Søg om SU-lån og slutlån

Får du SU, har du mulighed for at søge SU-lån.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan tage SU-lån, hvis du modtager SU.

Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse. For at få lånet skal du også modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU-lån i måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra.

Du kan søge SU-lån med tilbagevirkende kraft for de måneder i året, du har modtaget SU (til din nuværende uddannelse og på samme uddannelsessted).

Når du er blevet tildelt lånet, skal du godkende en låneplan og acceptere vilkår og betingelser for at få lånet udbetalt. Du godkender lånet i minSU. Du bliver tildelt et fast beløb hver måned. I din låneplan har du derefter mulighed for at få udbetalt dette faste beløb eller et lavere beløb end dette. Har du i løbet af et år modtaget lån, bliver du automatisk tilbudt lån igen året efter. Ønsker du ikke lånet, skal du bare lade være med godkende låneplanen.

Går du på en videregående uddannelse, har du mulighed for at få slutlån de sidste 12 eller 24 måneder af din uddannelse (alt efter, hvornår du er startet på din uddannelse), hvis du ikke har flere SU-klip tilbage til denne uddannelse.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tildeler og udbetaler SU-lån og slutlån. Når lånet er udbetalt, bliver det overført til Udbetaling Danmark, Studiegæld, der står for administration, forrentning og tilbagebetaling af dit lån. Har du spørgsmål om tilbagebetaling, skal du derfor henvende dig til Udbetaling Danmark, Studiegæld.

Du søger SU-lån i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens selvbetjening minSU. Du kan få et overblik over din tilbagebetaling af lån hos Udbetaling Danmark/Studiegæld.

Her på borger.dk kan du få et overblik over nogle af de oplysninger det offentlige har om dig – også dit lån, næste udbetaling, status for sager med videre.

Log ind på Mit Overblik og se blandt andet udvalgte oplysninger om din uddannelsesstøtte.