Anmeld mistanke om snyd med Udbetaling Danmarks ydelser

Her kan du anmelde en mistanke om snyd og læse om, hvordan du gør

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du vil være anonym i din anmeldelse af snyd med ydelser fra Udbetaling Danmark, skal du undgå at give oplysninger, der kan identificere dig som anmelder. Udbetaling Danmark har pligt til at give den anmeldte alle oplysninger om anmeldelsen. 

Du kan anmelde snyd med ydelser fra Udbetaling Danmark digitalt, i et brev eller i telefonen. 

Hvis du anmelder digitalt eller pr. brev og vil være anonym

 • Vælg den anonyme anmeldelse eller send et anonymt brev.
 • Undgå at oplyse, hvordan du kender den, du anmelder, fx med beskrivelser som ’min nabo’.
 • Undgå at give kontaktoplysninger eller andre personlige oplysninger.

Hvis du anmelder telefonisk og vil være anonym

 • Slå ’Skjult nummer’ til på din telefon, før du ringer.
 • Undgå at indtaste dit CPR-nr., når du ringer op til Udbetaling Danmark.
 • Undgå at opgive dit navn, dine kontaktoplysninger eller andre personlige oplysninger.
 • Undgå at fortælle, hvordan du kender den, du anmelder, fx med beskrivelser som ’min nabo’.

Du får ikke svar på anmeldelsen
Som anmelder får du ikke svar på anmeldelsen, uanset om du er anonym eller ikke. Det skyldes, at du ikke er part i sagen og derfor ikke har ret til at kende Udbetaling Danmarks vurdering af oplysningerne i anmeldelsen.

Snyd med ydelser fra Udbetaling Danmark kan fx være, hvis en borger

 • modtager børnetilskud som enlig forsørger uden at være enlig.
 • modtager folke- eller førtidspension som enlig, men reelt er samlevende.
 • modtager folke- eller førtidspension i Danmark, men primært opholder sig eller bor i udlandet.
 • modtager boligstøtte til en bolig, personen ikke selv bor i.
 • modtager barselsdagpenge, men har haft en fiktiv ansættelse før fødslen.

Hvilke ydelser står Udbetaling Danmark for?
Der kan være tale om snyd, hvis en person ikke har givet Udbetaling Danmark de rette oplysninger om fx sine samlivsforhold eller bopælsforhold, som påvirker retten til at modtage ydelser som: 

 • Boligstøtte
 • Barselsdagpenge
 • Familieydelser
 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Seniorpension
 • Tidlig Pension

Hvis du får mistanke om snyd med ydelser fra Udbetaling Danmark, kan du anmelde det til Udbetaling Danmark ved at ringe til Helhedsorienteret Kontrol i Udbetaling Danmark, sende et brev eller udfylde anmeldelsen her på siden.

Sort arbejde eller snyd med indkomst
Hvis du har mistanke om, at en person, der modtager en af ydelserne, udfører sort arbejde eller ikke har oplyst sin reelle indkomst, kan du anmelde det til Skattestyrelsen. Det kan du læse mere om længere nede på siden.

Når Udbetaling Danmark modtager en anmeldelse om snyd, undersøger de den anmeldtes forhold. 

Hvad gør Udbetaling Danmark?
Udbetaling Danmark kontakter den anmeldte og oplyser om, at vedkommende er blevet anmeldt for snyd. Herefter bliver den anmeldtes forhold undersøgt. Det sker ved at Udbetaling Danmark sammenholder de oplysninger, du som anmelder har givet, med oplysninger i de registre, de har adgang til.

Hvilke konsekvenser har anmeldelsen?
En anmeldelse kan aldrig stå alene. Selve anmeldelsen betyder ikke, at den anmeldte bliver mistænkt for noget ulovligt, eller automatisk mister retten til at få ydelser udbetalt. 

Anmeldelsen fører til, at Udbetaling Danmark indleder en kontrolundersøgelse. Det vil sige, at den anmeldtes forhold bliver undersøgt, fordi Udbetaling Danmark har pligt til at sikre, at deres udbetalinger til borgerne er rigtige. Udbetaling Danmark vil altid vil se på, om der er sammenhæng mellem nye oplysninger og de oplysninger, Udbetaling Danmark allerede har adgang til.

Borgernes sikkerhed kommer altid i første række, også når det handler om at undersøge en anmeldelse om snyd.

Du får ikke flere oplysninger, når du har sendt anmeldelsen
Som anmelder får du ikke svar på anmeldelsen, da du ikke er part i sagen og derfor ikke har ret til at kende Udbetaling Danmarks vurdering af oplysningerne i anmeldelsen.

Når du anmelder en anden person, er det vigtigt, at du så præcist som muligt beskriver typen af snyd, omfanget og hvor længe det har varet, da det ellers vil være svært for Udbetaling Danmark at indlede en kontrolundersøgelse.

Derudover skal du oplyse følgende om den anmeldte:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og by.

I anmeldelsen skal du beskrive, hvad din mistanke går ud på, og hvorfor du tror, der er tale om snyd. Du skal også oplyse, hvor længe du tror, der er snydt.

Film om hvordan du anmelder mistanke om snyd

Her kan du anonymt anmelde mistanke om snyd med ydelser som 

 • Boligstøtte
 • Barselsdagpenge
 • Familieydelser
 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Seniorpension
 • Tidlig Pension

Sort arbejde eller snyd med indkomst
Hvis du har mistanke om, at en person, der modtager en af ydelserne, udfører sort arbejde eller ikke har oplyst sin reelle indkomst, kan du anmelde det til Skattestyrelsen. Det kan du læse mere om længere nede på siden.
Vær opmærksom på Skattestyrelsens vejledning om anonymitet.

Hvad sker der, når du har anmeldt?
Din anmeldelse bliver sendt til Udbetaling Danmark. Når du har sendt din anmeldelse, får du vist en kvittering, som du kan vælge at gemme på din computer. Du får ikke flere oplysninger om sagen, når du har sendt anmeldelsen.

Ved bevidst urigtige oplysninger
Vær opmærksom på, at uberettigede anmeldelser er til gene for både en anmeldte og myndighederne. Afgiver du bevidst urigtige oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse.

Her kan du anmelde mistanke om snyd med ydelser som 

 • Boligstøtte
 • Barselsdagpenge
 • Familieydelser
 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Seniorpension
 • Tidlig Pension

Med denne anmeldelse logger du med dit MitID. Du er altså ikke anonym.

Sort arbejde eller snyd med indkomst
Hvis du har mistanke om, at en person, der modtager en af ydelserne, udfører sort arbejde eller ikke har oplyst sin reelle indkomst, kan du anmelde det til Skattestyrelsen. Det kan du læse mere om længere nede på siden.

Hvad sker der, når du har anmeldt?
Din anmeldelse bliver sendt til Udbetaling Danmark. Når du har sendt din anmeldelse, får du vist en kvittering, som du kan vælge at gemme på din computer. Du får ikke flere oplysninger om sagen, når du har sendt anmeldelsen.

Ved bevidst urigtige oplysninger
Vær opmærksom på, at uberettigede anmeldelser er til gene for både en anmeldte og myndighederne. Afgiver du bevidst urigtige oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse.

Film om hvordan du anmelder mistanke om snyd

Sort arbejde og snyd med ikke-oplyst indkomst hører under Skattestyrelsen. Det gælder også, hvis det kan have betydning for en ydelse fra Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark kan derfor ikke selv behandle denne type henvendelser. 

Har du mistanke om sort arbejde og ikke-oplyst indkomst, kan du anmelde det til Skattestyrelsen. 

Vær opmærksom på Skattestyrelsens vejledning om anonymitet.

Udbetaling Danmark får automatisk besked, hvis Skattestyrelsen afgør, at en person har snydt med indkomst, som kan have betydning for en ydelse fra Udbetaling Danmark. Derefter vil Udbetaling Danmark vurdere, hvad det betyder for personens ydelse.

Kontakt Kontrolenheden