Engangsbeløb ved SU-handicaptillæg og SU-enlig forsørger-tillæg 2023

Engangsbeløbet blev automatisk udbetalt fra den 22. maj til den 31. maj 2023

Hvem kan få, og hvornår udbetales engangsbeløbet?

For at få det skattefrie engangsbeløb på 1.000 kr., skal du have fået:

• SU-handicaptillæg for december 2022 eller

• SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for december 2022.

Beløbet blev automatisk udbetalt i perioden fra den 22. til den 31. maj 2023. ATP har fået oplysninger fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om, hvem der har fået de to SU-tillæg for december 2022.

Hvad er SU-handicaptillæg?

SU-handicaptillæg er det beløb, man som uddannelsessøgende kan få udbetalt som tillæg til sin SU eller slutlån, hvis man har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (SU-lovens § 7, stk. 3).

Har du søgt SU-handicaptillæg senest den 31. december 2022, men ikke fået din afgørelse endnu? Så kan du læse mere om din situation under ’Jeg venter på min afgørelse om SU-handicaptillæg’ her på siden. 

Hvad er SU-forsørgertillæg som enlig forsørger?

SU-forsørgertillæg som enlig forsørger er det beløb, man som uddannelsessøgende kan få udbetalt som tillæg til sin SU eller slutlån, hvis man er enlig forsørger (SU-lovens § 7, stk. 4, nr. 1). 

For at få udbetalt engangsbeløbet på 1.000 kr., skal du have fået SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for december 2022. 

Du vil typisk have fået udbetalt tillægget for december 2022 sammen med din SU eller dit slutlån den 1. december 2022.  

Jeg fik først udbetalt SU-tillægget for december 2022 senere

Det betyder ikke noget, hvornår du fik udbetalt tillægget, hvis det blot er udbetalt for december 2022. Det kan fx være, hvis du først fik din udbetaling af tillægget for december 2022 i februar 2023. Tjek minSU, hvis du er i tvivl, om udbetalingen dækker december 2022.

Jeg har søgt, men ikke fået min afgørelse om SU-handicaptillæg for december 2022

Hvis du har søgt SU-handicaptillæg senest den 31. december 2022, men endnu ikke har fået din afgørelse, så læs mere under ’Jeg venter på min afgørelse om SU-handicaptillæg’ her på siden. 

Jeg har fravalgt SU for december 2022 

Hvis du har fravalgt SU for december 2022, kan du ikke få engangsbeløbet. Det skyldes, at du ikke fået udbetalt dit handicaptillæg eller enlig forsørger-tillæg for december 2022. 

Jeg var i lønnet praktik i december 2022

Hvis du var i lønnet praktik i december 2022, kan du ikke få engangsbeløbet. Det skyldes, at du ikke kunne få SU – og dermed dit handicaptillæg eller enlig forsørger-tillæg – under lønnet praktik.

Engangsbeløbet blev automatisk udbetalt til din NemKonto i perioden fra den 22. til den 31. maj 2023, hvis du senest den 16. maj 2023 havde fået

• SU-handicaptillæg for december 2022 eller 

• SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for december 2022. 

Tjek din konto

Du har ikke fået et brev om udbetalingen, så husk at tjekke din konto. De fleste vil have fået udbetalt beløbet den 22. eller 23. maj 2023. Beløbet er 1.000 kr. Teksten på udbetalingen er ’Engangsbeløb 2023’. 

Én udbetaling pr. person

Hvis du både får SU-handicaptillæg og SU-forsørgertillæg som enlig forsørger, får du kun udbetalt ét engangsbeløb.

Hvis du har søgt om SU-handicaptillæg senest den 31. december 2022, får du automatisk udbetalt engangsbeløbet, hvis du får tildelt handicaptillægget for december 2022.

Hvis du får din afgørelse senest den 16. maj 2023

Du får de 1.000 kr. i slutningen af maj, hvis du senest den 16. maj 2023 får tildelt SU-handicaptillæg for december 2022.

Hvis du får din afgørelse den 17. maj 2023 eller senere

Du får også automatisk udbetalt de 1.000 kr., hvis du får tildelt SU-handicaptillægget for december 2022 efter den 16. maj 2023. Der kan gå op til 5 uger, fra du har fået dit tildelingsbrev fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, til de 1.000 kr. står på din NemKonto.

Du behøver altså ikke selv gøre noget. ATP får hver måned oplysningerne om tildeling af SU-handicaptillæg for december 2022 fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Du skal dog senest have fået tildelt handicaptillægget den 31. oktober 2023 for at få udbetalt engangsbeløbet.

Hvis du ikke får udbetalt engangsbeløbet

Hvis du mener, du opfylder betingelserne, men ikke har fået udbetalt engangsbeløbet senest den 31. maj 2023, er der forskellige ting, du kan gøre. 

1. Tjek din konto – du får ikke et brev

Du får ikke et brev om, at du har fået pengene. På din konto skal du kigge efter en indbetaling på 1.000 kr. med teksten ’Engangsbeløb 2023’. 

2. Tjek på MinSU, om du har fået tillægget for december 2022

På MinSU kan du se, om du har fået udbetalt SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for december 2022. 

3. Tjek, om din NemKonto fungerer

Hvis MinSU viser, at du har fået udbetalt et af de to tillæg for december 2022, kan der være et problem med din NemKonto. Kontakt din bank, så de kan hjælpe dig med at få NemKontoen på plads. Du får automatisk pengene på din konto indenfor 10 dage, når din NemKonto virker igen. 

4. Du får et brev med posten, hvis det ikke har været muligt at udbetale til dig

Hvis det ikke har været muligt at udbetale de 1.000 kr. til dig, får du et brev med posten. Når du har oprettet din NemKonto, får du automatisk pengene på din konto indenfor 10 dage. Du skal altså ikke søge om engangsbeløbet, men blot sikre, at din NemKonto kommer til at virke.

5. Du kan søge om engangsbeløb

Læs mere om at søge herunder.

Start Søg om engangsbeløb til modtagere af SU-handicaptillæg og SU-enlig forsørgertillæg

Du kan søge om engangsbeløbet, hvis du ikke har fået udbetalt engangsbeløbet, men mener du burde have fået det. For at få engangsbeløbet skal du dokumentere, at du har modtaget:

• SU-handicaptillæg for december 2022

• SU-forsørgertillæg for december 2022

På MinSU kan du se, hvilken periode tillægget er udbetalt for. 

Hvis du opfylder betingelserne, vil du få udbetalt engangsbeløbet.

Frist for at søge

Du kan søge fra den 1. juni til og med den 1. august 2023.

Hvis du venter på svar om dit SU-handicaptillæg for december 2022

Du får automatisk engangsbeløbet på 1.000 kr., hvis du får tildelt handicaptillægget for december 2022 senest den 31. oktober 2023. Du behøver altså ikke søge om det. Der kan gå op til 5 uger, fra du har fået dit tildelingsbrev, til de 1.000 kr. står på din NemKonto.

ATP får hver måned oplysningerne om tildeling af SU-handicaptillæg for december 2022 fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

I ansøgningen skal du dokumentere, at du har fået SU-handicaptillægget eller SU-forsørgertillægget som enlig forsørger for december 2022. 

Dokumentationen skal til sammen indeholde oplysning om:

• Dit navn

• Dit CPR-nummer

• Udbetalingen af SU-tillægget

• Den periode SU-tillægget er udbetalt eller tildelt for

• Dato for udbetalingen.

Dokumentation for SU-handicaptillæg

Dokumentationen kan bestå af et eller flere dokumenter, fx 

• skærmdump fra minSU med oversigt over din udbetaling for december 2022

• din seneste støttemeddelelse om SU, som omfatter SU-handicaptillæg

• dit brev om, at du har fået tildelt SU-handicaptillæg med virkning for december 2022

• kontoudtog fra banken vedr. din udbetaling for december 2022. 

Dokumentation for SU-forsørgertillæg som enlig forsørger

Dokumentationen kan bestå af et eller flere dokumenter, fx 

• skærmdump fra minSU med oversigt over din udbetaling for december 2022

• din seneste støttemeddelelse om SU, som omfatter SU-forsørgertillæg som enlig forsørger

• kontoudtog fra banken vedr. din udbetaling for december 2022. 

Hvis du kan få engangsbeløbet

Hvis du kan få engangsbeløbet på 1.000 kr., bliver det udbetalt til din NemKonto i løbet af 5 uger. Det vil hedde ’Engangsbeløb 2023 ’ i din netbank. Du får ikke et brev, hvis du kan få engangsbeløbet. Hold derfor øje med din konto.

Hvis du ikke kan få engangsbeløbet

Hvis du ikke kan få engangsbeløbet på 1.000 kr., får du et brev med besked om dette. Du får brevet med posten, senest 8 uger efter du har søgt. 

Er du i tvivl, om du kan få engangsbeløbet?

Du kan ikke få engangsbeløbet på 1.000 kr., alene fordi du får SU.

Det er kun personer, der har fået SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for december 2023, der får engangsbeløbet på 1.000 kr. 

For at få engangsbeløbet skal du have fået SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for december 2022.  

Du kan altså ikke få engangsbeløbet, hvis dine tillæg er udbetalt for andre måneder end december 2022, eller du har fået andre SU-tillæg end handicaptillæg eller forsørgertillæg som enlig forsørger. Det kan fx være, hvis du har været i lønnet praktik, eller du har fravalgt SU for december 2022.

Hvis du var i lønnet praktik i december 2022, kan du ikke få engangsbeløbet. Det skyldes, at du ikke kunne få SU – og dermed dit handicaptillæg eller enlig forsørger-tillæg – under lønnet praktik.

Der findes flere typer forsørgertillæg til SU. Du kan ikke få engangsbeløbet, fordi du får almindeligt forsørgertillæg, eller fordi du tager supplerende SU-lån som forsørger.  

Det er kun forældre, der har fået forsørgertillæg som enlig forsørger for december 2022, der får engangsbeløbet på 1.000 kr.  

Hvis du ikke ved, om du har fået udbetalt forsørgertillæg som enlig forsørger for december 2022, kan du tjekke det på minSU.

Har du søgt SU-handicaptillæg senest den 31. december 2022, men ikke fået din afgørelse senest den 16. maj 2023? Så læs mere under ’Jeg venter på min afgørelse om SU-handicaptillæg’ højere oppe på siden. 

Mere om engangsbeløbet

Engangsbeløbet har ikke betydning for, hvor meget du kan få i SU, boligstøtte eller andre ydelser fra det offentlige. Det gælder også, hvis du bor sammen med eller er gift med en, der får udbetalt pengene.

Tilskuddet er skattefrit, og du skal ikke oplyse det på din forskudsopgørelse eller som indkomst ved offentlige ydelser. 

Hvis en ydelse afhænger af formue

Nogle offentlige ydelser afhænger af formue. Hvis du har penge tilbage fra engangsbeløbet, skal det ikke tælles med i formuen til og med 2026. Det har normalt kun betydning for dig, hvis din/jeres formue er over formuegrænsen for ydelsen.

Du skal selv oplyse, at du har modtaget engangsbeløbet, så myndigheden kan holde beløbet ude, når de beregner din ydelse.

Engangsbeløbet til personer, der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger, er en del af Folketingets aftale om inflationshjælp fra februar 2023. 

Engangsbeløbet skal understøtte nogle af de uddannelsessøgende, der kan have vanskeligst ved øge deres indkomst ved siden af deres SU-stipendier og lån gennem erhvervsarbejde, og som derfor forventes at blive særligt ramt af de aktuelle prisstigninger. 

Andre emner

I oktober 2022 blev der udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kr. til personer, der havde modtaget SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger for marts 2022. 

Hvis du fortsat venter på din afgørelse om SU-handicaptillæg for marts 2022 og derfor ikke har fået engangsbeløbet på 2.000 kr. fra 2022, så kan du finde svar her:

Engangsbeløbet bliver udbetalt til din NemKonto ligesom din SU. Din NemKonto er altså blot din almindelige bankkonto, som SU, boligstøtte, familieydelser mv. allerede bliver udbetalt til. Alle i Danmark, der modtager offentlige ydelser skal have en NemKonto, og det er meget få mennesker i Danmark, der ikke har en. 

Hvis du er i tvivl

Er du i tvivl, kan du altid 

  • logge ind på NemKonto.dk og se, hvilken konto du har som NemKonto
  • spørge din bank.

Er du ved at skifte bank?

Husk at give din nye bank besked om, hvilken konto der skal være din NemKonto. Så er du sikker på, at pengene lander på kontoen til tiden.

Hvis du selv har ændret din NemKonto på NemKonto.dk

Hvis du selv ændrer din NemKonto på NemKonto.dk, virker din nye NemKonto først, når du har aktiveret den med en kode. Koden får du i et fysisk aktiveringsbrev fra NemKonto.

Lovgivning

Du kan se loven om engangsbeløb til modtagere af SU-handicaptillæg og SU-forsørgertillæg som enlig forsørger her:

Andre engangsbeløb og økonomisk hjælp på grund af prisstigninger

Her kan du læse om andre udbetalinger og økonomisk hjælp til bestemte grupper af borgere som kompensation for stigende priser.

Kontakt ATP