Prisstigninger - økonomisk hjælp

Indefrysning af energiudgifter

Privatkunder kan midlertidigt få indefrosset en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over en fastsat grænse.

Engangsbeløb til modtagere af overførselsindkomst, der har forladt arbejdsmarkedet

Du får automatisk det skattefrie engangsbeløb på 2.000 kr. inden 1. marts 2023, hvis du har fået førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse for marts 2022. Hvis du ikke får det automatisk, kan du søge fra den 1. marts 2023.

Engangsbeløb til modtagere af SU-handicaptillæg og SU-forsørgertillæg som enlig forsørger

Hvis du har fået SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for marts 2022, får du automatisk udbetalt det skattefrie engangsbeløb på 2.000 kr. i oktober 2022. I nogle situationer skal du dog selv søge.

Ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022

Der udbetales ekstra økonomisk støtte til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022. Du får udbetalt støtten med et fast beløb på 2.500 kr. i slutningen af september måned og med yderligere 2.500 kr. i januar 2023.

Varmecheck

Varmechecken er et engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022.