Gældsstyrelsens rådighedssatser

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du skal betale penge til Udbetaling Danmark, laver de en vurdering af, hvor meget du har mulighed for at betale om måneden og stadig have penge til at leve for. Her kigger de på, hvor meget du minimum skal have tilbage om måneden (dit månedlige rådighedsbeløb) på baggrund af Gældsstyrelsens rådighedssatser.

Gældsstyrelsens rådighedssatser bliver brugt i vurderingen af, hvor meget du kan betale om måneden. Satserne er for 2024 og opdateres hvert år. 

Bor du alene, eller bor du sammen med andre voksne?

Herunder kan du se, hvor meget du skal have til rådighed om måneden, afhængigt af om du bor alene eller sammen med en eller flere andre voksne. Hvis I bor flere voksne i din husstand, skal du lægge 5.040 kr. pr. voksen til grundbeløbet og dividere det med det samlede antal af voksne. 

Rådighedssatser
2024 
Grundbeløb

 7.240 kr.
Ekstra beløb pr. anden voksen i husstanden

 5.040 kr.

Eksempel:

Sådan beregner Udbetaling Danmark dit rådighedsbeløb, hvis I bor to voksne i din husstand: (7.240 + 5.040) / 2 = 6.140 kr.

Udbetaling Danmark fastsætter dit rådighedsbeløb til at være 6.140 kr. 

Bor du i udlandet?

Det er ikke muligt for Udbetaling Danmark at indhente oplysninger om en udenlandsk ægtefælle/samlever, hvis du er bosat i udlandet.

Har du børn under 18 år?

Når du har forsørgerpligt overfor børn under 18 år, skal du have et større beløb til rådighed om måneden. Herunder kan du se, hvor meget du skal lægge til rådighedsbeløbet.

Eksempel:

Hvis du har et barn på 1 år og et barn på 6 år, skal du lægge 4.490 kr. oveni. 

Alder Beløb
 0-1 år 1.970 kr.
 2-6 år  2.520 kr.
 7-17 år  3.630 kr.