Indefrysning af energiudgifter

Husstande kan midlertidigt få indefrosset en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over en fastsat grænse

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Indefrysningsordningen er en ordning, hvor husstande kan få indefrosset en del af deres regning for el, gas og fjernvarme, hvis prisen er over en fastsat grænse. Der er tale omen midlertidig og frivillig ordning.

Indefrysningsordningen blev besluttet i en politisk aftale mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier den 23. september 2022 og er en del af større aftale om vinterhjælp. Folketinget vedtog lovgivningen den 29. september 2022.

Indefrysningsordningen gælder i seks år, henholdsvis ét år, hvor det er muligt at få indefrosset en del af energiregningen, ét års afdragsfrihed og en afdragsperiode på fire år.

Som husstand får du mulighed for midlertidigt at indefryse en del af dine energiregninger i en periode på 12 måneder. Denne periode kaldes indefrysningsperioden. Når indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år. Herefter skal du vælge, om du vil betale din gæld til dit energiselskab (det samlede indefrosne beløb) på én gang – eller om du ønsker at afdrage gælden til din energivirksomhed over en periode på 4 år.

Du kan dog når som helst i forløbet vælge at afmelde dig ordningen og afregne din samlede gæld på én gang. Du kan til enhver tid vælge at udtræde helt af ordningen, og indfri ding gæld på én gang. Hvis du har udtrådt af ordningen, kan du dog godt tilmelde dig ordningen igen senere.

Hvis du ønsker at benytte dig af ordningen, har du selv ansvar for at tilmelde dig ordningen på vegne af din husstand. Du tilmelder dig ordningen direkte hos din energivirksomhed.

Det kan variere lidt, hvornår den enkelte energivirksomhed åbner for tilmelding, men ordningen for el- og gasregninger gælder under alle omstændigheder fra den 1. november 2022.

Tilmeld dig hos din energivirksomhed

Du kan læse på din energivirksomheds hjemmeside, hvornår og hvordan tilmelding kan ske.   

Ordningen giver husstande mulighed for midlertidigt at få indefrosset en del af deres regning for el, gas og fjernvarme, hvis prisen er over en fastsat grænse. Grænsen omtales som ”prisloft” i ordningen.

Du vil således fortsat skulle betale den del af regningen, der er under prisloftet. 

Prisloft for gas

Hvis prisen på gas er over et loft, der er fastsat efter gasprisen i 4. kvartal af 2021, kan du få indefrosset den del af energiregningen, der overstiger dette prisloft.

Prisloftet for gas er gasprisen før tariffer, afgifter og moms. Prisloftet er:

  • 5,84 kr. pr. m3, hvilket svarer til en typisk forbrugerpris på 15,45 kr. pr. m3.

Prisloft for el

Når prisen på el kommer over et niveau, der er fastsat efter prisen i 4. kvartal af 2021, kan du få indefrosset den del af energiregningen, der overstiger prisen.

Prisloftet for el er elprisen før tariffer, afgifter og moms, Prisloftet er:

  • 0,8 kr. pr. kWh, hvilket svarer til en typisk forbrugerpris på 2,18 kr. pr. kWh

Bemærk, at forbrugerpriserne er opgjort før den kommende nedsættelse af elafgiften i de første 6 måneder af 2023.

Prisloft for fjernvarme

Det er ikke alle fjernvarmevirksomheder, der skal tilbyde indefrysning. Det afhænger af virksomhedens seneste prisanmeldelse til Forsyningstilsynet. Din fjernvarmevirksomhed kan oplyse, om de er omfattet af indefrysningsordningen, og du dermed har mulighed for at få indefrosset en del af din varmeregning.

Hvis din fjernvarmevirksomhed er omfattet af indefrysningsordningen, vil du kunne få indefrysning for den del af din varmeregning, der overstiger 1,44 kr. pr. kWh. Prisloftet på 1,44 kr. pr. kWh er for den samlede pris for opvarmet vand.

  • For el og gas træder ordningen i kraft den 1. november 2022.
  • For fjernvarme træder ordningen i kraft den 1. januar 2023.

Det kan variere lidt, hvornår den enkelte energivirksomhed åbner for tilmelding, men ordningen gælder under alle omstændigheder fra den 1. november 2022 for el- og gasregninger og den 1. december januar 2023 for fjernvarmeregninger.

Læs om tilmelding hos din energivirksomhed

Du kan læse på din energivirksomheds hjemmeside, hvornår tilmelding kan ske.

Alle privatkunder hos et el-, gas- eller fjernvarmevirksomhed i Danmark har mulighed for at gøre brug af ordningen. Det er frivilligt, om du ønsker at gøre brug af ordningen.

Hvis din husstand betaler energiregningen direkte til en energivirksomhed, har du selv ansvar for at tilmelde dig ordningen hos din energivirksomhed. Du får besked af din energivirksomhed, når tilmeldingen er åben, og du kan tilmelde dig. Energivirksomhederne er forpligtet til at informere deres kunder om ordningen.

Hvis din husstand ikke er direkte kunde hos en el-, gas- eller fjernvarmevirksomhed, kan du ikke tilmelde dig direkte hos din energivirksomhed. Se nogle eksempler her nedenfor:

  • Hvis du bor til leje, og du betaler for dit energiforbrug direkte til din udlejer, og udlejer er kunde hos energivirksomheden. Så er det udlejer, der skal tilmelde sig ordningen hos energivirksomheden. Udlejer står for den lokale implementering ift. lejer(e).
  • Hvis din husstand er medlem af en ejerforening, hvor ejerforeningen er kunde hos en energivirksomhed, og du betaler en del af energiforbruget. Så er det ejerforeningen, der skal tilmelde sig ordningen på vegne af dens medlemmer. Ejerforeningen står for den lokale implementering hos sine medlemmer.
  • Hvis din husstand er medlem af en andelsforening, hvor andelsforeningen er kunde hos en energivirksomhed, og du betaler en del af energiforbruget, er det andelsforeningen, der skal tilmelde sig ordningen på vegne af dens medlemmer. Andelsforeningen står for den lokale implementering hos sine medlemmer.

Bemærk, at du for nogle energiregninger kan være direkte kunde, mens du i andre tilfælde ikke er den direkte kunde til en energivirksomhed.

Når de nærmere vilkår for boligforeninger i indefrysningsordningen er på plads, kan du læse mere om reglerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Du tilmelder dig ordningen hos din energivirksomhed.

Det kan variere lidt, hvornår den enkelte energivirksomhed åbner for tilmelding, men ordningen for el- og gasregninger gælder under alle omstændigheder fra den 1. november 2022. For fjernvarmeregninger gælder ordningen fra den 1. januar 2023.

Læs om tilmelding på din energivirksomheds hjemmeside

Du kan læse på din energivirksomheds hjemmeside, hvornår og hvordan tilmelding kan ske.

Du kan løbende vælge at afmelde dig indefrysningsordningen. Du skal anmode din energivirksomhed om at blive afmeldt ordningen. Din energivirksomhed skal herefter stoppe med at lave indefrysning på dine fremtidige energiregninger

Efter din afmelding skal du beslutte, om du vil tilbagebetale hele det indefrosne beløb på én gang, eller om du vil afdrage gælden over 4 år, når afdragsperioden starter.

Efter indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år, hvor der fortsat tilskrives renter på det indefrosne beløb, dvs. din gæld til dit energiselskab.

Efter det afdragsfrie år skal du vælge, om du vil afdrage din gæld på én gang, eller om du vil afdrage gælden over 4 år. Det betyder, at du skal begynde at betale det indefrosne beløb tilbage 2 år efter, at ordningen træder i kraft.

Du skal senest én måned før det afdragsfrie år er udløbet meddele din beslutning til din energivirksomhed. Hvis du ikke meddeler din beslutning til din energivirksomhed, vil du automatisk blive tilmeldt afdragsordningen på 4 år.

Du skal betale renter af din gæld til dit energiselskab. Renten for indefrysning af husstandes energiregninger er 2 pct. pr. år.

For de energiregninger, der er omfattet af indefrysningsordningen, påløber der renter fra dagen efter energiregningen forfalder.

Din energivirksomhed har desuden ret til at opkræve et gebyr for at administrere indefrysningsordningen i hele ordningens løbetid. Gebyret skal svare til de omkostninger, din energivirksomhed har ved at administrere ordningen, og gebyret skal betales af de husstande, som er tilmeldt ordningen.

Din energivirksomhed skal oplyse, hvad de umiddelbart vil opkræve pr. år, men du skal være opmærksom på, at gebyret godt kan blive højere, hvis din energivirksomheds reelle omkostninger ved at administrere ordningen bliver højere end forudsat. Energivirksomheden skal dog varsle forhøjelser af et gebyr mindst 3 måneder, inden de træder i kraft.

Hvis du vælger at tilmelde dig ordningen, vil en del af energiregningen i indefrysningsperioden blive udskudt.

Du vil således fortsat skulle betale den del af regningen, der er under prisloftet.

Efter du har tilmeldt dig ordning, vil det samlede indefrosne beløb (din gæld) fremgå af dine energiregninger – eller i et særskilt brev sammen med din regning.

Din energivirksomhed kan oplyse dig om, hvordan du ellers kan tilgå oplysninger om din indefrysning.

På den måde vil du løbende kunne følge med i, hvor meget din energivirksomhed har indefrosset af dine energiregninger.

Har du spørgsmål om indefrysning af din regning?

Det er din energivirksomhed, der administrerer indefrysningen af din energiregning. Hvis du har flere spørgsmål til indefrysningsordningen eller spørgsmål til din regning, skal du derfor kontakte din energivirksomhed.

Har du spørgsmål om lovgrundlaget og reglerne?

Den politiske aftale om indefrysningsordningen blev indgået den 23. september 2022, og Folketinget vedtog loven om en indefrysningsordning for høje energiregninger den 29. september 2022.

Du kan læse mere om lovgrundlaget og reglerne på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt 

Erhvervsstyrelsen

Telefon:  70 80 91 81

Telefontid: Mandag-fredag kl. 9-15

E-mail: energi@erst.dk