Engangsbeløb ved SU-handicaptillæg og SU-enlig forsørger-tillæg 2022

Engangsbeløbet blev automatisk udbetalt i oktober 2022

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du får tildelt SU-handicaptillægget for marts 2022 senest den 30. juni 2023, får du automatisk udbetalt engangsbeløbet på 2.000 kr. Du behøver altså ikke selv gøre noget.

Der kan gå op til 5 uger, fra du har fået dit tildelingsbrev, til engangsbeløbet står på din NemKonto.

ATP får hver måned oplysningerne om tildeling af SU-handicaptillæg for marts 2022 fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

Frem til den 15. februar 2023 var det muligt at søge om engangsbeløbet til modtagere af SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger, hvis man ikke havde fået udbetalt det automatisk. Du kan ikke længere søge om engangsbeløbet.

Engangsbeløbet er skattefrit. Det tæller ikke med i dit SU-fribeløb og påvirker derfor ikke det beløb, du må tjene ved siden af din SU.

Udbetalingen har heller ikke betydning for, hvor meget du kan få i SU, boligstøtte eller andre ydelser fra det offentlige. Det gælder også, hvis du bor sammen med eller er gift med en, der får udbetalt engangsbeløbet.

Hvis en ydelse afhænger af formue

Nogle offentlige ydelser afhænger af formue. Ubrugte beløb fra engangsbeløbet skal ikke tælles med i formuen til og med 2025. Det har normalt kun betydning for dig, hvis din/jeres formue er over formuegrænsen for ydelsen.

Du skal selv oplyse, at du har modtaget engangsbeløbet, så myndigheden kan holde beløbet ude, når de beregner din ydelse.

Lovgrundlag

Du kan se loven om engangsbeløb til modtagere af SU-handicaptillæg og SU-forsørgertillæg som enlig forsørger her:

Folketingets aftaler om inflationshjælp

Udbetalingen af engangsbeløbet skete som led i Folketingets aftale fra 2022 om kompensation for stigende priser til bestemte grupper af borgere.

Har du spørgsmål om Folketingets nye aftale om inflationshjælp fra februar 2023, kan vi desværre ikke svare på dine spørgsmål endnu. Det skyldes, at der ikke er vedtaget lovgivning på området.

Andre engangsbeløb og økonomisk hjælp på grund af prisstigninger

Her kan du læse om andre udbetalinger og økonomisk hjælp til bestemte grupper af borgere som kompensation for stigende priser.