danmark, Studiegæld, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.

Når du har studielån, skal du huske at give Udbetaling Danmark, Studiegæld, besked, hvis du:

 • starter på en ny uddannelse, hvor du ikke får SU
 • stopper på en uddannelse, hvor du ikke får SU
 • forlænger din nuværende uddannelse, hvor du ikke får SU
 • flytter til udlandet og ikke har Digital Post.

Starter du på en ny uddannelse, hvor du får SU, får Udbetaling Danmark, Studiegæld automatisk besked, og du behøver derfor ikke gøre noget.   

Hvis du er utilfreds eller gerne vil klage over beregningen dit SU-lån

Mener du ikke, at tildelingen og beregningen af SU-lånet er korrekt, kan du indgive en klage til:

Hvis du er utilfreds eller gerne vil klage over afdragsordningen

Hvis du er utilfreds med, hvor meget du skal betale af ad gangen, hvor længe du skal betale, gebyrer eller lignende, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis du er uenig i en afgørelse om din afdragsordning, har du mulighed for at klage. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Kontakt Udbetaling Danmark, Studiegæld