Hvis du er blevet anmeldt

Her kan du læse om, hvad der sker, hvis du er blevet anmeldt

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er blevet anmeldt, har du krav på at få oplyst, hvor Udbetaling Danmark har sine oplysninger fra, og de vedlægger anmeldelsen, når de skriver til dig.

Hvis Udbetaling Danmark kender navn, adresse eller telefonnummer på den person, der har givet dem oplysningerne, vil det fremgå af det brev, de sender til dig. Hvis Udbetaling Danmark ikke oplyser, hvem der har givet de oplysningerne, er det, fordi de ikke ved, hvem personen er.

Hvis Udbetaling Danmark får en anmeldelse eller får oplysninger om dig, som måske kan påvirke dine ydelser, får du et brev om, at du er blevet anmeldt. I brevet vil Udbetaling Danmark vedlægge anmeldelsen og fortælle dig, hvilke yderligere oplysninger de har brug for fra dig.

Derefter går Udbetaling Danmark i gang med at undersøge, om dine forhold har ændret sig, og om du stadig opfylder betingelserne for at få ydelser fra Udbetaling Danmark. Det gør de ved at sammenholde de oplysninger, du har givet, med oplysninger i de registre, de har adgang til.

Du får et brev, når Udbetaling Danmark har gennemført kontrollen, og hvis der ikke er sammenhæng mellem de oplysninger, som du har givet, og dem, Udbetaling Danmark kan se. Her får du mulighed for at give supplerende oplysninger, bl.a. dine synspunkter på forskellene. Hvis du opfylder alle krav til fortsat at få dine ydelser, skriver Udbetaling Danmark, at de ikke undersøger sagen mere.

Du får brevet, senest 10 dage efter at Udbetaling Danmark har modtaget anmeldelsen. Du har nemlig ret til at vide, at Udbetaling Danmark har modtaget oplysninger om dig. Du har også krav på at få alle de oplysninger, som Udbetaling Danmark har fået, og som de har om den person, der har anmeldt dig. Du er ikke mistænkt for noget ulovligt, fordi Udbetaling Danmark har modtaget en anmeldelse om dig, og du mister ikke automatisk retten til at få ydelser udbetalt.

Forløbet ved en anmeldelse

Her kan du se forløbet, fra Udbetaling Danmark modtager en anmeldelse, til de træffer en afgørelse.

Forløb Hvad sker der? 
Udbetaling Danmark modtager en anmeldelse  Når Udbetaling Danmark modtager en anmeldelse, har de pligt til at behandle den.
Du vil fortsat modtage din ydelse, mens anmeldelsen bliver behandlet.
Du modtager et brev fra Udbetaling Danmark  Du modtager et brev fra Udbetaling Danmark, senest 10 dage efter de har modtaget anmeldelsen. Du vil enten få besked om, at de afviser eller går videre med anmeldelsen. 
Du kan forklare din situation  Hvis Udbetaling Danmark går videre med anmeldelsen, vil de undersøge din situation, og du får mulighed for at sende yderligere oplysninger. 
Udbetaling Danmark undersøger og indsamler oplysninger om din situation  Når Udbetaling Danmark indsamler oplysninger, beder de dig altid om at forklare din situation. Derudover kigger Udbetaling Danmark i de registre, som de i forvejen har adgang til, og de kan også bede kommunen om supplerende oplysninger.
Du bliver hørt, inden Udbetaling Danmark træffer en afgørelse  Du bliver partshørt, inden afgørelsen bliver truffet. Det vil sige, at du får mulighed for at kommentere, rette eller supplere de oplysninger, som afgørelsen er baseret på.
Du modtager et brev med en afgørelse  Når Udbetaling Danmark har behandlet anmeldelsen, modtager du et brev med afgørelsen. 

Så længe Udbetaling Danmark undersøger, om dine forhold har ændret sig, vil du fortsætte med at få udbetalt dine ydelser.

Hvis de vurderer, at du ikke længere har ret til ydelsen, vil du få et brev om det. Udbetaling Danmark vil herefter stoppe udbetalingen af dine ydelser, og hvis du har fået for meget udbetalt, kan du risikere at skulle betale beløbet tilbage.

Når Udbetaling Danmark undersøger dine forhold, ser de på, om du har fået udbetalt for meget af en ydelse i forhold til, hvad du har ret til. Hvis Udbetaling Danmark konstaterer, at du har fået for meget udbetalt, kan de afgøre, at du skal betale beløbet tilbage.

Udbetaling Danmark vil altid kontakte dig, inden de træffer en afgørelse for at sikre, at du har haft mulighed for at give dem alle de relevante oplysninger, der kan betyde noget for afgørelsen.

Hvis du får mere udbetalt, end du har ret til, fordi du bevidst har undladt at give Udbetaling Danmark besked om ændringer eller har givet forkerte oplysninger, kan du blive meldt til politiet for bedrageri.

Udbetaling Danmark har som offentlig myndighed pligt til at sikre, at de udbetaler ydelser til borgerne på et korrekt grundlag. Derfor kontrollerer Udbetaling Danmark både, når du søger om en ydelse, og løbende, at de oplysninger, du har fået ydelsen på baggrund af, er korrekte.

Det kan være, at dine boligforhold, økonomiske forhold eller andre forhold har ændret sig, siden du fik udbetalt ydelse første gang, uden at du har været opmærksom på at give Udbetaling Danmark besked om det.

Når du får en offentlig ydelse, har du pligt til at give Udbetaling Danmark de rigtige oplysninger og til at give besked om ændringer, der er relevante for den eller de ydelser, du får.

Udbetaling Danmark kan både modtage oplysninger fra privatpersoner og fra andre myndigheder og organisationer.

Hvis Udbetaling Danmark kender navn, adresse eller telefonnummer på den person, der har givet oplysningerne, vil det fremgå af det brev, de sender til dig. Hvis Udbetaling Danmark ikke oplyser, hvem der har givet oplysningerne, er det, fordi de ikke ved, hvem personen er.

Udbetaling Danmark kan fx indhente oplysninger fra andre myndigheder og arbejdsløshedskasser. De får automatisk oplysninger om flytninger fra folkeregistret og kan også få ikke-følsomme personoplysninger fra andre myndigheder og samkøre med de oplysninger om dine ydelser, som Udbetaling Danmark selv har. Det kan fx være indkomstoplysninger fra Skattestyrelsen.

Udbetaling Danmark skal forholde sig til alle de oplysninger, de modtager om borgere, som modtager ydelser fra Udbetaling Danmark eller andre offentlige myndigheder. En anmeldelse vil dog aldrig kunne stå alene; Udbetaling Danmark vil se oplysningerne i sammenhæng med de øvrige oplysninger, som de har adgang til, og som du kan bidrage med.

Udbetaling Danmark beder dig om oplysninger, fordi de ønsker, at undersøgelsen sker i samarbejde med dig. Hvis du sender de oplysninger, Udbetaling Danmark beder om, betyder det, at undersøgelsen hurtigere bliver færdig, så du får hurtigere afklaring på dine fremtidige udbetalinger og ydelser.

Hvis du ikke sender oplysningerne, har Udbetaling Danmark mulighed for selv at indhente oplysninger fra fx banker, Skatteforvaltningen eller hos din kommune. Hvis Udbetaling Danmark selv skal indhente oplysninger, betyder det, at det vil tage længere tid, inden du får besked. Udbetaling Danmark kan også bede din kommune om at hjælpe med undersøgelsen. Det kan derfor være, at din kommune kontakter dig og eventuelt inviterer dig til et personligt møde.

Hvis Udbetaling Danmark undervejs vurderer, at der ikke er grund til at fortsætte undersøgelsen, skriver de til dig, at de ikke undersøger mere.

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til papirfuldmagt uden MitID'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt med MitID' i stedet.

Udbetaling Danmark behandler din sag i takt med, at de får de nødvendige oplysninger. Det betyder, at du får en afgørelse hurtigere, hvis du sender de oplysninger, Udbetaling Danmark beder om, så snart du har mulighed for det.

Hvis kommunen kontakter dig eller indkalder dig til møde, vil det på samme måde hjælpe på sagsbehandlingstiden, hvis de kan få oplysninger fra dig, så snart du har mulighed for det.

Derudover gælder der følgende regler:

  • Hvis du er blevet anmeldt, sender Udbetaling Danmark dig et brev inden for 10 dage.
  • Hvis din kommune skal hjælpe med oplysninger, er aftalen, at de så vidt muligt sender dem til Udbetaling Danmark inden for 6 uger.

Her kan du læse mere om anmeldelse af mistanke om snyd:

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om kontrol af dine sociale ydelser, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Kontakt Kontrolenheden