Sådan udfører Udbetaling Danmark kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Her kan du læse om, hvordan Udbetaling Danmark samarbejder med kommuner og registersamkører

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Udbetaling Danmark har som offentlig myndighed pligt til at sikre, at de til enhver tid udbetaler ydelser til borgerne på et korrekt grundlag. Derfor kontrollerer Udbetaling Danmark både ved ansøgningen og løbende, at de oplysninger de har, er korrekte.

Som modtager af en offentlig ydelse har du pligt til at give Udbetaling Danmark de rigtige oplysninger og til at give dem besked om ændringer, der har betydningen for udbetalingen af den ydelse, du får.

Hvis du ansøger om en ydelse, kontrollerer Udbetaling Danmark de oplysninger, som du giver på ansøgningstidspunktet. Hvis Udbetaling Danmark har brug for at vide mere for at sikre, at du får det, som du er berettiget til, kan de fx indhente oplysninger fra andre myndigheder og arbejdsløshedskasser.

Hvis du modtager en ydelse, skal Udbetaling Danmark løbende kontrollere, om du fortsat har ret til ydelsen. Det gør de fx ved, at de automatisk får oplysninger om flytninger i folkeregistret. Et andet eksempel er, at Udbetaling Danmark også kan få ikke-følsomme personoplysninger fra andre myndigheder og samkøre med de oplysninger om dine ydelser, som Udbetaling Danmark selv har. De oplysninger, Udbetaling Danmark kan indhente fra andre offentlige myndigheder, kan fx være indkomstoplysninger fra Skattestyrelsen eller andre oplysninger, som de i forvejen anvender i sagsbehandlingen.

Udbetaling Danmark og kommunerne samarbejder om at sikre, at sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. De har fx pligt til at orientere hinanden, hvis de bliver bekendt med nye oplysninger om dine forhold, som kan have relevans for den anden myndighed, og hvor det vurderes, at myndigheden ikke selv har oplysningerne. Det kan fx være oplysninger om, at du har bopæl i udlandet, at du har andre indtægter end dem, der er indberettet til Skattestyrelsen, eller at du ikke længere er enlig.

Samarbejdet betyder også, at kommunen kan indkalde dig til et uddybende møde, hvor du har mulighed for, i dialog med en sagsbehandler, selv at oplyse nærmere om dine forhold. Sagsbehandleren vil videregive dine oplysninger til Udbetaling Danmark, som kommer til at indgå i den samlede vurdering af, hvad du kan få udbetalt i ydelse fra Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark bruger registersamkøring til at finde de sager, hvor der er en kombination af oplysninger, der rejser tvivl om, hvorvidt du stadig har ret til en ydelse eller måske skal have ændret det udbetalte beløb. Fx fordi det kan se ud til, at du ikke længere er enlig forsørger, har en højere indkomst end tidligere oplyst eller har forladt Danmark.

De registre, der indgår i den maskinelle samkøring, indeholder kun ikke-følsomme personoplysninger, som Udbetaling Danmark i forvejen har adgang til. Udbetaling Danmark bruger samme oplysninger, når de skal tilkende og beregne ydelser til borgerne. Men samkøringen erstatter tidskrævende manuelle opslag og krydstjek i de omtalte registre.

Kontakt Kontrolenheden