For meget udbetalt SU

Hvis du har modtaget for meget SU, skal du betale en del af din SU tilbage.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har modtaget for meget SU, rejser Uddannelses- og Forskningsstyrelsen krav om tilbagebetaling.

Kravet om tilbagebetaling kan opstå af forskellige årsager. Du kan have tjent for meget samtidig med, at du har modtaget SU, eller du kan have afbrudt din uddannelse og fortsat modtaget SU i en periode.

Tilbagebetalingen bliver varetaget af Udbetaling Danmark.

Du kan læse mere om tilbagebetaling af for meget udbetalt SU her:

Mener du ikke, at kravet er beregnet korrekt, skal du inden 4 uger efter meddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsens afgørelse sende klagen til:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Fastholder styrelsen sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, som træffer den endelige administrative afgørelse.