Prisstigninger - økonomisk hjælp

Indefrysning af energiudgifter

Privatkunder kan midlertidigt få indefrosset en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over en fastsat grænse.

Engangsbeløb til modtagere af overførselsindkomst, der har forladt arbejdsmarkedet

Det skattefrie engangsbeløb på 2000 kr. blev i januar 2023 automatisk udbetalt, hvis du havde fået førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse for marts 2022. 

Engangsbeløb til modtagere af SU-handicaptillæg og SU-forsørgertillæg som enlig forsørger 2023

Hvis du har fået SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for december 2022, får du automatisk udbetalt det skattefrie engangsbeløb på 1.000 kr. i slutningen af maj 2023. I nogle situationer skal du dog selv søge. Du kan læse mere her:

Ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2023

Der udbetales ekstra økonomisk støtte til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2023. Du får udbetalt støtten med et fast beløb på 5.000 kr.